Trip.com รับส่วนลดเที่ยวบินสูงสุด 200 บาท

Trip.com รับส่วนลดโรงแรมสูงสุด 385 บาท

ส่วนลดตั้งแต่ 26 ต.ค. ถึง 26 พ.ย.

จองโรงแรมทั่วไทยประหยัดสูงสุด 60%
โรงแรมยอดนิยมอื่น ๆ
จองโรงแรมทั่วไทยประหยัดสูงสุด 60%
โรงแรมยอดนิยมอื่น ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก Readme ที่ทำการจองโรงแรม ผ่านลิงก์ Trip.com ที่กำหนดโดย Readme เท่านั้น
  จองได้ตั้งแต่ 26 ตุลา ถึง 26 พฤษจิกานี้ และเดินทางได้ตั้งแต่ 26 ตุลา 2565 ถึง 30 มิถุนา 2566
 2. ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น สมาชิก Readme ต้องเข้าระบบในฐานะสมาชิก Trip.com เพื่อทำการจองโรงแรมผ่านลิงก์ที่กำหนด และกรอกรหัสโปรโมชั่นระหว่างขั้นตอนการชำระเงินเพื่อรับส่วนลด: โรงแรม: สมาชิก Trip.com
  Tier1:รับส่วนลด 75 บาท เมื่อมียอดการจองขั้นต่ำ ,500 บาททุกโรงแรมทั่วโลก
  Tier2:รับส่วนลด 180 บาท เมื่อมียอดการจองขั้นต่ำ -3,000 บาททุกโรงแรมทั่วโลก
  Tier3:รับส่วนลด 385 บาท เมื่อมียอดการจองขั้นต่ำ 5,500 บาท ใช้ได้ทุกโรงแรมยกเว้นโรงแรมในเมืองไทย |รหัสโปรโมชั่นส่วนลดโรงแรมใช้ได้สำหรับการจองโรงแรมทั่วโลกที่ร่วมรายการ โดยสามารถใช้เป็นลดห้องพัก คำนวนจากราคาก่อนรวมภาษีและค่าธรรมเนียม
  เที่ยวบินทั่วโลก: สมาชิก Trip.com
  Tier1:รับส่วนลด 50 บาท เมื่อมียอดการจองขั้นต่ำ 2,500 บาท
  Tier2:รับส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดการจองขั้นต่ำ 5,000 บาท
  Tier3:รับส่วนลด 200 บาท เมื่อมียอดการจองขั้นต่ำ 10,000 บาท
  |รหัสโปรโมชั่นส่วนลดเที่ยวบินใช้ได้สำหรับการจองตั๋วเที่ยวเดียว หรือ ตั๋วไป-กลับเส้นทางใดก็ได้ของทุกสายการบิน (ยกเว้นเส้นทางภายในประเทศจีน) โดยสามารถใช้เป็นลดค่าตั๋วเครื่องบินคำนวนจากราคาก่อนรวมภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม และค่าประกันภัย
 3. รหัสโปรโมชั่นใช้ได้กับการจองที่พักที่มีการชำระเงินล่วงหน้านสกุลเงินบาทเท่านั้น
 4. รหัสโปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 5. หากมีการยกเลิกการจอง รหัสโปรโมชั่นจะถูกคืนกลับสู่บัญชีสมาชิกนั้นๆและสามารถนำกลับมาใช้ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองโดยคอลเซ็นเตอร์ รหัสโปรโมชั่นจะถือเป็นโมฆะและถูกยกเลิก
 6. การยกเลิกการเข้าพักและเงื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้าอาจขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพัก กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของห้องพักโดยละเอียดก่อนทำการจอง
 7. ราคาที่แสดง เป็นราคา ณ เวลาที่ประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถตรวจสอบได้ที่ th.Trip.com เพื่อยืนยันจำนวนห้องว่าง/ที่นั่งว่าง ราคา รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 8. Trip.com มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าการจองนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 9. การพิจารณาสุดท้ายขึ้นกับ Trip.com และถือเป็นที่สิ้นสุด