เมืองโบราณเวียงกุมกามและวัดเชียงมั่น (Wiang Kum Kam & Wat Chiang Man)
หมายเลขกิจกรรม: 30530973
รายการโปรด
(6)
1/6
ออกเดินทางจากเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา:3 - 4ชั่วโมง
ขั้นต่ำ 2 รายการ
วันนี้ว่าง
การยืนยันการจอง
รายละเอียด