เต้าหู้ชื่อดังของเกียวโต Okabeya Shimizu
หมายเลขกิจกรรม: 55080616
จองแล้ว 7 คน
รายการโปรด
(6)
1/6
เกียวโต
E-Voucher
รวมตัวที่จุดนัดพบ
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 25 เม.ย.
การยืนยันการจอง
รายละเอียด