https://th.trip.com/moments/detail/muang-tuet-1452851-11344311?locale=th-TH
Bomikoออกเที่ยว

พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน มาช้านาน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมือง เจ้านครน่าน โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) พ.ศ.1896 มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และสำหรับใครที่เกิด ปีเถาะ ต้องมาที่วัดนี้เลยค่ะนอกจากนั้น ภายใน วัดพระธาตุแช่แห้ง ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น วิหารหลวง ที่จะมี พระเจ้าล้านทอง ประดิษฐานอยู่ เป็นพระพุทธรูปปางมารศรีวิชัยที่เป็นศิลปะแบบล้านนาค่ะ วิหารพุทธไสยาศน์ ที่มีเจดีย์สีขาวศิลปะพม่าเป็นเจดีย์ที่จำลองมาไว้ให้กราบไหว้บูชากัน และ บันไดนาค สองตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าพระบรมธาตุ ที่สำคัญคือเป็นมุมที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองน่านได้ในบริเวณกว้างอีกด้วย ที่อยู่ : วัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น. #พระธาตุแช่แห้ง #ไหว้พระขอพร #ทีมเหนืออีสาน
โพสต์เมื่อ 17 ต.ค. 2021
Kristi
Tarida tributree
Dolph
Xina
15 คนกดไลก์ให้
5 ฝากข้อความ
Nacho
Nacho
อากาศดีจัง
Crusherbailey
Crusherbailey
น่าไปถ่ายรูปจังเลย
Show more
ตกลง
15
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

4.9/536 รีวิว | วัด
ตำบล ม่วงตึ๊ด
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
thailand
เที่ยวไทย
Rukky Lucky
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
พระธาตุแช่แห้ง
ไหว้พระขอพร
พระธาตุแช่แห้ง
Rukky Lucky
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
#พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็นวัดอารามหลวงที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เพียงแค่ 3 กิโลเมตร ถือเป็นโบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านมานานกว่า 600 ปี อีกทั้งยังเป็นวัดประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะอีกด้วย (ปีกระต่าย) นอกจากองค์พระธาตุแช่แห้งแล้ว ภายในวัดยังมีวิหารหลวง วิหารพระเจ้าทันใจ บันไดนาค หากพอมีเวลา แนะนำให้เดินท่องเที่ยวทั่วทั้งวัด หรือจะเดินเวียนซ้ายรอบพระธาตุแช่แห้ง 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะคะ พิกัด : ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จ.น่าน #น่าน #วัดไทย #สวัสดีคนแปลกหน้า #รอวันออกเดินทาง#เที่ยวโบราณสถาน #ทีมเหนืออีสาน
พระธาตุแช่แห้ง
น่าน
สวัสดีคนแปลกหน้า
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
ที่เที่ยวสงกรานต์2567
ไหว้พระขอพร
เที่ยวให้คนอิจฉา
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ที่เที่ยวสายมู
วัดพระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวไปกับ Trip
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
#พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ
พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวน่าน
O_ple
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเถาะ 🐰
วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้ง
เที่ยวทิ้งงาน
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง ไหว้พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ที่เที่ยวน่าน
I Love Trips
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระบรมธาตุแช่แห่ง
ทีมเหนืออีสาน
เที่ยวไปกับวันใหม่
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน พระธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น และหากใครที่จะเดินทางได้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง นั้น สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ซึ่งจะเปิดให้เข้านมัสการตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 #ทีมเหนืออีสาน
ทีมเหนืออีสาน
crazytravel
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง เมืองน่าน
ทีมเหนืออีสาน
รอวันออกเดินทาง
ฅน ติด เที่ยว
วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง