เทศกาลญี่ปุ่น 2022 ปฏิทินวันหยุดทางราชการ

สำนักพิมพ์ QI

เกี่ยวกับเทศกาลของญี่ปุ่น 2022 มีอะไรบ้าง วันหยุดเป็นอย่างไร ให้เราดูด้วยกันซิ~

ปฏิทินวันหยุด ญี่ปุ่น
1. วันขึ้นปีใหม่(元日): วันที่ 1 มกราคม (วันเสาร์)2. วันบรรลุนิติภาวะ(成人の日): 10 มากราคม (วันจันทร์)3. วันชาติ(建国記念の日): วันที่11 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์)4. วันประสูติของสมเด็จพระจักรพรรดิ(天皇誕生日): วันที่23 กุมภาพันธ์(วันพุธ)5. วันชุนบุน(春分の日): วันที่21 มีนาคม (วันจันท์)6. วันโชวะ(昭和の日): วันที่29 เมษายน (วันศุกร์)7. วันรัฐธรรมนูญ(憲法記念日): วันที่ 3 พฤษภาคม (วันอังคาร)8. วันเขียว(みどりの日): วันที่ 4 พฤษภาคม (วันพุธ)9. วันเด็ก(こどもの日): วันที่ 5 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี)10. วันทะเล(海の日): วันที่ 18 กรกฎาคม (วันจันทร์)11. วันภูเขา(山の日): วันที่11 สิงหาคม (วันพฤหัสบดี)12. วันเคารพผู้สูงอายุ(敬老の日): วันที่19 กันยายน (วันจัทร์)13. วันวิษุวัตฤดูใบไม้ร่วง(秋分の日): วันที่ 23 กันยายน (วันศุกร์)14. วันกีฬา(スポーツの日): วันที่10 ตุลาคม (วันจันทร์)15. วันวัฒนธรรม(文化の日): วันที่ 3 พฤศจิกายน (วันพฤหัสบดี)16. วันขอบคุณแรงงาน(勤労感謝の日): วันที่ 23 พฤศจิกายน (วันพุธ)

เทศกาลญี่ปุ่น 2022  ปฏิทินวันหยุดทางราชการ

วันขึ้นปีใหม่(元日): วันที่ 1 มกราคม (วันเสาร์)

ในประเทศที่รู้จักกันดีว่าเป็น “แดนแห่งอาทิตย์อุทัย” ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเชื่อว่าแสงอรุณแรกแห่งปี หรือ “ฮัตสึฮิโนเดะ” มีพลังเหนือธรรมชาติสถิต ว่ากันว่าหากอธิษฐานในยามที่ดวงอาทิตย์แตะขอบฟ้าเป็นครั้งแรกของวันปีใหม่จะนำโชคดีมาให้ โดยเฉพาะเมื่อกระทำในสถานที่ซึ่งชมดวงอาทิตย์ขึ้นได้อย่างตระการตา ผู้คนจำนวนมากจะเดินทางไปยังภูเขาหรือทะเล รอคอยดวงอาทิตย์ขึ้นและรอการเริ่มต้นใหม่ของปี มีสำรับสองประเภทหลักที่รับประทานกันในช่วงเทศกาลฉลองปีใหม่ในญี่ปุ่น “โอเซจิ” และ “โอโซนิ”

วันบรรลุนิติภาวะ(成人の日): 10 มากราคม (วันจันทร์)

ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยถือเป็นวันหยุดราชการด้วย ทำให้กลายเป็นวันหยุดต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกัน เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ จึงนิยมเรียกช่วงวันหยุดนี้ว่า ซูเปอร์มันเดย์ เพราะเป็นวันหยุดแรกของปีหลังจากเทศกาลปีใหม่ ในวันบรรลุนิติภาวะนี้ หน่วยงานต่าง ๆ มักจะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งแก่ผู้บรรลุนิติภาวะที่มีอายุครบ20 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นก็ยังมีพ่อ แม่ ญาติพี่น้องมาฟังคำกล่าวแสดงความเป็นผู้ใหญ่ของลูก ๆ หลาน ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งพิธีดังกล่าวนี้จะเรียกว่าเซจินชิกิ

