วิธีแลกโค้ดส่วนลด
เที่ยวบินในประเทศ
เที่ยวบินต่างประเทศ
โรงแรมแนะนำ
เที่ยวไม่อั้นกับบัตรเครดิต KTC เพียงใช้ KTC Forever เริ่มต้นเพียง 3,000 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลด Trip.com มูลค่าสูงสุด 1,400 บาท

✈️ โค้ดส่วนลดตั๋วเครื่องบิน ✈️
สำหรับการจองตั๋วเที่ยวเดียว หรือ ตั๋วไป-กลับเส้นทางใดก็ได้ของทุกสายการบิน (ยกเว้นเส้นทางภายในประเทศจีน)
◦ ใช้ KTC FOREVER 3,000 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลด 360 บาท (ใช้ได้กับยอดซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป)
◦ ใช้ KTC FOREVER 5,000 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 650 บาท (ใช้ได้กับยอดซื้อ 3,000 บาทขึ้นไป)
◦ ใช้ KTC FOREVER 10,000 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 1,400 บาท (ใช้ได้กับยอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป)

🏢 โค้ดส่วนลดโรงแรม 🏢
◦ ใช้ KTC FOREVER 3,000 คะแนน แลกรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 360 บาท (ใช้ได้กับยอดซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 68
Trip.com - Icon

ดีลเที่ยวบินในประเทศ

Trip.com - Icon
Trip.com - Icon

ดีลเที่ยวบินต่างประเทศ

Trip.com - Icon
Trip.com - Icon

ดีลโรงแรมแนะนำ

Trip.com - Icon
Trip.com - Icon

โปรโมชั่นน่าสนใจ

Trip.com - Icon

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ID: -)

รหัสโปรโมชั่นส่วนลดเที่ยวบิน

 1. รหัสโปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (VISA, Mastercard, JCB, UnionPay) และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ร่วมรายการในสกุลเงินบาทเท่านั้น
 2. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ที่เว็บไซต์ Trip.com, เว็บไซต์บนมือถือ และ แอปพลิเคชันบนมือถือ (เวอร์ชั่น 7.5 หรือสูงกว่า) ที่เป็นหน้าภาษาไทยเท่านั้น
 3. การรับสิทธิมีเงื่อนไขดังนี้ ผู้ถือบัตรต้องใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับรหัสโปรโมชั่นของ Trip.com ตามเงื่อนไขที่ KTC กำหนด โดยการขอรับสิทธิพิเศษสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
  3.1 ผู้ถือบัตรใช้ KTC FOREVER 3,000 คะแนน แลกรับรหัสโปรโมชั่นส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 360 บาท จำนวน 1,000 สิทธ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (ใช้รหัสโปรชั่นได้เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินรวมภาษีมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป)
  3.2 ผู้ถือบัตรใช้ KTC FOREVER 5,000 คะแนน แลกรับรหัสโปรโมชั่นส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 650 บาท จำนวน 800 สิทธ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (ใช้รหัสโปรชั่นได้เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินรวมภาษีมูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป)
  3.3 ผู้ถือบัตรใช้ KTC FOREVER 10,000 คะแนน แลกรับรหัสโปรโมชั่นส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 1,400 บาท จำนวน 400 สิทธ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (ใช้รหัสโปรชั่นได้เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินรวมภาษีมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป)
  ระยะเวลาการจอง: วันนี้ – 31 มี.ค. 2568
  ระยะเวลาเดินทาง: วันนี้ – 30 มิ.ย. 2568
 4. ผู้ถือบัตรต้องเข้าระบบในฐานะสมาชิก Trip.com หน้าภาษาไทย และเลือกจองบัตรโดยสารเพื่อนำรหัสโปรโมชั่นไปวางในหน้าชำระเงินเมื่อทำการจองเที่ยวบิน รหัสโปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับค่าบัตรโดยสารซึ่งเป็นราคาไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม และค่าประกันภัย
 5. โปรโมชั่นใช้สำหรับการจองบัตรโดยสารเที่ยวเดียว หรือ บัตรโดยสารไป-กลับเส้นทางทั่วโลก (ยกเว้นเส้นทางภายในประเทศจีน) ทุกสายการบิน
 6. ผู้ถือบัตรต้องใช้ KTC Forever แลกรับรหัสโปรโมชั่น และใช้รหัสโปรโมชั่น 1 สิทธิ์ ต่อ 1 การจอง ต่อ 1 บัญชีสมาชิก Trip.com ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
 7. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ Trip Coins ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 8. หากมีการยกเลิกการจองบัตรโดยสาร รหัสโปรโมชั่นจะกลับคืนสู่บัญชีสมาชิกนั้นๆ และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
 9. การยกเลิกการจองบัตรโดยสารสายการบินอาจขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรโดยสาร กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำการจอง
 10. ราคาที่แสดงเป็นราคา ณ เวลาที่ประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถตรวจสอบได้ที่ th.Trip.com เพื่อยืนยันจำนวนบัตรโดยสาร ราคา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
 11. หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองโดยคอลเซ็นเตอร์ รหัสโปรโมชั่นที่ใช้ในการจองบัตรโดยสารจะถือเป็นโมฆะและถูกยกเลิก
 12. เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของ Trip.com และ KTC เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ
 13. หากพบว่าการจองนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด Trip.com และ KTC มีสิทธิที่จะยกเลิกยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ Trip.com และ KTC เป็นที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ID: -)

รหัสโปรโมชั่นส่วนลดโรงแรม

 1. รหัสโปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (VISA, Mastercard, JCB, UnionPay) และต้องเข้าระบบในฐานะสมาชิกของ Trip.com หน้าภาษาไทย เลือกจองห้องพักที่ร่วมรายการในสกุลเงินบาท และชำระด้วยบัตร KTC และโดยสามารถใช้ได้สำหรับการชำระเงินทุกรูปแบบ ยกเว้นจ่ายเมื่อเช็กอิน
 2. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ที่เว็บไซต์ Trip.com, เว็บไซต์บนมือถือ และ แอปพลิเคชันบนมือถือ (เวอร์ชั่น 7.5 หรือสูงกว่า) ที่เป็นหน้าภาษาไทยเท่านั้น
 3. การรับสิทธิมีเงื่อนไขดังนี้ ผู้ถือบัตรต้องใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับรหัสโปรโมชั่นของ Trip.com ตามเงื่อนไขที่ KTC กำหนด โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้ KTC FOREVER 3,000 คะแนน แลกรับรหัสโปรโมชั่นส่วนลดโรงแรม 360 บาท จำนวน 1,000 สิทธ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด (ใช้รหัสโปรชั่นได้เมื่อทำการจองโรงแรมมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป)
  ระยะเวลาการจอง: วันนี้ – 31 มี.ค. 2568
  ระยะเวลาเดินทาง: วันนี้ – 30 มิ.ย. 2568
 4. ผู้ถือบัตรต้องเข้าระบบในฐานะสมาชิก Trip.com หน้าภาษาไทยเพื่อนำรหัสโปรโมชั่นไปวางในหน้าชำระเงินเมื่อทำการจองโรงแรม
 5. ผู้ถือบัตรต้องใช้ KTC Forever แลกรับรหัสโปรโมชั่น และใช้รหัสโปรโมชั่น 1 สิทธิ์ ต่อ 1 การจอง ต่อ 1 บัญชีสมาชิก Trip.com ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
 6. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือ Trip Coins ได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 7. หากมีการยกเลิกการห้องพัก รหัสโปรโมชั่นจะกลับคืนสู่บัญชีสมาชิกนั้นๆ และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
 8. นโบยายการยกเลิกและเงื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้าอาจขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพัก กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของห้องพักโดยละเอียดก่อนทำการจอง
 9. ราคาที่แสดงเป็นราคา ณ เวลาที่ประกาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบจำนวน ราคา รวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้ที่ th.Trip.com
 10. หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองโดยคอลเซ็นเตอร์ โค้ดที่ใช้ในการจองบัตรโดยสารจะถือเป็นโมฆะและถูกยกเลิก
 11. เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของ Trip.com และ KTC เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ
 12. หากพบว่าการจองนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด Trip.com และ KTC มีสิทธิที่จะยกเลิกยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ Trip.com และ KTC เป็นที่สุด