ทัวร์ชมสีสันแห่งจาลันเบซาร์ในสิงคโปร์
หมายเลขกิจกรรม: 51677685
รายการโปรด
(5)
1/5
ออกเดินทางจากสิงคโปร์
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 2ชั่วโมง
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 7 ก.ค.
การยืนยันการจอง
รายละเอียด