One day trip เกียวโต + นารา ประเทศญี่ปุ่น (วัดคิโยมิสึ + ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริไทชะ + พบกับกวางน่ารักในสวนนารา) ออกเดินทางจากโอซาก้า/เกียวโต
Product ID: 48748545
4.6/5
58 รีวิว
|
จองแล้ว 800+ คน
Favourite
(8)
1/8
ออกเดินทางจากโอซากะ
E-Voucher
ภาษาจีนกลาง/ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 10ชั่วโมง
พรุ่งนี้ว่าง
การยืนยันการจอง
Details