ทัวร์ไต้หวันอร่อยครึ่งวัน [ทัวร์เดินชิมอาหาร | หน้าสถานีไทเป | ต้าเต้าเฉิง | ซีเหมินติง | หนิงเซี่ย, เหราเหอ, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน]
หมายเลขกิจกรรม: 51344129
จองแล้ว 3 คน
รายการโปรด
(12)
1/12
ออกเดินทางจากไทเป
เวาเชอร์/E-Voucher
ภาษาจีนกลาง/ภาษาอังกฤษ/เกาหลี/ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 2ชั่วโมง
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 23 มิ.ย.
การยืนยันการจอง
รายละเอียด