ทัวร์วันเดียว จำนวน+ ถนนเก่าสือเฟิน [ออกเดินทางจากไทเป |. ชมวิวกลางคืน จำนวน|. ทานอาหารให้ทั่วตลาดกลางคืนเหราเหอ |.
หมายเลขกิจกรรม: 50890720
4.7/5
54 รีวิว
|
จองแล้ว 800+ คน
รายการโปรด
(9)
1/9
ออกเดินทางจากไทเป
เวาเชอร์/E-Voucher
ภาษาจีนกลาง/ภาษาอังกฤษ/เกาหลี/ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6ชั่วโมง
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 17 มิ.ย.
ยืนยันทันที
รายละเอียด