อัปเดต! มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย เดือนมกราคม 2565

สำนักพิมพ์ Fai P. Trip

สวัสดีปีใหม่ 2565 ค่ะทุกๆ คน หลายๆคนคงพอจะได้ยินข่าวมาตรการใหม่ล่าสุด Alternative Quarantine กันมาบ้างแล้วใช่มั้ยคะ บางคนอาจจะยังไม่คุ้นว่าคืออะไร ไม่เป็นไรค่ะ

วันนี้พวกเรา Trip.com ได้รวบรวมข้อกำหนดและการเตรียมเอกสารมาให้เพื่อนๆ ได้ตอบทุกข้อสงสัยกันที่นี่ ไปดูกันเลย🙋🏻‍♀️

ทำความรู้จักกับ โครงการกักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine)

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่จำกัดประเทศ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีนภายใต้โครงการกักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine)

ผู้เดินทางที่ได้รับสิทธิ์ มีดังนี้

 • คนที่ถือสัญชาติไทย
 • นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ไม่ได้จำกัดเพียงแค่นักการทูต, แขกของรัฐบาล, ผู้ถือใบอนุญาตทำงานของไทย, นักเรียนและครอบครัวของนักเรียน และ ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาพยาบาล)

ประเทศที่ได้รับอนุญาต

 • ทุกประเทศ/เขตพื้นที่

จุดมุ่งหมายในการเดินทาง

 • การเดินทางทุกประเภท (ทางบก/น้ำ/อากาศ)

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียน Thailand Pass

ผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียน Thailand Pass อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และรอ 3-7 วันทำการในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยสามารถสมัครได้ทาง https://tp.consular.go.th/ ผู้เดินทางจะได้รับแจ้งผลการลงทะเบียนทางอีเมล์ หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์

ผู้เดินทางจะต้องเตรียมเอกสาร ใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ RT-PCR ระบุว่าผลตรวจไม่พบ COVID-19 และผลตรวจจะต้องออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

 • ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย ได้รับการยกเว้น
 • ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้
 • สำหรับการโดยสารทางน้ำ ทุกคนบนเรือจะต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลห้องปฏิบัติการ RT-PCR ระบุว่าผลตรวจไม่พบ COVID-19 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง)
 • ผู้ใดก็ตามที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 ภายในระยะเวลาระหว่าง 14-90 วัน จะต้องมีใบรับรองการเข้ารักษาพยาบาล

ขั้นตอนที่ 3: กรมธรรม์คุ้มครองผู้เดินทาง

กรมธรรม์คุ้มครองผู้เดินทางที่มีความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (1,669,400 บาท) สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทยจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

ขั้นตอนที่ 4: การยืนยันและเลือกที่พักในโครงการกักตัวทางเลือก (AQ)

เมื่อผู้เดินทางยืนยันและชำระเงินเสร็จสิ้น จะต้องเข้าพักโรงแรมที่มีการรับรองภายใต้โครงการกักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine หรือ AQ) ที่รัฐบาลได้ทำการอนุมัติแล้วเท่านั้น สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและรายชื่อที่พักได้ที่นี่:

ขั้นตอนที่ 5: หลักฐานการชำระเงินในการตรวจ RT-PCR

ผู้เดินทางจะต้องมีหลักฐานการชำระเงินสำหรับการตรวจ RT-PCR ที่กำหนด ในกรณีดังนี้:

 • ผู้เดินทางที่กักตัว 7-10 วัน จะต้องมีการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง
 • ผู้เดินทางที่การกักตัว 14 วัน จะต้องมีการตรวจ RT-PCR 3 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 6: การคัดกรองผู้เดินทาง

ผู้เดินทางทุกคนจะผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองทางออก ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร (ทางบก/น้ำ/อากาศ) และแสดงเอกสารแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ

ข้อกำหนดการเมื่อเดินทางมาถึง และ ระหว่างการเข้าพักในประเทศไทย

ผู้เดินทางทุกคนจะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองทางเข้าที่สถานทีขนส่งผู้โดยสาร (ทางบอก/น้ำ/อากาศ) และแสดงเอกสารแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ

ต่อจากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมือง และ ให้ดำเนินการขั้นตอนการกักตัว โดยมีข้อกำหนดดังนี้:

 • สำหรับผู้เดินทางที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ได้รับวัคซีนครบถ้วน หรือ ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุกว่า 18 ปี) ต้องทำการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน
 • สำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน
  • หากผู้โดยสารท่านอื่นที่ร่วมเดินทางมีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรืออย่างน้อย 1 เข็ม (สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ก่อนเดินทางมาประเทศไทยอย่างน้อย 14 วัน ต้องทำการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน
  • ในกรณีที่ผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ทุกคนบนเรือโดยสารนั้นจะต้องทำการกักตัวอย่างน้อย 10 วัน
  • สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ระยะเวลากักตัวอยู่ภายในระยะเวลาเดียวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

การตรวจ RT-PCR สำหรับผู้เดินทาง

 • สำหรับผู้เดินทางภายใต้การกักตัว 7 วัน ให้ทำการทดสอบ RT-PCR 2 ครั้ง ในวัน แรกที่มาถึง และ วันที่ 5-6 ของการเดินทาง
 • สำหรับผู้เดินทางภายใต้การกักตัว 10 วัน ให้ทำการทดสอบ RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่มาถึง และวันที่ 8-9 ของการเดินทาง
 • สำหรับผู้เดินทางภายใต้การกักกัน 14 วัน ทำการทดสอบ RT-PCR 3 ครั้งในวันแรกที่มาถึง วันที่ 5-6 และวันที่ 12-13 ของการเดินทาง

นอกจากนี้ผู้เดินทางทุกคนจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กซ์ทรอนิกส์ จากนั้นตั้งค่าให้เปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คู่มือการเดินทางภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ

สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

 • เป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางหรือองค์กรที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เดินทางมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของประเทศจุดหมายปลายทางนั้นๆ โดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทาง

สำหรับการเดินทางภายในประเทศ

 • หากผู้เดินทางทำการกักตัวครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย

ใครที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับมาตรการการกักตัวทางเลือก (AQ) มีข้อกำหนดเงื่อนไข และ การเตรียมเอกสารอย่างไร ลองอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลที่พวกเราได้รวบรวมกันดูนะคะ

ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SHA+ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ เครื่องหมาย SHA และ SHA+ ตามสถานทีประกอบการ คืออะไร ?

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเดินทางคือการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนดเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทย✈️ถ้าไม่อยากพลาดดีลเด็ดๆ จองที่พักราคาพิเศษต้องที่นี่เลย Trip.com ที่ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงทุกดีลก่อนใคร🤩

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที