【 เที่ยวนนทบุรีแบบนี้】2567เที่ยวนนทบุรี4วัน3คืน วางแผนการเดินทางสำหรับคนขี้เกียจ

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียน

โดย Trip.com

วันที่1 | ตอนเช้า

ศาลหลักเมืองนนทบุรี

เวลาเล่นที่แนะนำ: 1.0-2.0 ชั่วโมง

ที่อยู่: อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ไทย

นครหลวง นครวัดเป็นสถาปัตยกรรมสีขาว งดงามมาก

รีวิวจากผู้เข้าพักจริง:

ผู้ใช้ Trip.com: ศาลหลักเมืองนนทบุรี เป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน หลังคาเป็นยอดปรางค์ ลักษณะหลังคาซ้อนสองชั้น หน้าบันแกะสลักไว้อย่างสวยงาม เสาหลักเมืองทำจากไม้มงคล ยอดเสาหลักเมืองแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม สันนิษฐานว่าในอดีตศาลหลักเมืองนนทบุรีตั้งอยู่ที่ปากคลองอ้อม ตำบลบางศรีเมือง ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๒๐๘ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรี จากบ้านตลาดขวัญมาอยู่ที่ปากคลองอ้อม เพราะหลังจากขุดคลองลัดจากท้ายเมืองมาถึงปากคลองบางกรวย มาหน้าวัดเขมาภิรตารามแล้ว ทำให้กระแสน้ำไหลตรงกัดเซาะคลองลัด ทำให้คลองกว้างขึ้นจนกลายเป็นแม่น้ำ ซึ่งจะทำให้ข้าศึกสามารถเข้ามาประชิดพระนครได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันข้าศึก พระองค์จึงทรงให้ย้ายเมืองนนทบุรีกลับไปที่ปากคลองอ้อมดังเดิม พร้อมทั้งสร้างป้อมปราการ (ป้อมทับทิม) และศาลหลักเมืองเพื่อคุ้มครองรักษาภยันตรายต่าง ๆ และได้ทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้ามาสถิต ๓ พระองค์ คือ พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง

กุลธิดา สุวรรณไชยา: "คนน้อยๆ แดดแรงๆ โควิดจะมาแกล้งเรามิได้" มาค่ะมา มาไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัว และมีสุขภาพกายและใจที่ดีเยี่ยม สู้ๆ นะคะทุกคน หากใครไม่อยากมา ดูรูปที่เราถ่าย แล้วอธิษฐาน เขื่อว่าถึงท่านเช่นกัน หากใครอยากมาเอง สันนี้ที่จอดรถพอมี รถไฟฟ้าก็มีค่ะ ของไหว้เป็นระบบเวียน ดอกไม้เทียนมีพร้อม ขาดแต่เทียน น้อยไปหน่อย และถ้าจะเอาธูปมาเอง ขอเป็นธูปหอมไร้ควัน จะดีมาก เทียนไม่ค่อยมี เอามาด้วย ดอกไม้ เค้านิยมดอกกาวเรือง ผ้าสามสี เอาน้ำมันมาเติมตะเกียงได้ ถ้าไม่เอามา เขาก็มีให้ ของถวาย เป็นของเวียน เงินทำบุญตามศรัทธา ตามสะดวก ไม่บังคับ แคานี้ก็สบายใจแล้ว

วันที่1 | ตอนเย็น

หลังจากเยี่ยมชมศาลหลักเมืองนนทบุรีเสร็จ,หากยังมีเวลาว่าง อย่าลืมไปเที่ยวที่สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์!

สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

ที่อยู่: ถนนราชพฤกษ์ - นนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย

รีวิวจากผู้เข้าพักจริง:

