16 ที่เที่ยวอุดรฯ สถานที่ที่คุณไม่ควรพลาด

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียน

โดย Qi

ในช่วงวันหยุด ให้เราไปเที่ยวที่ข้างนอกด้วย อุดรฯ ก็เป็นเลือกที่ดี งั้น วันนี้ Trip.com จะข้อแนะนำ 16ที่เที่ยวอุดรฯให้ ไปถึงอุดรฯ อย่าลืมไปเช็คอินสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาด📸

อุดรธานี

อุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตปกครองกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ

ชื่อ อุดรธานี มีความหมายตรงตัวแปลว่า "เมืองที่อยู่ทางทิศเหนือ" โดยคำว่า อุดร มาจากคำว่า อุตร (utara) ในภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึง "ทิศเหนือ" และลงท้ายด้วยคำว่าธานีซึ่งหมายถึง "เมือง" เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นศูนย์บัญชาการของมณฑลฝ่ายเหนือ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอุดรเมื่อ พ.ศ. 2443 และเริ่มปรากฏชื่อ "อุดรธานี" เมื่อมีการจัดตั้งเมืองเมื่อ พ.ศ. 2450

สวนสาธารณะ หนองประจักษ์ศิลปาคม (Nong Prajak Park)

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี ถือเป็นแลนมาร์คสำคัญของจังหวัด เดิมเรียกว่า"หนองนาเกลือ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หนองประจักษ์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ 驴喵行)

ตั้งที่อยู่: ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 05:00-21:00

แนะนำโรงแรม:

สวนกล้วยไม้อุดรซันไฌน์(Udon Sunshine Orchid)

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เป็นสวนกล้วยไม้ที่ผลิตกล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ของไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุดรธานี จะมีเสน่ห์ที่การดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวการสัมผัสกับความแปลกและความสวยงามซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกนี้ก็ว่าได้

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ Capt.Dell_A380)

ตั้งที่อยู่: 127 หมู่ 5 ซอยกมลวัฒนา ถนนรอบอุดร-หนองสำโรง เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน วันจันทร์ - วันเสาร์: 08:00 - 17:00 วันอาทิตย์:15:00 - 17:00

แนะนำโรงแรม:

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี ภายในศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ถูกออกแบบเป็นกลุ่มอาคาร ประกอบด้วย อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การออกแบบตกแต่งสวน ออกแบบในแนวสวนจีนที่มีความวิจิตรตระการตา ภายใต้ชื่อ "สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู" ตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีนอัน

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ 驴喵行)

ตั้งที่อยู่: 888 ถนน 39 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 09:00 - 18:00

แนะนำโรงแรม:

วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์เป็นพระอารามหลวง และเป็นวัดที่มีความสำคัญมากของจังหวัดอุดรธานี วัดโพธิสมภรณ์ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากของจังหวัดอุดรธานี เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ วัดโพธิสมภรณ์ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ปลายรัชกาลที่ 5 ภายในวัดยังมีสถานที่ น่าสนใจต่างๆ เช่น พระบรมธาคุธรรมเจดีย์ พระเจดีย์พิพิธภัณธ์ ศาลามงคลธรรม ฯลฯ

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ 队长 大使馆)

ตั้งที่อยู่: 22 ถนนเพาะนิยม เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 09:30 - 19:00

แนะนำโรงแรม:

วัดมัชฌิมาวาส

วัดมัชฌิมาวาส เดิมชื่อ วัดโนนหมากแข้ง วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ก่อนจะมาเป็นวัด มัชฌิมาวาส วัดมัชฌิมาวาสเป็นวัดร้างมาก่อนชื่อว่าวัดโนนหมากแข้ง แต่หลักฐานที่พอให้ทราบได้ว่าเป็นวัดร้างนั้น ก็มีอยู่ 2 อย่าง คือเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่โนน (เนิน) ประชาชนเล่าสืบกันมาว่าเจดีย์นั้นได้ครอบ หรือ คร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่และมีพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรก (ปัจจุบัน คือ หลวงปู่นาค) อยู่ภายในเจดีย์

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ _WE***18)

ตั้งที่อยู่: ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 06:00 - 19:00

แนะนำโรงแรม:

ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี

ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี เป็นศาลเจ้าของชาวจีนที่ใหญ่โต และสวยงาม มีสวนหย่อมริมหนองบัว บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิวกลางน้ำ 2 หลัง บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การท่องเที่ยว และพักผ่อน

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ Annarist)

ตั้งที่อยู่: ถนนนิตโย เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 08:00 - 20:00

แนะนำโรงแรม:

วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย กำเนิดขึ้นจากการดำริชอบของพุทธบริษัทสี่ อาคารเสนาสนะที่สำคัญในวัดป่าภูก้อน ได้แก่ ศาลาอุโบสถ 2 ชั้น 1 หลัง ซึ่งเป็นที่ประกอบพิธีสงฆ์ชั้นบนและเป็นที่ฉันชั้นล่าง มีกุฏิพระ 45 หลัง เรือนครัว 1 หลัง เรือนพักฆราวาส 6 หลังถังเก็บน้ำคอนกรีต 20 ถัง และห้องน้ำจำนวนมาก

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ ฉันชอบเที่ยว)

ตั้งที่อยู่: ถนนนิตโย เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 08:00 - 20:00

