https://ak-d.tripcdn.com/images/0a20f221595uwvs400E34.jpg
WATTOSANN

เชียงใหม่

วัดเชียงมั่น

วัดแห่งแรกของเชียงใหม่

วิธีการเดินทาง - ถนนราชภาคีนัย ในเขตเมืองเก่า สถานที่ท่องเที่ยว - กราบพระเสตังคมณี พระพุทธรูปศิลา โรงแรม -มีที่พักให้เลือกหลากหลาย guest house hostel โรงแรมหลากหลายระดับ ร้านอาหารและอาหาร -ร้านอาหารพื้นเมือง อาหารไทย อาหารนานาชาติ ช้อปปิ้ง - สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผ้าทอ #ทีมเหนืออีสาน #historicculture เชื่อกันว่าเป็นวัดแห่งแรกในเชียงใหม่ หลังจากที่พระยามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ สร้างเจดีย์ช้างล้อมแบบศิลปะมาจากอาณาจักรสุโขทัย และสร้างที่ประทับชั่วคราวบริเวณวัด ในระหว่างสร้างเมืองเรียกว่าเวียวแก้ว ทรงอุทิศตำหนักเวียงเหล็ก ฟังขึ้นเป็นอารามหลวงแห่งแรกนามว่าเชียงมั่น

ทีมเหนืออีสาน

historicculture

โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2022
Waewwi
tinyangtravel
พาลูกไปกัน
ลูกเขยอุบลพาไป
20 คนกดไลก์ให้
ฝากข้อความ
ชวนน้องไปกินไปเที่ยว
ชวนน้องไปกินไปเที่ยว
อยากไปอีก สวย
Waewwi
Waewwi
😍
ไลก์
ตกลง
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