Narifaa: การออกแบบสะพานแห่งนี้ได้นำสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์มาใช้เป็นแนวคิดหลักเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ โดยยอดประดับของเสาใหญ่ทั้งสองต้นมี รูปทรงดอกบัวบานและมีแกนกลางเป็นดอกบัวตูมเปล่งแสงสว่าง เปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาตามหลักศาสนา อีกนัยหนึ่งรูปทรงดังกล่าวยังเปรียบเสมือนพระมหาพิชัยมงกุฎ แสดงถึงการเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สำหรับสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ หรือสะพานนนทบุรี 1 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เชื่อมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ (ฝั่งตะวันออก) เข้ากับตำบลบางศรีเมือง (ฝั่งตะวันตก) โดยเริ่มต้นจาก ปลายสะพานทางแยกต่างระดับบนถนนนนทบุรี 1 ใกล้โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลสวนใหญ่ ทางด้านใต้ของชุมชนตลาดขวัญ และท่าเรือพิบูลสงคราม 4 โดยวางตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และขึ้นฝั่งตะวันตก บริเวณปากคลองอ้อมฝั่งใต้ ระหว่างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เดิม) ที่อยู่ทางเหนือกับอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกที่อยู่ทางใต้ ในท้องที่หมู่ที่ 3 บ้าน–ท่าน้ำนนท์ ตำบลบางศรีเมือง เส้นทางจากนั้นเป็นแนวถนนตัดใหม่ ซึ่งมุ่งไปสู่ทางแยกต่างระดับที่ ถนนราชพฤกษ์ สะพานมีขนาด 6 ช่องจราจร ความ ยาว 460 เมตร มีเสาใหญ่เป็นเสาคอนกรีต 2 ต้น สูงจากพื้นสะพาน ประมาณ 45 เมตร (รวมยอดประดับ) เสาแต่ละต้นขึงสายเคเบิลไว้ 12 คู่ มีตอม่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งเสาใหญ่ตั้งอยู่ในน้ำ 1 ตอม่อ อยู่บนบกริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ 1 ตอม่อ และมีช่องลอดสำหรับการสัญจรทางน้ำ กว้าง 150 เมตร สูง 5.60 เมตร โครงสร้างของสะพาน เป็นสะพานคานขึง ซึ่งมีลักษณะผสมระหว่างสะพานเคเบิลขึงกับสะพานคานคอนกรีตอัดแรง (girder bridge) แห่งแรกของไทย

นนท์ นี่หว่า(สายเที่ยว)ไปมาแล้ว: สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า สะพานนนทบุรี 1 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เชื่อมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ (ฝั่งตะวันออก) เข้ากับตำบลบางศรีเมือง (ฝั่งตะวันตก) โดยเริ่มต้นจากปลายสะพานทางแยกต่างระดับบนถนนนนทบุรี 1 ใกล้โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลสวนใหญ่ ทางด้านใต้ของชุมชนตลาดขวัญและท่าเรือพิบูลสงคราม โดยวางตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และขึ้นฝั่งตะวันตกบริเวณปากคลองอ้อมฝั่งใต้ ระหว่างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เดิม) ที่อยู่ทางเหนือกับอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกในท้องที่หมู่ที่ 3 บ้านท่าน้ำนนท์ ตำบลบางศรีเมือง เส้นทางจากนั้นเป็นแนวถนนตัดใหม่ซึ่งมุ่งไปสู่ทางแยกต่างระดับที่ถนนราชพฤกษ์จนถึงวัดวัดโบสดอนพรหม สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์มีขนาด 6 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 460 เมตร (ช่วงกลางสะพานระหว่างตอม่อยาว 200 เมตร และช่วงข้างสะพานยาวด้านละ 130 เมตร) มีเสาใหญ่ (pylon) เป็นเสาคอนกรีต 2 ต้น สูงจากพื้นสะพานประมาณ 45 เมตร (รวมยอดประดับ) เสาแต่ละต้นขึงสายเคเบิลไว้ 12 คู่ มีตอม่อซึ่งเป็นที่ตั้งเสาใหญ่ตั้งอยู่ในน้ำ 1 ตอม่อ อยู่บนบกริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ 1 ตอม่อ และมีช่องลอดสำหรับการสัญจรทางน้ำกว้าง 150 เมตร สูง 5.60 เมตร แนวคิดหลักในการออกแบบเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวสะพาน กล่าวคือ ยอดประดับของเสาใหญ่ทั้งสองต้นมีรูปทรงดอกบัวบานและมีแกนกลางเป็นดอกบัวตูมเปล่งแสงสว่าง เปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาตามหลักศาสนา กลางคืนเมื่อมีการเปิดไฟที่สะกานจะสวยมาก เนื่องจากมีการประดับไฟสีสันต่างๆอย่างสวยงาม เป็นจุดถ่ายภาพอีกจุดนึงยามค่ำคืน

วันที่1 | ตอนคืน

หลังจากเยี่ยมชมสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์เสร็จ ,แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล (SHA Plus+)ที่ใกล้เคียงเป็นพักที่ดีที่สุด

แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล (SHA Plus+)

เช็คอินที่แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล (SHA Plus+) แล้วคุณจะได้พักผ่อนใจกลาง นนทบุรี จากที่พัก ขับรถออกไปเพียง 4 นาทีก็จะพบกับ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และ 7 นาทีถึง เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โรงแรม 5 ดาวแห่งนี้ อยู่ห่างออกไปเป็นระยะ 5.2 ไมล์ (8.3 กม.) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 8.9 ไมล์ (14.3 km) จาก ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคุณ เช่นบริการ Wi-Fi ฟรี ที่ช้อปปิ้งภายในโรงแรม และบริการจัดงานแต่งงาน โรงแรมนี้มีบริการรูมเซอร์วิส 24 ชม. ส่งอาหารถึงห้อง มีบริการอาหารเช้าแบบปรุงตามสั่ง (คิดค่าบริการ) ทุกวัน ตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 10:00 น. มีบริการอำนวยความสะดวก เช่น ศูนย์ธุรกิจ ฝ่ายต้อนรับ 24 ชั่วโมง และพนักงานที่พูดได้หลายภาษา ที่พักมีบริการบริการรับจอดรถฟรี ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศทั้ง 455 ห้อง และมินิบาร์ เพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ภายในห้องพักมีบริการบริการ Wi-Fi ฟรี เพื่อการเชื่อมต่อออนไลน์ที่ไม่หยุดนิ่ง และโทรทัศน์ต่อสัญญาณดาวเทียมเพื่อความบันเทิง ห้องน้ำเป็นแบบฝักบัว พร้อมของใช้ในห้องน้ำฟรีและไดร์เป่าผม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง ได้แก่ โทรศัพท์ ตู้นิรภัย และโต๊ะทำงาน

วันที่2 | ตอนเช้า

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

เวลาเล่นที่แนะนำ: 1.0-2.0 ชั่วโมง

ที่อยู่: 1 หมู่ที่ 9 Soi Ngamwongwan 23 บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย

เป็นวัดที่อยู่ในนนทบุรีที่มีรูปปั้นสวยงามมากมายและมีบันไดเลื่อนสําหรับคนสะดวก

รีวิวจากผู้เข้าพักจริง:

ผู้ใช้ Trip.com: วัดบัวขวัญ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในสมัยนั้นมีเพียงสำนักสงฆ์กลางทุ่งนา เมื่อมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษามากขึ้น ก็เริ่มพัฒนามาเป็นวัด โดยในสมัยแรกพระครูปรีชาเฉลิม หรือ "หลวงปู่แฉ่ง" วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น โดยมีผู้มีจิตศรัทธาหลายคนร่วมบริจาคที่ดิน และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2435 ต่อมา "หลวงปู่ฉ่ำ" ได้เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด และหลังจากที่หลวงปู่ฉ่ำได้มรณภาพลง วัดก็ว่างเว้นจากพระสงฆ์ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงกลัวว่าวัดจะร้าง จึงได้นิมนต์ “พระอธิการพยุง จัตตมโล” จากวัดกำแพงมาเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 และได้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ เสนาสนะต่างๆ เรื่อยมา มี "นายบัว ฉุนเฉียว" ได้เป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพิ่มจากเดิมให้กับทางวัด

ชวนเธอเที่ยวมองความสุข: วัดบัวขวัญ ตั้งอยู่ในตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นสำนักสงฆ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

วันที่2 | ตอนเย็น

หลังจากเสร็จสิ้นการทัวร์ที่ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง, คุณสามารถไปที่เรือนจำกลางบางขวางจุดที่ต้องไปให้ได้

เรือนจำกลางบางขวาง

ที่อยู่: ตำบบ, หมู่ที่ 3 22 ถ. นนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย

รีวิวจากผู้เข้าพักจริง:

Tarp’s journeys: เป็นเรือนจำกลางที่อยู่แถวนนทบุรี อยู่ติดถนน

วันที่2 | ตอนคืน

หากคุณอยากไปสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆในอนาคต,โอ๊ควู้ด สวีท ติวานนท์ กรุงเทพเป็นเลือกที่ดีที่สุด, สำหรับคูนที่จะพักและทำให้จิตใจของคุณสดชื่น

