นโยบายการรับประกันบริการของ Trip.com

ให้คุณท่องโลกกว้างอย่างสบายใจ ไร้กังวล

ฝ่ายบริการลูกค้า
ไม่ว่าเวลาใด เราก็พร้อมดูแลคุณ
ฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมบริการคุณทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ได้ 24 ชั่วโมงสำหรับบริการภาษาอังกฤษและจีน และติดต่อได้ทุกวันระหว่างเวลา 9:00-18:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) สำหรับบริการภาษาไทย คุณยังติดต่อเราได้ทางอีเมลหรือแชท โดยเจ้าหน้าที่จะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

รายละเอียด
การบริการช่วยเหลือการจอง
จัดการการจองได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา
คุณสามารถทำการจอง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการจองต่างๆ ได้ทั้งทางเว็บไซต์และแอป Trip.com หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
การบริการหลังการขาย
คุณสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินที่จองได้ง่ายๆ รวมถึงเลือกที่นั่งออนไลน์ (เฉพาะบางเที่ยวบิน) ได้ทั้งทางเว็บไซต์และแอป Trip.com หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
โรงแรม
1
หากการจองถูกเปลี่ยนแปลง หลังยืนยันการจองแล้ว เราพร้อมชดเชยสูงถึง 3 เท่าของราคาห้องพักคืนแรก
1. Trip.com ร่วมมือแก้ไขปัญหากับโรงแรมอย่างใกล้ชิด
Trip.com จะส่งอีเมลยืนยันการจองให้คุณโดยเร็ว หลังจากการจองได้รับการยืนยันแล้ว หากโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักให้คุณได้ Trip.com จะติดต่อโรงแรมโดยเร็ว เพื่อจัดหาห้องพักในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าให้คุณ ทั้งนี้ Trip.com จะชดเชยค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยไม่เกิน 3 เท่าของราคาห้องพักคืนแรก
หาก Trip.com ไม่สามารถจัดหาห้องพักในโรงแรมที่คุณจองไว้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโรงแรมใหม่ในระดับเดียวกัน ภายในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ Trip.com จะชดเชยค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยไม่เกิน 3 เท่าของราคาห้องพักคืนแรกของโรงแรมที่คุณจอง
2. มีการชดเชย ในกรณีที่เกิดปัญหา
ในกรณีที่คุณได้รับเงินชดเชยคืน เราจะติดต่อหาคุณภายใน 1 วันทำการหลังจากเช็คเอาท์ โปรดเก็บใบเสร็จ ใบกำกับภาษี หลักฐานการแลกเงินหรือชำระเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานการขอคืนเงิน
2
หากไม่มีห้องพักว่างตอนเช็คอิน เราพร้อมชดเชยสูงถึง 3 เท่าของราคาห้องพักคืนแรก
1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Trip.com
หาก Trip.com ยืนยันการจองให้คุณแล้ว แต่ไม่มีห้องพักว่างตอนเช็คอินที่โรงแรม โปรดติดต่อ Trip.com โดยเร็ว
2. Trip.com ร่วมมือแก้ไขปัญหากับโรงแรมอย่างใกล้ชิด
Trip.com จะติดต่อโรงแรมโดยเร็ว หากเกิดปัญหาการเข้าพัก เพื่อจัดหาห้องพักในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ทั้งนี้ Trip.com จะชดเชยค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยไม่เกิน 3 เท่าของราคาห้องพักคืนแรก
หาก Trip.com ไม่สามารถจัดหาห้องพักในโรงแรมที่คุณจองไว้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาโรงแรมใหม่ในระดับเดียวกัน ภายในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ Trip.com จะชดเชยค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยไม่เกิน 3 เท่าของราคาห้องพักคืนแรกของโรงแรมที่คุณจอง
3. มีการชดเชย ในกรณีที่เกิดปัญหา
