บาเลนเซีย, สเปน + โบสถ์ซานนิโคลา + พิพิธภัณฑ์ศิลปะบาเลนเซีย + ทัวร์เมืองแห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์หนึ่งวัน [กลุ่มรถไปรับที่โรงแรมที่พูดภาษาจีน ปรับได้ 1 คน]
หมายเลขกิจกรรม: 56246540
รายการโปรด
(9)
1/9
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้