โอ๊ควู้ด สวีท ติวานนท์ กรุงเทพ

Oakwood Suites Tiwanon Bangkok ตั้งอยู่ในนนทบุรี โดยเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ/รถไฟใต้ดิน ใช้เวลาขับรถไม่เกิน 10 นาทีจากเดอะมอลล์งามวงศ์วานและโรงพยาบาลยันฮีอินเตอร์ โรงแรมแห่งนี้อยู่ห่างออกไปเป็นระยะทาง 6.9 ไมล์ (11.1 กม.) จาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ 7.2 ไมล์ (11.5 กม.) จาก ถนนข้าวสาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำในร่ม หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี อิ่มอร่อยกับอาหารที่ร้านอาหารหรือของว่างในร้านกาแฟ/คาเฟ่ของโรงแรม พร้อมเครื่องดื่มแก้วโปรดที่บาร์/เลานจ์ มีอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์บริการฟรีทุกวัน เวลา 6: 00 น. ถึง 10: 30 น. โรงแรมนี้มีห้องประชุม 3 ห้องสำหรับจัดกิจกรรม มีที่จอดรถฟรี มีห้องพักทั้งหมด191 ห้อง บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี สิ่งอำนวยความสะดวกมีพื้นที่นั่งเล่นแยกและเครื่องซักผ้าและบริการทำความสะอาดทุกวัน

วันที่3 | ตอนเช้า

ตลาดนกฮูก เลี่ยงเมืองนนท์

เวลาเล่นที่แนะนำ: 3.0-4.0 ชั่วโมง

ที่อยู่: 14 87 ถนน เลี่ยงเมือง บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ประเทศไทย

รีวิวจากผู้เข้าพักจริง:

PandaS: นับได้ว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่มาก เดินกันเพลิน มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ทั้งมือหนึ่ง มือสอง อาหารการกินก็มากมายจนเลือกไม่ถูก มีตู้ ATM บริการ ห้องน้ำมีกระจายอยู่รอบตลาดหยอดเหรียญครั้งละ 3บาท ที่นี่จอดรถฟรีลานจอดรถกว้างขวาง มีหลายโซนอยู่ทางด้านหลัง แต่ก็ต้องใช้เวลาวนหาช่องจอด เพราะคนเยอะมาก ถือว่าเป็นตลาดที่คึกคักสุด

Hello! Happy Time: ตลาดใหญ่มากแห่งหนึ่งใน นนทบุรี แหล่งช้อปปิ้งที่ครบวงจร มีร้านหลากหลายมาก

วันที่3 | ตอนเย็น

เมื่อออกจากตลาดนกฮูก เลี่ยงเมืองนนท์,ไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ,วัดเขมาภิรตาราม เป็นเลือกที่ดีที่สุด !

วัดเขมาภิรตาราม

ที่อยู่: ซ.วัดเขมา ถ.พิบูลสงคราม อ.สวนใหญ่ นนทบุรี 11000 ประเทศไทย

รีวิวจากผู้เข้าพักจริง:

Taiii: สถานที่สงบ สะดวกสบาย ติดแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดสามารถขอเลขกับไอ้ไข่ได้

วันที่3 | ตอนคืน

เพื่อความสะดวกไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอื่นๆ,โรงแรมอลิซเป็นพักที่ดีที่สุด

โรงแรมอลิซ

ใช้เวลาเดินไม่นานไปยังรถไฟไทย โรงแรมตั้งอยู่ด้านข้างของพิพิธภัณฑ์ฮอร์นและมีสถานที่น่าดึงดูดมากมายในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงวัดกรุงเทพซิตี้พระเจ้าและพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย หากคุณต้องการอาหารที่เงียบสงบโรงแรมสามารถให้บริการรูมเซอร์วิส นักท่องเที่ยวสามารถไปที่ห้องออกกำลังกายเพื่อเหงื่อและเพิ่มความกระชุ่มกระชวย

วันที่4 | ตอนเช้า

พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์

เวลาเล่นที่แนะนำ: 2.0-3.0 ชั่วโมง

ที่อยู่: 27/8 หมู่ 6 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.ปากเกร็ด ประเทศไทย

รีวิวจากผู้เข้าพักจริง:

