ทริปวันเดียวเที่ยวสวนนารา + วัดโทไดจิ + ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริไทชา + วัดคิโยมิสึ ในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น [เดินเล่นในเกียวโต + เยี่ยมชมและสวดมนต์ที่วัดคิโยมิสึ + รถจีน + รถรับจากโรงแรม]
หมายเลขกิจกรรม: 54925073
รายการโปรด
(9)
1/9
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี้