บาเลนเซีย, สเปน + เมืองแห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์ + พิพิธภัณฑ์เครื่องลายครามแห่งชาติ + อาสนวิหารบาเลนเซีย 1 วัน [ไกด์ภาษาจีน - รถไปรับที่โรงแรม - 1 คนต่อกลุ่ม - กำหนดการเดินทางได้]
หมายเลขกิจกรรม: 56232045
รายการโปรด
(11)
1/11
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้