วันเดย์ทริปกรุงเทพประเทศไทย [ลด 20% ในพระราชวังฤดูร้อนบางปะอิน |. วัดยะชามงคล |. วัดไชยวัฒนาราม]
หมายเลขกิจกรรม: 53546769
4.6/5
33 รีวิว
|
จองแล้ว 200+ คน
รายการโปรด
(4)
1/4
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
ภาษาจีนกลาง/ภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 9ชั่วโมง
พรุ่งนี้ว่าง
ยืนยันทันที
รายละเอียด