https://th.trip.com/moments/detail/muang-tuet-1452851-18398360?locale=th-TH
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a22x2224u9lqtcw0D7F7.jpg
โอ-ไอ-แอล

วัดพระธาตุแช่แห้ง

🔴 พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน พระธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น และหากใครที่จะเดินทางได้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง นั้น สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ซึ่งจะเปิดให้เข้านมัสการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2023
Meejo
โอ-ไอ-แอล
แสงไฟในเศษฟืน
Piimbecold
4 คนกดไลก์ให้
ตกลง
4
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

4.9/532 รีวิว | ท็อป 20 ที่เที่ยวยอดนิยม
ตำบล ม่วงตึ๊ด
อันดับที่ 16 ของท็อป 20 ที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดน่าน
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
#พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
#พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวน่าน
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2272215er5qc2eo7ECA.jpgO_ple
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเถาะ 🐰
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเถาะ 🐰
วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้ง
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2502215dkj05q0h90E5.jpgเที่ยวทิ้งงาน
วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ที่เที่ยวน่าน
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a23n2234allsa79c1843.jpgI Love Trips
กราบสารีริกธาตุประจำปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
กราบสารีริกธาตุประจำปีเถาะ
thailand
น่านรีวิว
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21l2215a0vj5rpc2E26.jpgที่สุดของแจ้
วัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร จ.น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เที่ยววัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เที่ยววัดพระธาตุแช่แห้ง
น่าน
เที่ยวเหนือ
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20g2224t669a80gE37E.jpgAyuaum
วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
thailand
เที่ยวไทย
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a25222347x1dvgpc20A7.jpgRukky Lucky
พระธาตุแช่แห้ง น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
พระธาตุแช่แห้ง น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง
น่าน
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2072224rbrq4xoxCD10.jpgอันนี้นัทไปมาแล้ว
วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน
เที่ยวกับครอบครัว
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2422224so8j4xu8B016.jpgyayuyayee
พระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
พระธาตุแช่แห้ง
ไหว้พระขอพร
พระธาตุแช่แห้ง
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a25222347x1dvgpc20A7.jpgRukky Lucky