ซิดนีย์ทาวเวอร์ SkyFeast บุฟเฟ่ต์ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น(ที่นั่งริมหน้าต่าง)
หมายเลขกิจกรรม: 49025781
จองแล้ว 93 คน
รายการโปรด
(3)
1/3
ซิดนีย์
E-Voucher
เจอที่สถานที่นัดหมาย
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 1.5ชั่วโมง
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 30 มิ.ย.
การยืนยันการจอง
รายละเอียด