https://th.trip.com/moments/detail/muang-tuet-1452851-18398360?locale=th-TH
โอ-ไอ-แอล

วัดพระธาตุแช่แห้ง

🔴 พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน พระธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น และหากใครที่จะเดินทางได้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง นั้น สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ซึ่งจะเปิดให้เข้านมัสการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2023
pungnoey
เรา หรือ เขา
Meejo
โอ-ไอ-แอล
6 คนกดไลก์ให้
ตกลง
6
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

4.9/536 รีวิว | วัด
ตำบล ม่วงตึ๊ด
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
ที่เที่ยวสงกรานต์2567
ไหว้พระขอพร
เที่ยวให้คนอิจฉา
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ที่เที่ยวสายมู
วัดพระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวไปกับ Trip
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
#พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวน่าน
O_ple
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเถาะ 🐰
วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวทิ้งงาน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ที่เที่ยวน่าน
I Love Trips
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
กราบสารีริกธาตุประจำปีเถาะ
thailand
น่านรีวิว
ที่สุดของแจ้