แนะนำโรงแรม:

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี (Udon Thani Museum)

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่เกียรติประวัติของจังหวัดอุดรธานี อยู่ที่นี่ ผู้ที่มาเยือนจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีในแง่มุมต่างๆ

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ am ap)

ตั้งที่อยู่: ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: วันจันทร์เป็นวันหยุด วันอังคาร-วันศุกร์: 09:30 - 17:30 วันเสาร์ - วันอาทิตย์: 09:00 - 17:00

แนะนำโรงแรม:

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ Preaw)

ตั้งที่อยู่: ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: วันจันทร์ วันอังคารเป็นวันหยุด วันพุธ -วันอาทิตย์: 10:00 - 17:00

แนะนำโรงแรม:

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

ศาลหลักเมืองอุดรธานี หรือเรียกว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานี เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา เป็นศูนย์รวมความเคารพและความศรัทธา ซึ่งชาวเมืองอุดรธานีมักจะมาสักการะบูชา ในบริเวณศาลหลักเมืองอุดรธานี ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆ อันเป็นที่เลื่อมใสบูชาเป็นอย่างสูงได้แก่ หลวงพ่อพระพุทธโพธิ์ทอง และ ท้าวเวสสุวัณ

อุดรธานี

(ภาพจากFacebook ขอบคุณ คณะพุทธบารมีสิกขีทศพล)

ตั้งที่อยู่: ถนนพรานพร้าว เมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน(เปิด 24ชม.)

แนะนำโรงแรม:

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าภูพระบาท ในเขตพื้นที่เมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเทือกเขาหินทราย อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยปานกลางประมาณ 320 – 350 เมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีพืชพันธุ์ธรรมชาติประเภทไม้เนื้อแข็งขึ้นปกคลุม

อุดรธานี

(ภาพจากFacebook ขอบคุณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท)

ตั้งที่อยู่: ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 08:30 - 16:30

แนะนำโรงแรม:

ตลาดผ้านาข่า

ตลาดผ้านาข่า เป็นตลาดที่เกิดจากการรวมกลุ่มทอผ้าบ้านนาข่าและหมู่บ้านใกล้เคียงกว่า 30 ร้านค้า จำหน่ายผ้าหมี่ขิดหรือผ้าไหมลายขิด ซึ่งแต่ละผืนผ่านการทอเก็บขิด ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีรูปแบบที่สวยงามและผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าพันคอ หมอนอิงและสินค้าที่ระลึก

อุดรธานี

ตั้งที่อยู่: ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 09:00 - 19:00

แนะนำโรงแรม:

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม

อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์

อุดรธานี

(ภาพจากรีวิว Trip.com ขอบคุณ am ap)

ตั้งที่อยู่: ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 08:00 - 18:00

แนะนำโรงแรม:

ภูฝอยลม

ภูฝอยลม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน-ปะโค มีเนื้อที่ 307.8 ตารางกิโลเมตรบนเทือกเขาภูพานน้อยเขตตำบลทับกุง เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาค อีสาน น่าไปชมซิ

อุดรธานี

(ภาพจากFacebook ขอบคุณJo Van)

ตั้งที่อยู่: ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 08:30 - 16:30

แนะนำโรงแรม:

วัดภูทองเทพนิมิต

วัดภูทองเทพนิมิต ที่เป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก มหัศจรรย์แห่งศัทธาชาวพุทธ พระพุทธรูป­ใหญ่ประทับเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี "วัดภูทองเทพนิมิต" ยังมี "หลวงพ่อทันใจ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก" ที่ทาง "พระครูนิมิตสาธุวัฒน์" ได้สร้างเอาไว้เพื่อสักการะเป็นพระพุทธรูป­ใหญ่ที่ประทับเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา แม้มองจากพื้นดินก็แลเห็นเป็นพระพุทธรูปอง­ค์ใหญ่อยู่บนยอดเขา

อุดรธานี

(ภาพจากFacebook ขอบคุณ Jo Van)

ตั้งที่อยู่: บ้านโนนเชียงค้ำ ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 07:00 - 19:00

แนะนำโรงแรม:

พระธาตุดอนแก้ว

พระธาตุดอนแก้ว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระมหาธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่หมู่บ้าน 5 บ้านดอนแก้ว ประดิษฐานอยู่กลางวัดมหาธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สูงประมาณ 18 วาเศษ องค์พระธาตุมีลักษณะการสร้าง 2 ชั้น ประวัติความเป็นมา ดอนแก้ว เป็นเกาะเล็ก ๆ กลางหนองหานน้อยกุมภวาปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำปาว

อุดรธานี

ตั้งที่อยู่: ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

เปิดเวลาทำการ: ทุกวัน 0ุ:00 - 19:00

แนะนำโรงแรม:

FAQ เกี่ยวกับอุดรธานี

  • อุดรธานี ภาค อะไร ?


    จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย


  • อุดรธานี เป็นพื้นที่สีอะไร ?


    อุดรธานี เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)


  • อุดรธานี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวใดบ้าง ?


    มาเที่ยวที่อุดรธานี คุณสามารถไปชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จะได้เรียนรู้ประวัติของจังหวัดอุดรธานี แล้วสามารถไปชมศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานีได้ และวัดต่างๆ


คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที
>>
อุดรธานี