ทัวร์ตลาดสิงคโปร์และประสบการณ์การทำอาหาร
หมายเลขกิจกรรม: 56989030
รายการโปรด
(8)
1/8
สิงคโปร์
รวมตัวที่จุดนัดพบ
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 3ชั่วโมง
ขั้นต่ำ 2 รายการ
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 27 มิ.ย.
การยืนยันการจอง
รายละเอียด