ทัวร์วันเดียววัดอรุณ + พระบรมมหาราชวัง ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย [เส้นทางใหม่ของคนดังทางอินเทอร์เน็ต/ล่องเรือเสริม/ตลาดเหวินชิง//พระใหญ่องค์ใหม่ปากแม่น้ำ/วัดปากลาน]
產品 ID: 52114201
收藏
(9)
1/9
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
E-Voucher
ภาษาจีนกลาง/ภาษาอังกฤษ/ไทย
ระยะเวลา:6 - 7ชั่วโมง
พรุ่งนี้ว่าง
การยืนยันการจอง
詳情