อะโครโพลิสกรีซ + พิพิธภัณฑ์อะโครโพลิส + วิหารพาร์เธนอน + เอเรคธีออน + ทัวร์ครึ่งวันโรงละครไดโอนิซูส

หมายเลขกิจกรรม: 52520222
จองแล้ว 8 คน
รายการโปรด
อะโครโพลิสกรีซ + พิพิธภัณฑ์อะโครโพลิส + วิหารพาร์เธนอน + เอเรคธีออน + ทัวร์ครึ่งวันโรงละครไดโอนิซูส
(19)
1/19
ออกเดินทางจากเอเธนส์
แสดงเอกสารประจำตัวพร้อม E-Voucher
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 4ชั่วโมง
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 23 ก.ค.
การยืนยันการจอง
ข้อกำหนดในการยกเลิก
รายละเอียด