วันชาติ(建国記念の日): วันที่11 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์)

เป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในวันนี้ ชาวญี่ปุ่นเฉลิมฉลองการก่อตั้งชาติและเชื้อสายจักรพรรดิตามจักรพรรดิในตำนานพระองค์แรก จิมมุ ผู้ซึ่งได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่ยามาโตะ เมื่อ 660 ปีก่อนคริสตกาล

เทศกาลญี่ปุ่น 2022

วันประสูติของสมเด็จพระจักรพรรดิ(天皇誕生日): วันที่23 กุมภาพันธ์(วันพุธ)

พระนามจริงว่า นารูฮิโตะ (พระราชสมภพ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1960) เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ที่ 126 และพระองค์ปัจจุบัน ทรงขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกะคุชูอินและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ทรงสนพระทัยในเรื่องของประวัติศาสตร์และดนตรี และยังโปรดปรานการสีวิโอลาอีกด้วย

วันชุนบุน(春分の日): วันที่21 มีนาคม (วันจันท์)

วันชุนบุน มีชื่อเรียกอีกเป็นภาษาไทยแบบเก๋ไก๋ว่า “วสันตวิษุวัต” เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ค่ะ อากาศกำลังเย็นสบายเลยทีเดียว ในวันนี้ คนญี่ปุ่นจะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษ โดยส่วนใหญ่มักจะทำพิธีกันที่บริเวณสุสานมากกว่าในบ้านครับ ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น โลกจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โลกที่คนยังมีกิเลสตัณหาอยู่ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออก สัญลักษณ์คือช่วงเวลากลางวันและโลกของผู้ที่หลุดพ้นแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก สัญลักษณ์คือเวลากลางคืน ถ้าพูดง่ายๆก็คือ โลกของผู้ที่ยังมีชีวิตกับโลกของผู้ที่ล่วงลับ

วันโชวะ(昭和の日): วันที่29 เมษายน (วันศุกร์)

วันนี้คือวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 29 เมษายนของทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแด่วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นแห่งยุคโชวะ (สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ) พ.ศ. 2468-2532จุดประสงค์ของวันหยุดนี้เพื่อที่จะปลุกใจสาธารณชนในช่วงที่สับสนของยุคโชวะ สมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะสวรรคตเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2532 จึงเลิกการเฉลิมฉลองวันที่ 29 เมษายนของทุกปี ในฐานะวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเปลี่ยนเป็นวันสีเขียว ซึ่งอยู่ในสัปดาห์ทองของญี่ปุ่นแทน วันโชวะเป็นวันหยุดที่กระตุ้นสาธารณชนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงเวลา 63 ปีของยุคโชวะ มากกว่าเพื่อยกย่องพระจักรพรรดิ เพราะในรัชสมัยนั้นมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง เช่น การสิ้นสุดยุคไทโช

เทศกาลญี่ปุ่น 2022

วันรัฐธรรมนูญ(憲法記念日): วันที่ 3 พฤษภาคม (วันอังคาร)

เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศญึ่ปุ่น ซึ่งบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1947 รัฐธรรมนูญกำหนดระบอบการปกครองแบบรัฐสภาและรับประกันสิทธิพื้นฐาน ภายใต้ข้อความของรัฐธรรมนูญ จักรพรรดิญี่ปุ่นทรงเป็น "สัญลักษณ์แห่งรัฐและเอกภาพของประชาชน" และทรงมีบทบาทเฉพาะในพิธีการโดยไม่มีอำนาจอธิปไตย

วันเขียว(みどりの日): วันที่ 4 พฤษภาคม (วันพุธ)