ในกรณีที่คุณได้รับเงินชดเชยคืน เราจะติดต่อหาคุณภายใน 1 วันทำการหลังจากเช็คเอาท์ โปรดเก็บใบเสร็จ ใบกำกับภาษี หลักฐานการแลกเงินหรือชำระเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานการขอคืนเงิน
3
การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
หากคุณต้องการยกเลิกการจอง Trip.com จะพยายามต่อรองลดค่าธรรมเนียมการยกเลิกกับทางโรงแรมให้ ทั้งนี้ Trip.com ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งใดๆ จากค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
เงี่อนไขและข้อตกลงการรับประกันการจองห้องพัก
1. โปรดติดต่อ Trip.com ทันที หากห้องพักที่จองไว้ไม่สามารถเข้าพักได้ เมื่อคุณทำการเช็คอิน เราจะถือว่าคุณสละสิทธิ์การรับประกันการเข้าพักของ Trip.com หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบและเลือกที่จะเข้าพักโรงแรมอื่น
2. ไม่สามารถใช้สิทธิ์การรับประกันการจองห้องพักในกรณีต่อไปนี้:
a. มาถึงโรงแรมช้ากว่าที่กำหนด
b. Trip.com ไม่ได้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงวันที่เช็คอิน ประเภทห้อง เป็นต้น
c. โรงแรมหรือ Trip.com อัปเกรดห้องพักให้คุณ เป็นห้องพักในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
d. ไม่มีการเช็คอินเข้าพักหลังจากอัปเดตการจอง หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการเช็คอิน หรือข้อมูลชื่อผู้เข้าพัก วันที่ หรือเมืองไม่ตรงตามข้อมูลการเข้าพัก
e. ไม่สามารถเช็คอินเข้าพักได้ เนื่องจากเหตุผลสุดวิสัยอื่นๆ เช่น อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
f. Trip.com ยังไม่ยืนยันการจองสำหรับการเช็คอินเข้าพักในวันดังกล่าว (Trip.com จะส่งอีเมลยืนยันการจองให้คุณ หลังจากยืนยันการจองห้องพักแล้ว)
g. การจองที่ต้องชำระเงินออนไลน์และยังไม่มีการชำระเงินการจองดังกล่าว
h. การจองที่มีปัญหาด้านความปลอดภัยของธุรกรรม (Trip.com จะตัดสินแต่ละกรณีด้วยความเที่ยงตรง โดยอ้างอิงตามหลักความปลอดภัยของการทำธุรกรรม)
• ไม่สามารถยืนยันการจอง เนื่องจากมีการแฮกระบบหรืออินเทอร์เน็ต ปลอมแปลงการจอง หรือมีการขายต่อการจองดังกล่าว
• หากการจองดังกล่าวมีปัญหาหรือมีข้อมูลผู้เข้าพัก บัญชีผู้ใช้ หรือหมายเลขธุรกรรมที่น่าสงสัย ซัพพลายเออร์มีสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินประกันค่าห้องจากผู้เข้าพัก และผู้ใช้บริการไม่สามารถชำระเงินประกันค่าห้องดังกล่าวได้ Trip.com สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองดังกล่าวในนามของซัพพลายเออร์
เที่ยวบิน
1
การรับประกันราคา
หลังชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบิน หากเกิดความผิดพลาดจากระบบ Trip.com ทำให้ออกตั๋วไม่สำเร็จ
เรารับประกันการออกตั๋วใหม่ให้คุณในราคาเดิม แม้ราคาตั๋วจะสูงขึ้น โดยเราจะรับผิดชอบราคาส่วนต่างให้
2
การรับประกันการจอง
เมื่อออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว Trip.com รับประกันการจองของคุณ
หากคุณมีปัญหาไม่สามารถขึ้นเครื่อง เนื่องจากความผิดพลาดของ Trip.com โปรดติดต่อเราทันที เราพร้อมรับผิดชอบค่าชดเชย โดยจะพิจารณาตามแต่ละกรณี ค่าชดเชยสูงสุดอาจรวมทั้งการคืนเงินค่าตั๋วเดิมและออกตั๋วเที่ยวบินใหม่ให้ฟรีตามความเห็นชอบของ Trip.com
ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการการรับประกันราคาและการจองตั๋วเครื่องบิน
1. โปรดติดต่อ Trip.com ทันที หากพบปัญหาระหว่างการจองตั๋วเครื่องบิน
เราจะถือว่าคุณสละสิทธิ์บริการการรับประกันราคาและการจองตั๋วเครื่องบิน หากคุณเลือกที่จะหาทางออกเองโดยไม่ติดต่อเรา หรือเลือกที่จะไม่ใช้ทางออกที่เรานำเสนอ

