App
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรี
ช่วยเหลือ
ภายในไทย 180 001 2276 เวลาบริการ: 09:00–18:00 (เวลากรุงเทพฯ)
ศูนย์บริการลูกค้าหลัก +86 21 2226 8817 เวลาบริการ: 09:00–18:00 (เวลากรุงเทพฯ)
TH
ภาษา
THB
สกุลเงินยอดนิยม
สกุลเงินทั้งหมด
จอง: 12 ตุลาคม 2564 - 23 มกราคม 2565
เดินทาง: 15 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
จองเที่ยวบินในประเทศ และลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
หากมีการตรวจสอบว่าท่านได้มีการเดินทางตามเที่ยวบิน
และเข้าพักโรงแรมจริง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการฯ
เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะถูกโอนเข้า G-Wallet ในแอปเป๋าตัง
* จะต้องมีการจองโรงแรมหรือที่พักเพื่อที่รับสิทธิ์เงินคืน
*สำหรับการจองบัตรโดยสารประเภทไป-กลับ: Trip.com ไม่สามารถรับประกัน
ได้ว่าเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับจะอยู่ในรหัสสำรองที่นั่ง (PNR) เดียวกัน
Trip.com - Icon

ตั๋วเที่ยวเดียวราคาสุดประหยัด

Trip.com - Icon

ตั๋วไป-กลับราคาสุดประหยัด

Trip.com - Icon

อัปเดตมาตรการการเดินทาง

* ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564
หลังจากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกมาตรการคลายล็อกการบินในในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด สายการบินต่าง ๆ เริ่มประกาศกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขของผู้ให้บริการดังนี้
เอกสารที่ต้องเตรียม (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จากโรงพยาบาล หรือ Antigen Test Kit (ATK)
หรือ เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด
หรือ เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ แสดงผลการฉีดวัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาล หรืออาจใช้หลักฐานจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม
ขั้นตอนการเตรียมตัว
1. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด >> https://www.moicovid.com
- เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด (ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง >> https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19)
- ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
2. ระหว่างเดินทาง
- แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์ >> https://covid-19.in.th
- ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A
3. ขณะอยู่จังหวัดปลายทาง
- ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จังหวัดปลายทาง
- ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง

Reference Resource: สำนักงานการบินพลเรือน
มาตรการบินแต่ละจังหวัด
1. พิษณุโลก และ ชุมพร กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ทุกกรณี และต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว
2. ภูเก็ต และกระบี่ ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องแสดงใบรับรอบการปลอดเชื้อโควิด-19 ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น และใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือ เคยติดเชื้อไม่เกิน 90 วัน
3. หัวหิน และ ตรัง แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือ เคยติดเชื้อไม่เกิน 90 วัน ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว
4. แพร่ น่าน สกลนคร อุดรธานี เชียงใหม่ และบุรีรัมย์ แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และอาจจะมีการถูกตรวจการติดเชื้อที่ปลายทาง และต้องโหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว
5. ขอนแก่น อุบลราชธานี และลำปาง โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงใบรับรอบการปลอดเชื้อโควิด-19
6. เชียงราย หาดใหญ่ นครพนม และนครศรีธรรมราช แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงใบรับรอบการปลอดเชื้อโควิด-19 โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว
7. ระนอง โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว แสดงใบรับรองฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงใบรับรอบการปลอดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบของ RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น
8. สุราษฎร์ธานี โหลดแอปพลิเคชั่นติดตามตัว
9. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ) เลย นราธิวาส และสนามบินอู่ตะเภา ไม่มีมาตรการคัดกรอง
Trip.com - Icon

คำถามที่พบบ่อย

Q: สายการบินใดที่สามารถจองผ่าน Trip.com เพื่อดำเนินการขอรับเงินสนับสนุน

Q: วิธีการขอรับเงินสนับสนุนเมื่อจองผ่าน Trip.com

Q: ผู้ที่ดำเนินการขอเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน ต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ใช้สิทธิ์จองโรงแรมหรือไม่

Q: สามารถรับเงินสนับสนุน และตรวจสอบสถานะผ่านทางช่องทางใด

Q: สามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์โครงการ

Q: วิธีตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปเพื่อกรอกรายละเอียดในเว็บเราเที่ยวด้วยกัน

Q: วิธีตรวจสอบข้อมูลผ่านอีเมลเพื่อกรอกรายละเอียดในเว็บเราเที่ยวด้วยกัน

Trip.com เป็นธุรกิจในกลุ่มบริษัทจำกัด Trip.com Group หนึ่งในบริษัทผู้นำการจองการท่องเที่ยวออนไลน์ของโลก
Skyscanner Trip
Brand of the Year Awards 2020 - เกาหลีใต้
Google Material Design Awards 2019
Asia eCommerce Awards 2019 - ฮ่องกง