CHUANG ASIA Themed Room
กติกาการร่วมสนุก
Trip.com - Icon

CHUANG ASIA Themed Room

Trip.com - Icon

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ID: undefined-undefined)

รับเลย TEAM WANG design's trainee kit* เมื่อจองห้องพักในโรงแรมธีม CHUANG ASIA
พิเศษ! ลุ้นรับของรางวัลเพิ่ม

• ตั๋วเข้าชม CHUANG ASIA Final Stage 9 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ) **
• โปสเตอร์ลายเซ็น Mentor 17 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ) ***
• กระเป๋าเดินทาง Trip.com พร้อมลายเซ็นเด็กฝึก 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ) ****

I. กติกาการร่วมสนุก

ขั้นที่ 1
จองห้องพัก CHUANG ASIA Themed Room ของโรงแรมที่กำหนดไว้ด้านบน และเข้าพักภายในวันที่ 15 มี.ค. - 20 เม.ย. 67

ขั้นที่ 2
ถ่ายรูปมุมโปรดของคุณในห้องพัก CHUANG ASIA Themed Room จากนั้นแชร์รูปและเล่าเรื่องราวความประทับใจใน Facebook ของคุณ โดยตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #CHUANGAsiaThemedRoomTripCom #TripcomTH #TripcomTHxCHUANGAsia2024 #CHUANGAsia2024

ขั้นที่ 3
กรอกฟอร์มด้านล่างและรอรับอีเมลยืนยันสิทธิ์ เพียงเท่านี้ก็จะได้รับ TEAM WANG design's trainee kit

หากต้องการลุ้นรับรางวัลเพิ่มเติม คุณต้องทำตามกติกาขั้นที่ 1 ถึง 3 ด้านบน (“ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์”) และส่งแบบฟอร์มตามวันที่ที่กำหนดของแคมเปญของเราเป็นคนแรก ตามระยะเวลาด้านล่าง:

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

• 15 มี.ค. - 4 พ.ค. 67 - ทุก User ID ที่ทำการจอง CHUANG ASIA Themed Room จะได้รับ TEAM WANG design's trainee kit * เมื่อทำตามกติกาและกรอกฟอร์มครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนด
• 23-25 มี.ค. 67 - ผู้ที่กรอกฟอร์ม 3 ท่านแรกของวันที่ 23, 24, 25 มี.ค. 67 (นับตั้งแต่ 00:00 น.) (ผู้ชนะทั้งหมด 3 ท่าน วันละ 1 ท่าน) จะได้รับ CHUANG ASIA Final Stage**
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 67 ผู้ที่กรอกฟอร์มคนแรกของวันที่ 30, 31 มี.ค. และ 1, 2, 3 เม.ย. 67 (นับตั้งแต่ 00:00 น.) (ผู้ชนะทั้งหมด 5 ท่าน วันละ 1 ท่าน) จะได้รับ โปสเตอร์ลายเซ็น Lead Mentor Jackson Wang***
• 4 - 6 เม.ย. 67 ผู้ที่กรอกฟอร์มคนแรกของวันที่ 4, 5, 6 เม.ย. 67 (นับตั้งแต่ 00:00 น.) (ผู้ชนะทั้งหมด 3 ท่าน วันละ 1 ท่าน) จะได้รับ โปสเตอร์ลายเซ็น Mentor Mike Angelo***
• 7 - 9 เม.ย. 67 ผู้ที่กรอกฟอร์มคนแรกของวันที่ 7, 8, 9 เม.ย. 67 (นับตั้งแต่ 00:00 น.) (ผู้ชนะทั้งหมด 3 ท่าน วันละ 1 ท่าน) จะได้รับ โปสเตอร์ลายเซ็น Mentor Jeff Satur***
• 13 - 15 เม.ย. 67 ผู้ที่กรอกฟอร์มคนแรกของวันที่ 13, 14, 15 เม.ย. 67 (นับตั้งแต่ 00:00 น.) (ผู้ชนะทั้งหมด 3 ท่าน วันละ 1 ท่าน) จะได้รับ โปสเตอร์ลายเซ็น Mentor Nene***
• 16 - 20 เม.ย. 67 ผู้ที่กรอกฟอร์มคนแรกของวันที่ 16, 17, 18, 19, 20 เม.ย. 67 (นับตั้งแต่ 00:00 น.) (ผู้ชนะทั้งหมด 5 ท่าน วันละ 1 ท่าน) จะได้รับ กระเป๋าเดินทาง Trip.com พร้อมลายเซ็นเด็กฝึก****