2. บริการการรับประกันราคาและการจองตั๋วเครื่องบินไม่คุ้มครองกรณีต่อไปนี้:
a. ออกตั๋วไม่สำเร็จ เนื่องจากการชำระเงินไม่สมบูรณ์
b. ไม่ได้ออกตั๋วเนื่องจากตารางเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง
c. ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลต่อแผนการเดินทางเดิม
d. ปัญหาการตกเครื่อง เนื่องจากความผิดพลาดของผู้โดยสาร
e. การจองเที่ยวบินกระชั้นชิดเกินไป เช่น เที่ยวบินจะออกเดินทางในอีก 2 ชั่วโมง
f. เที่ยวบินไม่สามารถขึ้นบิน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจาก Trip.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก หรือสนามบินเกิดเหตุขัดข้อง เป็นต้น
รถไฟ
1
การรับประกันการจอง
หลังชำระเงินค่าตั๋วรถไฟ หากคุณไม่สามารถใช้บริการรถไฟขบวนนั้นๆ ได้ เนื่องจากความผิดพลาดจากระบบ Trip.com หรือซัพพลายเออร์ของเรา
เราจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยจะชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามผลกระทบที่ได้รับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันการจองตั๋วรถไฟ
1. โปรดติดต่อ Trip.com โดยทันที เมื่อมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับตั๋วรถไฟ เราจะถือว่าคุณสละสิทธิ์การรับประกันการจอง หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบหรือเลือกที่จะหาทางออกเองซึ่งขัดแย้งกับคำแนะนำของเรา
2. บริการการรับประกันราคาและการจองตั๋วรถไฟไม่คุ้มครองกรณีต่อไปนี้:
a. ออกตั๋วไม่สำเร็จ เนื่องจากการชำระเงินไม่สมบูรณ์
b. ขึ้นรถไฟไม่ทัน เนื่องจากความผิดพลาดของผู้โดยสาร
c. รถไฟไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจาก Trip.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขบวนรถไฟล่าช้าหรือถูกยกเลิก เป็นต้น

กรณีเหตุสุดวิสัยและเอกสารการขอคืนเงิน

ผู้เดินทางกรณีเหตุสุดวิสัยเอกสารการขอคืนเงิน
ตนเองการเสียชีวิตใบมรณบัตร
การรักษาตัวในโรงพยาบาลใบรับรองแพทย์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารยืนยันการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ช่วงเวลาการรักษาต้องอยู่ระหว่างวันออกเดินทาง)
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถขอคืนเงินในกรณีพิเศษได้ ในกรณีที่ผู้เดินทางมีอาการป่วยเรื้อรังหรือโรคประจำตัวอยู่แล้ว
กระดูกหักใบรับรองแพทย์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเอกสารห้ามการเดินทางจากแพทย์
การตั้งครรภ์ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเอกสารห้ามการเดินทางจากแพทย์
หมายเหตุ: คุณสามารถขอคืนเงินในกรณีพิเศษได้ เฉพาะกรณีที่ผู้เดินทางตรวจพบว่ามีการตั้งครรภ์ภายหลังการจองตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
บิดามารดา บุตร หรือคู่สมรสการเสียชีวิตใบมรณบัตร
เอกสารยืนยันความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต
ผู้เดินทาง ตนเอง
กรณีเหตุสุดวิสัยเอกสารการขอคืนเงิน
การเสียชีวิตใบมรณบัตร
การรักษาตัวในโรงพยาบาลใบรับรองแพทย์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารยืนยันการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ช่วงเวลาการรักษาต้องอยู่ระหว่างวันออกเดินทาง)
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถขอคืนเงินในกรณีพิเศษได้ ในกรณีที่ผู้เดินทางมีอาการป่วยเรื้อรังหรือโรคประจำตัวอยู่แล้ว
กระดูกหักใบรับรองแพทย์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเอกสารห้ามการเดินทางจากแพทย์
การตั้งครรภ์ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงเอกสารห้ามการเดินทางจากแพทย์
หมายเหตุ: คุณสามารถขอคืนเงินในกรณีพิเศษได้ เฉพาะกรณีที่ผู้เดินทางตรวจพบว่ามีการตั้งครรภ์ภายหลังการจองตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
ผู้เดินทาง บิดามารดา บุตร หรือคู่สมรส
กรณีเหตุสุดวิสัยเอกสารการขอคืนเงิน
การเสียชีวิตใบมรณบัตร
เอกสารยืนยันความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต

*ต้องส่งสำเนาเอกสารตัวจริงที่กำหนดทั้งหมด
*เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โปรดติดต่อ Trip.com โดยเร็วที่สุด
*การขอคืนเงินในกรณีพิเศษจะถือเป็นโมฆะ หากส่งเอกสารไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงบน Trip.com ณ เวลาที่ส่งเอกสาร
*Trip.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า