https://ak-d.tripcdn.com/images/0a24822347fzs59o102B3.jpg
Siraphatchara Haemkuntod

ชอบพลเมือง ชอบอากาศ ชอบการคมนาคม รักสิงคโปร

ที่อยู่ - สิงคโปร์ บรรยากาศ/สถานที่ - สวยงาม ไฮไลท์ - สิงโตพ่นน้ำ ราคาเฉลี่ยต่อคน - 5700 คะแนน -10+++
สถานที่ท่องเที่ยว
The Merry Lion Comedy Cafe And Bar
สิงคโปร์
เพิ่มเติม
สิงคโปร์
25639 สถานที่ท่องเที่ยว | 313 โพสต์
สิงคโปร์
เพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ 23 มิ.ย. 2022
ตกลง
0
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