https://th.trip.com/moments/detail/muang-tuet-1452851-13554931?locale=th-TH
ท่องเที่ยวสไตล์ฉัน

ไหว้พระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน พระธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น และหากใครที่จะเดินทางได้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง นั้น สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ซึ่งจะเปิดให้เข้านมัสการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. #วัดไทย #เที่ยวน่าน #วัดสวย
โพสต์เมื่อ 6 มิ.ย. 2022
ท่องเที่ยวสไตล์ฉัน
1 คนกดไลก์ให้
1 ฝากข้อความ
ท่องเที่ยวสไตล์ฉัน
ท่องเที่ยวสไตล์ฉัน
ผู้เขียน
❤️
ตกลง
1
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

4.9/536 รีวิว | วัด
ตำบล ม่วงตึ๊ด
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
ที่เที่ยวสงกรานต์2567
ไหว้พระขอพร
เที่ยวให้คนอิจฉา
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
#พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวน่าน
O_ple
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ที่เที่ยวน่าน
I Love Trips
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
thailand
เที่ยวไทย
Rukky Lucky
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
#พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็นวัดอารามหลวงที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เพียงแค่ 3 กิโลเมตร ถือเป็นโบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านมานานกว่า 600 ปี อีกทั้งยังเป็นวัดประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะอีกด้วย (ปีกระต่าย) นอกจากองค์พระธาตุแช่แห้งแล้ว ภายในวัดยังมีวิหารหลวง วิหารพระเจ้าทันใจ บันไดนาค หากพอมีเวลา แนะนำให้เดินท่องเที่ยวทั่วทั้งวัด หรือจะเดินเวียนซ้ายรอบพระธาตุแช่แห้ง 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะคะ พิกัด : ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จ.น่าน #น่าน #วัดไทย #สวัสดีคนแปลกหน้า #รอวันออกเดินทาง#เที่ยวโบราณสถาน #ทีมเหนืออีสาน
พระธาตุแช่แห้ง
น่าน
สวัสดีคนแปลกหน้า
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ที่เที่ยวสายมู
วัดพระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวไปกับ Trip
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเถาะ 🐰
วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวทิ้งงาน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง