โรงแรมกักตัว เซี่ยงไฮ้ คนไทยเข้าประเทศจีนต้องรู้อะไรบ้าง

สำนักพิมพ์ Qi

ปัจจุบันนี้ คนไทยอยากเข้าประเทศจีน ต้องรู้ว่าข้อจำกัดการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร เราต้องเตรียมเอกสารมีอะไรบ้าง หากมาถึงประเทศจีน มาถึงเซี่ยงไฮ้ เราต้องกักตัวไหม กักตัวกี่วัน โรงแรมกักกันมีตัวเลือกอะไรบ้าง ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมกักตัวอย่างรวดเร็ว

โรงแรมกักตัว เซี่ยงไฮ้

นโยบายของการเดินทางเข้าเซี่ยงไฮ้

1. ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม หรือ วัคซีนเชื้อตายอื่นๆ ครบถ้วนแล้วทั้ง 2 เข็มเดิม จะต้องทำการตรวจ RT-PCR และการตรวจแอนติบอดี้ IgM และ IgG ในซีรัม ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นการตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้งภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

2. สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนที่ไม่ใช่ชนิดเชื้อตาย อาทิ Pfizer, BioNTech, Moderna, CanSino, Zifivax เป็นต้น  ยังคงปฏิบัติตามกฎข้อบังคับฉบับเดิม ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบถ้วนแล้ว หากได้รับวัคซีนที่ไม่ใช่ชนิดเชื้อตายเพิ่ม โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรหัสสุขภาพกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบถ้วนแล้ว

3. การตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้งภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง จะต้องดำเนินการตรวจที่สถานพยาบาล 2 แห่งที่รับรองโดยสถานทูตจีนและสถานกงสุลใหญ่จีนในประเทศไทย โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และการเก็บตัวอย่างครั้งสุดท้ายจะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

(ตรวจสอบ สถานพยาบาลในเขต 12 จังหวัดภาคเหนือที่สามารถทำการตรวจ RT-PCR และตรวจหาแอนติบอดี้)

4. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับการสำรวจสุขภาพตนเองครั้งแรก 7 วันก่อนการเดินทางยังคงเดิม กรุณาเลือกสถานพยาบาลที่รับรองโดยสถานทูตจีนและสถานกงสุลใหญ่จีนในประเทศไทย เพื่อไม่ให้กระทบต่อกำหนดการเดินทางเนื่องจากการเลือกตรวจกับสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรอง

5. สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศที่สามมายังประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะสั้น แล้วจะต้องทำการตรวจ RT-PCR เพิ่มอีกครั้งภายใน 14 วันก่อนการเดินทาง ผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบแล้วจะได้รับการยกเว้นจากการตรวจแอนติบอดี IgM และ IgG ในซีรัมภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดล่าสุดสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศที่สามมายังประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะสั้น เช่น วีซ่านักท่องเที่ยว จะมีผลบังคับใช้

6. ผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบแล้วเป็นเวลา 14 วันจึงจะสามารถเดินทางได้ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 14 วัน แม้ว่าการตรวจร่างกายก่อนเดินทางจะเป็นไปตามข้อกำหนด ก็จะไม่สามารถยื่นขอรหัสสุขภาพได้

ขั้นตอนของเข้าเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จากประเทศไทย

1. มีผลการทดสอบกรดนิวคลีอิก Covid-19 เป็นลบและผลการทดสอบแอนติบอดีต่อ IgM เป็นลบที่ได้รับภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (การทดสอบจะต้องดำเนินการในสถานที่ที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลรับรองซึ่งตั้งอยู่ที่สถานที่ออกเดินทาง) และต้องส่งผลลบของการทดสอบทั้งสองแบบไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลจีน

2. ต้องได้รับรหัสสุขภาพสีเขียวที่มีเครื่องหมาย "HS" โดยใช้โปรแกรมมินิโค้ด QR ด้านสุขภาพเวอร์ชันสากลบน WeChat (สำหรับภาษาจีน) คนชาติเท่านั้น) หรือรหัส QR ที่มีเครื่องหมาย "HDC" ออนไลน์

3. ต้องผ่านการตรวจ COVID-19 แบบทดสอบกรดนิวคลีอิก (NAAT) และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน(ในโรงแรมกักตัว)เมื่อเดินทางมาถึงเซี่ยงไฮ้ เลือกโรงแรมกักกันอย่างอิสระไม่ได้ หลังจากจบการกักตัวแล้ว ทุกคนยังต้องกักตัวเป็นเวลาอีก 7 วันในโรงแรมที่กำหนด (ก็คือว่า ต้องกักตัว "14+7"วัน)

ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม มีอะไรบ้าง

ท่านต้องกรอก 'แบบฟอร์มประกาศสุขภาพ' ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าและออกจากประเทศจีน

เข้าประเทศ ต้องทำอะไรบ้าง

เมื่อเข้าประเทศ ผู้เดินทางต้องได้รับการทดสอบ PCR เมื่อเดินทางมาถึง

ราคาของโรงแรมกักตัวเป็นเท่าไหร่

ตามนโยบายของกักตัวเซี่ยงไฮ้ล่าสุด ราคาของโรงแรมกักตัวประมาณ 400 หยวน - 600 หยวน

รายชื่อโรงแรมกักตัว

1. อำเภอซ่งเจียง (Songjiang District)

Fuyue Hotel (กักตัว "14+7"วัน)

โรงแรมนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่จะผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย Fuyue Hotel ให้บริการที่พักอันรื่นรมย์ในเซี่ยงไฮ้สำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อน

โรงแรมแห่งนี้อยู่ห่างจากสถานีรถไฟ Songjiang Railway Station เพียง 11 กม. และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ Shanghai Hongqiao International Airport 29 กม. ทำให้ผู้เข้าพักมีทางเลือกในการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายมากมาย บริเวณใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ Zhongguo Liuxuesheng ป่าเชิงนิเวศ Weimeng และ Hexie Square

ราคาห้องพักที่ Fuyue Hotel อาจแตกต่างตามเวลาการจอง โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายโรงแรมและปัจจัยอื่นๆ ในขณะนั้น

[6 มี.ค. 2022 - 21 มี.ค. 2022] ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม - 21 มีนาคม ผู้เข้าพักทุกท่านกรุณาเช็คอินที่แผนกต้อนรับอาคาร C ของโรงแรม ขออภัยในความไม่สะดวก!
ในช่วงที่มีโรคระบาดตามประกาศของโรงแรม ทางโรงแรมไม่สามารถรับผู้โดยสารได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ผู้ที่มาจากหรือผ่านพื้นที่เสี่ยงปานกลางและสูงภายใน 14 วัน (พื้นที่ดังกล่าวขึ้นอยู่กับเวลาจริงอย่างเป็นทางการของทางการ ปรับปรุง) 2. ทำการกักกันแบบรวมศูนย์ 14 วันให้เสร็จสิ้น แต่จะใช้เวลาอีก 7 วัน หากมีความไม่แน่นอนใดๆ ในระหว่างช่วงเวลาการแพร่ระบาดภายใต้การสังเกตการณ์ Tianjiao โปรดยืนยันนโยบายแผนกต้อนรับกับทางโรงแรมอีกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อการเข้าพักของคุณ

2. อำเภอผู่ตง (Pudong District)

Lavande Hotel (Shanghai Zhangjiang Guanglan Road Metro Station) (กักตัว "14+7"วัน)

โรงแรมงดให้บริการเครื่องใช้ในห้องน้ำแบบใช้แล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน หวี ฟองน้ำอาบน้ำ มีดโกน ตะไบเล็บ ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ Lavande Hotel (Shanghai Zhangjiang Guanglan Road Metro Station) มีGuanglan Park (West Gate)(ประมาณ 383 ม.), Zhangjiang Technology & Culture Square (East Gate)(ประมาณ 516 ม.), ZhangJiang BuXingJie(ประมาณ 544 ม.)

ราคาห้องพักที่ Lavande Hotel (Shanghai Zhangjiang Guanglan Road Metro Station) อาจแตกต่างตามเวลาการจอง โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายโรงแรมและปัจจัยอื่นๆ ในขณะนั้น

3. อำเภอซูฮุ่ย (Xuhui District)

Hanting Express (Shanghai Xujiahui Caobao Road Subway Station) (กักตัว "14+7"วัน)

Hanting Express เป็นเครือโรงแรมระดับกลางที่มีทำเลสะดวกในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศจีน ห้องพักมีราคาสมเหตุสมผลและมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานทั้งหมด รวมทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตลอด 24 ชั่วโมง และเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง นอกจากนี้ยังมีบริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าฟรี

ราคาห้องพักที่ Hanting Express (Shanghai Xujiahui Caobao Road Subway Station) อาจแตกต่างตามเวลาการจอง โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายโรงแรมและปัจจัยอื่นๆ ในขณะนั้น

ตามประกาศของโรงแรม ตามนโยบายการแพร่ระบาดของเซี่ยงไฮ้ ทางโรงแรมจะไม่รับแขกจากพื้นที่ความเสี่ยงปานกลางและสูง และแขกจากบางพื้นที่ ผู้เข้าพักในประเทศต้องระบุรหัสสุขภาพสีเขียวและรหัสแผนการเดินทางเมื่อเช็คอิน โปรดยืนยันแผนกต้อนรับ นโยบายกับทางโรงแรมก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเข้าพักของท่าน

4. อำเภอหวงผู่ (Huangpu District)

Campanile Hotel (Shanghai The Bund) (กักตัว "14+7"วัน)

โรงแรมตั้งอยู่ใกล้เดอะบันด์ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีการตั้งโคมไฟถนนน้ำมันก๊าดดวงแรกด้วย มีห้องพัก 155 ห้อง และใช้ระบบปรับอากาศส่วนกลางเพื่อให้ห้องมีอุณหภูมิที่สบาย ห้องพักทุกห้องใช้แนวคิดการออกแบบห้องใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Campanile ทั่วโลก ซึ่งแสดงถึงศิลปะการใช้ชีวิตแบบฝรั่งเศส

ราคาห้องพักที่ Campanile Hotel (Shanghai The Bund) อาจแตกต่างตามเวลาการจอง โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายโรงแรมและปัจจัยอื่นๆ ในขณะนั้น

5. อำเภอจิงอัน(Jingan District)

Jing'an Shangri-La West Shanghai (กักตัว "14+7"วัน)

โรงแรมนี้ตั้งอยู่ในย่าน Jing'an อันหรูหรา ใกล้กับศูนย์นิทรรศการ Shanghai Exhibition Center เพียงไม่กี่ก้าวจากวัด Jing'an ยอดนิยมและถนน Nanjing ใกล้สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติหงเชียว ถนนย่านการค้า และสามารถเดินจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 2 และ 7 และสถานี City Terminal ทำให้สะดวกต่อการเดินทางไปยังที่อื่นๆ ในเมืองได้อย่างเหลือเชื่อ ห้องพักของโรงแรมในเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้น 30-59 โดยมี Horizon Club Lounge บนชั้น 55

ราคาห้องพักที่ Jing'an Shangri-La West Shanghai อาจแตกต่างตามเวลาการจอง โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายโรงแรมและปัจจัยอื่นๆ ในขณะนั้น

มาตรการอื่นๆของภาครัฐจีน

ทั่วประเทศจีนมีข้อกำหนดที่จำเป็นในการตรวจสอบอุณหภูมิ ใช้แอพชุดดูแลสุขภาพ และสแกนรหัส QR เพื่อพิสูจน์ประวัติการเดินทางของคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง โรงแรม และอาคารพาณิชย์ทั้งหมด เราขอแนะนำให้ติดตามแนวทางอย่างเป็นทางการล่าสุดตลอดการเดินทางของคุณ

FAQ เกี่ยวกับโรงแรมกักตัว

  • สายการบินมีนโยบายอะไรบ้างในการรับมือกับ COVID-19 ?


    สายการบินส่วนมากมีนโยบายและขบวนการในการรับมือกับ COVID-19 ที่แตกต่างกันออกไป สายการบินอาจขอให้ผู้เดินทางเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางที่ โปรดอ่านรายละเอียดนโยบายสายการบินของ Trip.com (https://th.trip.com/covid-19/healthy-flying?useCTHybrid=1) หรือติดต่อสายการบินสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจะการเดินทาง


  • ตอนนี้ เข้าประเทศจีนต้องกักตัวไหม ?


    ต้องกักตัว ผู้เดินทางทุกคนต้องผ่านการกักกัน 14 วันในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด ผู้เดินทางต้องได้รับการทดสอบติดตามผลในช่วงเวลานี้ หากเดินทางจากจุดเข้าเมืองในประเทศจีนไปยังเมืองหรือภูมิภาคอื่น อาจต้องใช้เวลากักกันเพิ่มเติมถึง 14 วัน หากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูง


  • เข้าถึงประเทศจีน มาตรการภาครัฐจีนมีอะไรบ้าง ?


    ทั่วประเทศจีนมีข้อกำหนดที่จำเป็นในการตรวจสอบอุณหภูมิ ใช้แอพชุดดูแลสุขภาพ และสแกนรหัส QR เพื่อพิสูจน์ประวัติการเดินทางของคุณ และต้องสวมหน้ากาก(หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นในที่สาธารณะและการขนส่ง)


Tags:

#โรงแรมกักตัว เซี่ยงไฮ้ #เซี่ยงไฮ้ #โรงแรมกักตัว #เข้าประเทศจีน

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที
>
โรงแรมกักตัว เซี่ยงไฮ้