หมายเหตุ

 1. 1 User ID สามารถส่งฟอร์มได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (1 การส่ง / User ID) บริษัทฯ ใคร่ขอแนะนำให้ผู้ใช้ที่ทำการจองห้องพัก CHUANG ASIA Themed Room และมีความประสงค์ร่วมกิจกรรมแจกรางวัลพิเศษอื่นๆ กรอกและส่งฟอร์มตามระยะเวลาร่วมกิจกรรมของของรางวัลนั้นๆ
 2. วันที่และสถานที่รับของรางวัลจะถูกแจ้งทางอีเมล
 3. เฉพาะผู้ใช้ Facebook ที่จองห้องพัก CHUANG ASIA Themed Room สำเร็จและได้ทำตามกติกาขั้นที่ 1 ถึง 3 ข้างต้นทั้งหมดแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนี้
 4. ผู้ใช้ที่โพสต์และกรอกแบบฟอร์มเกินเวลาที่กำหนด หรือโพสต์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
 5. ผู้ใช้ Facebook แต่ละคนสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวสำหรับทั้งแคมเปญ และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลอื่นๆ อีก
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเข้าชม CHUANG ASIA Final Stage จะได้รับอีเมลยืนยันในวันที่ 29 มี.ค. 2567 โดยผู้โชคดีจะต้องส่งบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านทาง Google Form ภายในวันที่ 1 เม.ย. 2567 18:00 น.
 7. เวลาที่ระบุข้างต้นทั้งหมดเป็นเวลากรุงเทพฯ

II. การตัดสินรางวัล

Trip.com จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผู้ชนะและรางวัลของการแข่งขันตามกติกาการแข่งขันและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

III. การแจกรางวัล

 1. ในการรับรางวัล ผู้ชนะที่ได้รับอีเมลแจ้งจะต้องแจ้งชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชนไทย /หรือ/ หนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองไทย หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ให้กับ Trip.com การให้ข้อมูลข้างต้นจะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ชนะ ประกาศความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้ชนะ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง Trip.com และ Wetv Channel จะแจ้งให้ผู้ชนะทราบข้อมูลการเข้าร่วมและข้อกำหนดทางอีเมลก่อนถึงวันออกอากาศ CHUANG ASIA Final Stage
 2. ผู้ชนะที่ได้รับอีเมลแจ้งจะต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น. (GMT+7) หากผู้ใช้ที่ได้รับอีเมลแจ้งไม่ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง จะถือว่าสละสิทธิ์
 3. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกคืนรางวัลและมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศแทน

IV. ข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้

ห้ามให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่มีเจตนาร้าย เป็นอันตราย และฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ห้ามมิให้โพสต์ในแง่โฆษณาโดยเด็ดขาด Trip.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่บุคคลที่สามอ้างสิทธิ์โดยอิงจากเนื้อหาในโพสต์วิดีโอของผู้ใช้ ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดทั้งหมดต่อความเสียหายที่บุคคลที่สามเรียกร้องแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้จะต้องชดเชยความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้จัดและแพลตฟอร์ม Trip.com มีสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่เป็นมีเจตนาร้าย เป็นอันตราย หรือฉ้อโกง โดยเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต

V. ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม

 1. ภาพถ่ายหรือวิดีโอทั้งหมดที่ส่งมาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขและโพสต์ในบัญชีอย่างเป็นทางการในโซเชียลมีเดียของ Trip.com
 2. ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ส่งมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้เอง ห้ามผู้ใช้ลอกเลียนแบบ แก้ไข หรือโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่นเป็นของตนเอง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์จากการชนะรางวัลทันที และอาจต้องรับโทษทางกฎหมายจากการละเมิดลิขสิทธิ์
 3. รางวัลสำหรับกิจกรรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
 4. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการยกเลิกการมีเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้ใดๆ ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การโกง เจตนาร้าย การชักชวนที่ไม่เหมาะสม การทำธุรกรรมที่เป็นเท็จ การเปลี่ยนแปลง การโจมตีทางไซเบอร์ การใช้สื่อที่ละเมิดสิทธิ์ ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ Trip.com มีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสิทธิ์ในการชนะรางวัล (และเรียกคืนรางวัลที่ได้รับรางวัลไปแล้ว ถ้ามี) ในกรณีที่การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ส่งผลให้ Trip.com สูญเสียทางการเงิน Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ์
 5. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อภาระภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว
 6. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้เป็นไปตามมาตรฐานของกิจกรรมนี้หรือไม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณาว่าเนื้อหานั้นตรงตามเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่
 7. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ระงับ หรือยุติกิจกรรมนี้ได้ทุกเมื่อ
 8. ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือเปิดเผยต่อ Trip.com และ/หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Trip.com ซึ่งดูได้ที่ https://pages.trip.com/service-guideline/privacy-policy-th-th.html (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)
 9. Trip.com และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ใช้ และจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของสิงคโปร์ การเรียกร้องหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้จะต้องเริ่มต้นในศาลที่มีเขตอำนาจในสิงคโปร์
 10. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ กฎระเบียบบน Trip.com นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดฉบับแก้ไขใดๆ ทั้งหมด