Narifaa: เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมเขาสัตว์และวัตถุโบราณไว้จำนวนมาก ดำเนินงานโดยคุณประเสริฐ ศรียรรยงค์ ภายในจัดแสดงเขาสัตว์และวัตถุโบราณนับแสนชิ้นมีอายุตั้งแต่ 100 ปี ถึง 16 ล้านปี โดยเฉพาะเขาสัตว์และส่วนหัวกระโหลกมีครบทุกชนิดทั้งสัตว์กินพืชและกินเนื้อ เน้นสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศไทย ชิ้นที่เด่นคือ งาช้างแมมมอธยาว 2 เมตร พบในภาคอีสาน เขาเนื้อสมันซึ่งเป็นสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้ว เขาวัวกูปรีและเขาสัตว์อื่น ๆ ทุกชนิด

วันที่4 | ตอนเย็น

หลังจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เขาสัตว์เสร็จ,หากยังมีเวลาว่าง อย่าลืมไปเที่ยวที่วัดชมภูเวก!

วัดชมภูเวก

ที่อยู่: 79 หมู่ 4 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี เมืองนนทบุรี

รีวิวจากผู้เข้าพักจริง:

ผู้ใช้ Trip.com: วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่แถวสนามบินน้ำ ซ.นนทบุรี 33 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดนนทบุรี เป็นวัดมอญสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สถาปัตยกรรมของวัดชมภูเวกที่มีความเก่าแก่ถึง 350 ปีนี้ เป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง ไทย มอญ จีน พม่า และของชาวตะวันตก สิ่งที่โดดเด่น คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณอันงดงาม ทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรมสีฝุ่นผสมกาวตามแบบอยุธยาตอนกลางฝีมือช่างสกุลนนทบุรีในยุคนั้นแสดงเรื่องราวทศชาติชาดกและพุทธประวัติ พระมุเตา หรือ เจดีย์ทรงมอญและเสาหงส์สัญลักษณ์ของวัดมอญ ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ เชื่อว่าภายในบรรจุพระบรมธาตุ พระอุโบสถหลังเดิม มีอายุเก่าแก่ ลักษณะเด่นของอุโบสถเก่านี้คือ ถูกออกแบบให้มีประตูเข้า-ออก ทางด้านหน้าด้านเดียวตามคติมอญ เรียกว่า “โบสถ์มหาอุต” ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ โดยเฉพาะภาพของพระแม่ธรณีที่อยู่บริเวณผนังเหนือประตูทางเข้า โดยมีรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมในท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดแหลมได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพแม่พระธรณีที่งดงามที่สุดภาพหนึ่งของเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีจิตกรรมฝาผนังภาพเด่นๆอีกก็คือ ภาพทศชาติชาดกที่ผนังด้านข้างระหว่างช่องหน้าต่าง และภาพเหล่าเทวดากำลังไหว้พระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ ส่วนผนังหลังพระประธานนั้น ตรงกลางเขียนซุ้มเรือนแก้วใหญ่เป็นฉาก พื้นผนังเป็นลายดอกไม้ร่วง ด้านข้างทั้งสองเป็นรูปอดีตพระพุทธเจ้า สำหรับองค์พระประธานภายในอุโบสถเก่า เป็นพระประธานจำลองปางมารวิชัยถอดแบบของเก่าสมัยสุโขทัย ติดกับพระอุโบสถหลังเดิม คือ อุโบสถหลังใหม่เป็นลักษณะทรงไทยใต้ถุนสูง 2 ชั้น หลังคาลดหลั่น 3 ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ หน้าบัน ซุ้มหน้าต่าง และประตูประดับด้วยกระจก จิตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถหลังใหม่นี้ เป็นภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวพุทธประวัติ ตามบานประตูหน้าต่างเขียนลายเทพพนม เป็นที่ประดิษฐานพระประธานศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูปยืนอีก 2 องค์วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ

Pk2565: สวยงามสายบุญสายฟังธรรมต้องไปสถานที่สงบผ่อนคลาย

วันที่4 | ตอนคืน

หากคุณอยากไปสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆในอนาคต,เดอะพิกเซลเพลสเป็นเลือกที่ดีที่สุด, สำหรับคูนที่จะพักและทำให้จิตใจของคุณสดชื่น

เดอะพิกเซลเพลส

เดอะพิกเซลเพลสตั้งอยู่ใน นนทบุรี (บางกระสอ) ใช้เวลาขับรถเพียง 4 นาทีก็จะถึง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และ 5 นาทีก็จะถึง แม่น้ำเจ้าพระยา โรงแรมแห่งนี้อยู่ห่างออกไปเป็นระยะทาง 10.3 ไมล์ (16.6 กม.) จาก ถนนข้าวสาร และ 12.2 ไมล์ (19.7 กม.) จาก สยามพารากอน เดินชมวิวจากลานระเบียง และสวน หรือลองใช้บริการอื่นๆ เช่น บริการ Wi-Fi ฟรี มีบริการอำนวยความสะดวก เช่น ฝ่ายต้อนรับ 24 ชั่วโมง ที่ฝากกระเป๋าเดินทาง และลิฟต์ ที่พักมีบริการที่จอดรถฟรี ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศทั้ง 150 ห้อง มีตู้เย็น และทีวีจอแอลซีดี เพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ห้องพักมีระเบียงหรือนอกชานส่วนตัว ภายในห้องพักมีบริการบริการ Wi-Fi ฟรี เพื่อการเชื่อมต่อออนไลน์ที่ไม่หยุดนิ่ง และโทรทัศน์ต่อสัญญาณเคเบิลเพื่อความบันเทิง ห้องน้ำมีฝักบัวพร้อมด้วยของใช้ในห้องน้ำฟรี

* บทวิจารณ์ทั้งหมดในบล็อกนั้นแปลด้วยเครื่อง.

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที

ค้นหาข้อมูลที่เที่ยวมากขึ้นนนทบุรีที่เที่ยวที่ดี

Bangkok Spring Massage นวดเพื่อสุขภาพ เอ็นมังกร/เอ็นฟีนิกซ์ ร้านพระราม 9

0/5
0 รีวิว
จองแล้ว 5
กรุงเทพฯ
 • ที่ Spring Massage & Spa คุณไม่เพียงแต่จะได้เพลิดเพลินกับการนวดแผนไทย/สปาบำบัดเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับเทคนิคการนวดแผนไทยผสมผสานกับการนวดแผนไทยแบบจูหลงจิน/เฟิงจินซูอีกด้วย

กรุงเทพนวดแผนโบราณ นวดเพื่อสุขภาพ เอ็นมังกร/เอ็นฟีนิกซ์โลภร้านอโศก

0/5
0 รีวิว
จองแล้ว 0
กรุงเทพฯ
 • ที่ Spring Massage & Spa คุณไม่เพียงแต่จะได้เพลิดเพลินกับการนวดแผนไทย/สปาบำบัดเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับเทคนิคการนวดแผนไทยผสมผสานกับการนวดแผนไทยแบบจูหลงจิน/เฟิงจินซูอีกด้วย

ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนในกรุงเทพฯ พร้อมบุฟเฟต์อาหารเย็น/เรือ Chao Phraya Cruise/เรือ Galaxy/เรือ White Orchid/เรือ Anocha/เรือ Viva Anocha/เรือ Royal Cruise/เรือ Chaophraya Princess Cruise

5/5
80 รีวิว
จองแล้ว 782
กรุงเทพฯ
 • แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ทิวทัศน์ริมแม่น้ำในยามค่ำคืนยิ่งงดงามน่าประทับใจ ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ อาหารอร่อยหลากหลาย การแสดงนาฏศิลป์สีสันสวยงาม เรือสำราญหรูหราล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของมื้ออาหารค่ำกลางคืนแสงเทียนไข่ มีหลากหลายประเภทของเรือให้เลือก แต่ละลำมีธีมและจุดเด่นที่แตกต่างกันไป

Bangkok Bubble In The Forest Bubble Forest Coffee บริการ บริการจองร้านอาหาร ลอยน้ำ

4.7/5
10 รีวิว
จองแล้ว 608
กรุงเทพฯ
 • เช็คอินคนดังทางอินเทอร์เน็ต

ทัวร์รถบัสชมอาหารมิชลิน

4.6/5
30 รีวิว
จองแล้ว 531
กรุงเทพฯ
 • รถบัสสองชั้นชมวิวแห่งแรกของประเทศไทยที่ผสมผสานการท่องเที่ยวและอาหารไทยเข้าด้วยกัน รถบัสสองชั้นมีขนาดกว้างขวางและสะดวกสบาย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมี USB, WIFI ฟรี ฯลฯ เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ มากกว่า 20 แห่งในคราวเดียว อาหารแนะนำของมิชลินและอาหารร้านอาหารยอดนิยมมากมายรสชาติอาหารไทยต้นตำรับ

ล่องเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซสยามค่ำคืนในแม่น้ำเจ้าพระยา [ตั๋วล่องเรือ + อาหาร]

4.5/5
11 รีวิว
จองแล้ว 267
กรุงเทพฯ
 • ทัวร์แม่น้ำสุดคลาสสิกของกรุงเทพฯ พร้อมทิวทัศน์อันตระการตา บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และดนตรี

Bangkok Spring Massage นวดเพื่อสุขภาพ เอ็นมังกร/เอ็นฟีนิกซ์ ร้านพระราม 9

0/5
0 รีวิว
จองแล้ว 5
กรุงเทพฯ
 • ที่ Spring Massage & Spa คุณไม่เพียงแต่จะได้เพลิดเพลินกับการนวดแผนไทย/สปาบำบัดเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับเทคนิคการนวดแผนไทยผสมผสานกับการนวดแผนไทยแบบจูหลงจิน/เฟิงจินซูอีกด้วย

กรุงเทพนวดแผนโบราณ นวดเพื่อสุขภาพ เอ็นมังกร/เอ็นฟีนิกซ์โลภร้านอโศก

0/5
0 รีวิว
จองแล้ว 0
กรุงเทพฯ
 • ที่ Spring Massage & Spa คุณไม่เพียงแต่จะได้เพลิดเพลินกับการนวดแผนไทย/สปาบำบัดเท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับเทคนิคการนวดแผนไทยผสมผสานกับการนวดแผนไทยแบบจูหลงจิน/เฟิงจินซูอีกด้วย

ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนในกรุงเทพฯ พร้อมบุฟเฟต์อาหารเย็น/เรือ Chao Phraya Cruise/เรือ Galaxy/เรือ White Orchid/เรือ Anocha/เรือ Viva Anocha/เรือ Royal Cruise/เรือ Chaophraya Princess Cruise

5/5
80 รีวิว
จองแล้ว 782
กรุงเทพฯ
 • แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ทิวทัศน์ริมแม่น้ำในยามค่ำคืนยิ่งงดงามน่าประทับใจ ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ อาหารอร่อยหลากหลาย การแสดงนาฏศิลป์สีสันสวยงาม เรือสำราญหรูหราล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของมื้ออาหารค่ำกลางคืนแสงเทียนไข่ มีหลากหลายประเภทของเรือให้เลือก แต่ละลำมีธีมและจุดเด่นที่แตกต่างกันไป

Bangkok Bubble In The Forest Bubble Forest Coffee บริการ บริการจองร้านอาหาร ลอยน้ำ

4.7/5
10 รีวิว
จองแล้ว 608
กรุงเทพฯ
 • เช็คอินคนดังทางอินเทอร์เน็ต

ทัวร์รถบัสชมอาหารมิชลิน

4.6/5
30 รีวิว
จองแล้ว 531
กรุงเทพฯ
 • รถบัสสองชั้นชมวิวแห่งแรกของประเทศไทยที่ผสมผสานการท่องเที่ยวและอาหารไทยเข้าด้วยกัน รถบัสสองชั้นมีขนาดกว้างขวางและสะดวกสบาย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมี USB, WIFI ฟรี ฯลฯ เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ มากกว่า 20 แห่งในคราวเดียว อาหารแนะนำของมิชลินและอาหารร้านอาหารยอดนิยมมากมายรสชาติอาหารไทยต้นตำรับ

ล่องเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซสยามค่ำคืนในแม่น้ำเจ้าพระยา [ตั๋วล่องเรือ + อาหาร]

4.5/5
11 รีวิว
จองแล้ว 267
กรุงเทพฯ
 • ทัวร์แม่น้ำสุดคลาสสิกของกรุงเทพฯ พร้อมทิวทัศน์อันตระการตา บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และดนตรี
>>>
นนทบุรี วางแผนการเดินทาง 4วัน3คืน แพ็คเกจท่องเที่ยว