https://th.trip.com/moments/detail/muang-tuet-1452851-15254651/
Faii Onnatcha

วัดพระธาตุแช่แห้ง 🙏🏻🙏🏻

พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน
โพสต์เมื่อ 12 ต.ค. 2022
Faii Onnatcha
1 คนกดไลก์ให้
ตกลง
1
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

4.9/534 รีวิว | วัด
ตำบล ม่วงตึ๊ด
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
#พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวน่าน
O_ple
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเถาะ 🐰
วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวทิ้งงาน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ที่เที่ยวน่าน
I Love Trips
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
กราบสารีริกธาตุประจำปีเถาะ
thailand
น่านรีวิว
ที่สุดของแจ้
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
เที่ยววัดพระธาตุแช่แห้ง
น่าน
เที่ยวเหนือ
Ayuaum
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
thailand
เที่ยวไทย
Rukky Lucky
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
พระธาตุแช่แห้ง น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง
น่าน
อันนี้นัทไปมาแล้ว
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน
เที่ยวกับครอบครัว
yayuyayee