เป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่น เป็นวันรำลึกและขอบคุณธรรมชาติที่ได้ให้ประโยชน์กับมนุษย์มากมาย มีที่มาจากการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เมษายนของทุกปีระหว่างสมัยโชวะ ในปี 2532 หลังสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ปัจจุบัน ขึ้นเสวยราชย์ วันดังกล่าวจึงเปลี่ยนชื่อจาก "วันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิ" เป็น "วันสีเขียว"วันดังกล่าวเป็นวันที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและขอบคุณพร ชื่อ "วันสีเขียว" ยังเป็นการยอมรับความรักต่อพืชของสมเด็จพระจักรพรรดิยามสงครามซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้งโดยไม่ออกพระนามของพระองค์โดยตรง อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ วันดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเพียงอีกวันที่ยืดเทศกาลวันหยุดสัปดาห์ทองญี่ปุ่น ในปี 2550 วันสีเขียวเลื่อนไปเป็นวันที่ 4 พฤษภาคม และวันที่ 29 เมษายนถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวันโชวะ ตามการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดราชการในปี 2548

วันเด็ก(こどもの日): วันที่ 5 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี)

วันนี้อาจเรียกได้อีกอย่างว่า“วันเด็กผู้ชาย”ครอบครัวไหนที่มีลูกผู้ชายจะขอพรให้ลูกของตนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและประสบความสำเร็จในอนาคต โดยจะใช้ธงปลาคาร์พแขวนเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงตามความเชื่อที่ว่า ถ้าปลาคาร์พตัวไหนว่ายทวนน้ำผ่านประตูมังกรไปได้จะกลายเป็นมังกร นอกจากนี้ก็มีการประดับประดาภายในบ้านด้วยตุ๊กตาสวมชุดเกราะและหมวกซามูไร

เทศกาลญี่ปุ่น 2022

วันทะเล(海の日): วันที่ 18 กรกฎาคม (วันจันทร์)

หรือที่เรียกว่า "Ocean Day" หรือ "Sea Day" เป็นวันหยุดประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งปกติจะมีการเฉลิมฉลองในวันจันทร์ที่สามของเดือนกรกฎาคม จุดประสงค์ของวันหยุดนี้คือเพื่อขอบคุณความโปรดปรานของมหาสมุทรและพิจารณาถึงความสำคัญของมหาสมุทรที่มีต่อญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่เป็นเกาะ

และวันนั้นเป็นที่รู้จักในชื่อ Marine Memorial Day (海の記念日)จนถึงปี 1996 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสาร Shozo Murata ได้กำหนดให้เป็นวันในปี 1941 เพื่อรำลึกถึงจักรพรรดิเมจิและการเดินทางในปี 1876 ในเรือMeiji Maruซึ่งเป็นเรือกลไฟเหล็กที่สร้างขึ้นใน สกอตแลนด์ในปี พ.ศ. 2417 การเดินทางรวมการเดินทางรอบภูมิภาคโทโฮคุ ลงเรือประภาคารในอาโอโมริและแวะพักสั้นๆ ในฮาโกดาเตะก่อนจะกลับโยโกฮาม่าในวันที่ 20 กรกฎาคมของปีนั้น อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำชาติจนกระทั่งปี 1995 เมื่อมันเป็นวันหยุดแรกในเดือนฤดูร้อน ตามกฎหมายHappy Monday Systemถูกตั้งข้อสังเกตครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ได้ย้ายวันที่ไปเป็นวันจันทร์ที่สามของเดือนกรกฎาคมซึ่งเริ่มต้นในปี 2546

วันภูเขา(山の日): วันที่11 สิงหาคม (วันพฤหัสบดี)

ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับธรรมชาติอย่างมาก โดยเฉพาะภูมิประเทศที่ของญี่ปุ่นเป็นภูเขา และทะเล ทำให้ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบการปีนเขาอย่างมาก รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดต่าง ๆ มีการเฉลิมฉลอง “วันภูเขา” มานานแล้ว โดยกำหนดวันแตกต่างกันไป จนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับรองให้ “วันภูเขา” เป็นวันหยุดราชการตรงกันทั่วประเทศ

