【เป่ยโถว ไทเป | บ่อน้ำพุร้อน】โรงแรมน้ำพุร้อนจินตู เอ็กซ์ควิสิท ฮอทสปริง
หมายเลขกิจกรรม: 43996183
จองแล้ว 1 คน
รายการโปรด
(5)
1/5
ไทเป
E-Voucher
ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่มีระบุไว้เท่านั้น
เจอที่สถานที่นัดหมาย
ภาษาจีนกลาง/ภาษาอังกฤษ
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 26 มิ.ย.
การยืนยันการจอง
ไม่มีการคืนเงิน
รายละเอียด