เช็กก่อน ขั้นตอนการเดินทางข้ามจังหวัดจาก 29 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม

by Ellie


ล่าสุดตอนนี้ศบค.เริ่มคลาย "ล็อกดาวน์" ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม แต่ยังคงกำหนดเวลาเคอร์ฟิวตามเวลาเดิม เผยมาตรการใหม่ยึดหลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention และสามารถข้ามจังหวัดได้โดยอนุญาตให้เดินทางได้เฉพาะที่มีเหตุจำเป็น สายการบินต่าง ๆ เริ่มกลับมาบินอีกครั้งแต่ต้องเป็นตามมาตรการการเดินทาง ต้องทำและเตรียมตัวอย่างไร ด้านล่างนี้มีคำตอบมาให้ค่ะ


เช็กลิส 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มด้านล่าง 👇👇👇


1เช็กมาตราการ การเข้าออกของแต่ละจังหวัดสำคัญมาก เราต้องตรวจสอบมาตรการของจุดหมายปลายทางของเราเสียก่อน แล้วจึงสามารถวางแผนในขั้นตอนต่อๆไป ดูให้แน่ชัดว่าแต่ละจังหวัดต้องการเอกสารตัวไหนเพิ่มเติมหรือไม่ ยิ่งเรามาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

ตรวจสอบมาตรการแต่ละจังหวัดได้ที่ www.moicovid.com
2เตรียมเอกสารสำคัญเอกสารสำคัญที่ต้องติดตัวในยามเดินทางชั่วนี้ได้แก่ ตั๋วท่องเที่ยว ใบจองโรงแรม ใบตรวจโควิด หรือเอกสารยืนยันรับวัคซีนแล้วไม่ว่าจะ 1 เข็ม หรือ 2 เข็ม
3เดินทางโดยรถสาธารณะได้เพียง 75% ของผู้โดยสารต่อรอบหากใครจำเป็นต้องเดินทางโดยรถสาธารณะ แนะนำให้ตรวจสอบรอบการเดินทาง ตั๋วท่องเที่ยวและนโยบายของบริษัท เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้มีผู้โดยสายเดินทางได้ไม่เกิน 75% ต่อรอบ และหากเดินทางไกล ต้องจอดแวะพักทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ
4แจ้งความเป็นในการเดินทางบนเว็บไซต์สำคัญที่สุดในทุกข้อเลย ทุกคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซส์ https://covid-19.in.th/ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การเดินทางและความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่


อดใจรออีกนิดเดียวเราก็จะได้ออกเดินทางกันแบบสบายใจอีกครั้งแล้วค่ะ หากจำเป็นต้องเดินทางจริง ๆ ทำตามขั้นตอนด้านบนได้เลย

💞เท่านี้ก็สามารถเดินทางออกได้แล้ว💞

ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะ 😘