วันเคารพผู้สูงอายุ(敬老の日): วันที่19 กันยายน (วันจัทร์)

เป็นวันหยุดราชการของประเทศญี่ปุ่น ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 1966 เพื่อเคารพและขอบคุณผู้สูงอายุที่ช่วยกันสร้างชาติ ตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองการมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามและคงไว้ซึ่งความผูกพันของสถาบันครอบครัวซึ่งบอบบางเต็มทีในสังคมสมัยปัจจุบันนี้ ดอกไม้ที่จะมอบให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมให้ดอกคาร์เนชั่นสีสวยหรือดอกกุหลาบสีสดใสเป็นสัญลักษณ์แห่งความสดชื่นและมีสุขภาพที่ดี ส่วนสัตว์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความมีอายุยืนก็คือ นกกระเรียนและเต่า

วันวิษุวัตฤดูใบไม้ร่วง(秋分の日): วันที่ 23 กันยายน (วันศุกร์)

เป็นวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่นที่มักจะเกิดขึ้นในวันที่ 22 เดือนกันยายนหรือ 23 งานเฉลิมฉลองคือ ในวันนี้ ผู้คนจะติดต่อกับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้งโดยดูแลหลุมศพของบรรพบุรุษ เยี่ยมชมศาลเจ้าและวัด ผู้คนยังเฉลิมฉลองสภาพอากาศที่ดีและการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงด้วยการเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งและรับประทานขนมชูบุนโนะฮิ เช่น โบทาโมจิ ซึ่งเป็นข้าวปั้นในซอสอะซึกิ

เทศกาลญี่ปุ่น 2022

วันกีฬา(スポーツの日): วันที่10 ตุลาคม (วันจันทร์)

คือ การจัดงานแข่งขันกีฬาประจำปี ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1964 ซึ่งเป็นพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค ณ กรุงโตเกียวด้วย ตั้งแต่นั้นมารัฐบาลญี่ปุ่นจึงกำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหยุดประจำชาติ โดยเรียกวันนี้ว่า "วันกีฬา" แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำชาติใหม่เป็นวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมแล้ว

วันวัฒนธรรม(文化の日): วันที่ 3 พฤศจิกายน (วันพฤหัสบดี)

เป็นวันนักขัตฤกษ์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในญี่ปุ่นในวันที่ 3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรมจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2491 เพื่อรำลึกถึงการประกาศรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นหลังสงครามเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ และความพยายามทางวิชาการ โดยทั่วไปแล้วงานเทศกาลจะรวมถึงนิทรรศการศิลปะ ขบวนพาเหรด และพิธีมอบรางวัลสำหรับศิลปินและนักวิชาการที่มีชื่อเสียง

วันขอบคุณแรงงาน(勤労感謝の日): วันที่ 23 พฤศจิกายน (วันพุธ)

เป็นประจำทุกปีวันหยุดประจำชาติในประเทศญี่ปุ่นการเฉลิมฉลองในวันที่ 23 พฤศจิกายนของทุกปีเว้นแต่วันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งในกรณีวันหยุดจะถูกย้ายไปวันจันทร์ กฎหมายกำหนดวันหยุดดังกล่าวอ้างว่าเป็นโอกาสในการเคารพแรงงานเพื่อเฉลิมฉลองการผลิตและประชาชนต่างก็ขอบคุณซึ่งกันและกัน แล้วมีการจัดงานทั่วประเทศญี่ปุ่นเช่นงานเทศกาลดอกไม้ไฟ Nagano Ebisuko ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 400,000 คนในปี 2017

เนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ:

2564 สถานที่ท่องเที่ยว 50 สถาน ที่ น่า สนใจ

ค้นหาปลายทางของคุณ

คำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID19

Trip.com เงื่อนไขส่วนลด

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที