preload-https://youimg1.tripcdn.com/target/100s0x000000ln3xw12AE_D_66_35_R5.jpgpreload-https://youimg1.tripcdn.com/target/100s0x000000ln3xw12AE_D_1920_418_R5.jpg

สต็อกโฮล์มไปมัลเมอ บินกี่ชั่วโมง&ตารางบิน

สต็อกโฮล์มไปมัลเมอ บินกี่ชั่วโมง & ข้อมูลเที่ยวบิน

ใช้เวลาบินประมาณ1 ชั่วโมง 6 นาที
เที่ยวบินแรกสุด07:50(BMA)⇒09:05(MMX)
เที่ยวบินล่าสุด21:25(ARN)⇒22:30(MMX)
ราคาบินตรง914 บาท NYO⇒MMX

สต็อกโฮล์มไปมัลเมอ บินกี่ชั่วโมง&เช็คเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
ต้นทาง
ปลายทาง
เส้นทางตารางบริการรายสัปดาห์

SK103

07:00

ARN

บินตรง

08:10

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-M-----เช็คราคา

DY4025

07:30

ARN

บินตรง

08:35

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-M-----เช็คราคา

AY6221

08:05

BMA

บินตรง

09:15

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ---W---เช็คราคา

SK105

08:10

ARN

บินตรง

09:20

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-MTWT-Sเช็คราคา

TF128

08:30

BMA

บินตรง

09:40

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอSM-----เช็คราคา

SK107

09:10

ARN

บินตรง

10:20

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอS------เช็คราคา

AY6119

10:00

BMA

บินตรง

11:05

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอSMTW---เช็คราคา

TF130

10:05

BMA

บินตรง

11:10

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ--T----เช็คราคา

TF172

10:10

BMA

บินตรง

11:20

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

TF132

10:40

BMA

บินตรง

11:40

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-------เช็คราคา

TF134

11:40

BMA

บินตรง

12:45

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

SK2107

11:45

ARN

บินตรง

12:50

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

AY6099

11:55

BMA

บินตรง

13:00

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอSMT----เช็คราคา

DY4057

12:00

ARN

บินตรง

13:05

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ------Sเช็คราคา

DY4023

12:25

ARN

บินตรง

13:30

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ------Sเช็คราคา

SK117

12:55

ARN

บินตรง

14:00

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-----F-เช็คราคา

AY6123

13:30

BMA

บินตรง

14:35

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-MTWT--เช็คราคา

AY6587

14:05

BMA

บินตรง

15:15

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ------Sเช็คราคา

TF176

14:10

BMA

บินตรง

15:20

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ------Sเช็คราคา

TF178

14:15

BMA

บินตรง

15:20

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

SK2111

14:30

ARN

บินตรง

15:35

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอS--W--Sเช็คราคา

AY6127

14:40

BMA

บินตรง

15:45

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

TF174

14:50

BMA

บินตรง

16:00

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-------เช็คราคา

TF138

15:00

BMA

บินตรง

16:05

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

TF142

15:25

BMA

บินตรง

16:30

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

TF140

15:30

BMA

บินตรง

16:30

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-MTWT--เช็คราคา

DY4051

15:50

ARN

บินตรง

16:55

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอS------เช็คราคา

TF148

16:00

BMA

บินตรง

17:05

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

AY6183

16:15

BMA

บินตรง

17:20

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

TF180

16:25

BMA

บินตรง

17:30

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ------Sเช็คราคา

TF150

16:45

BMA

บินตรง

17:50

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-MTWT--เช็คราคา

TF186

17:00

BMA

บินตรง

18:05

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-------เช็คราคา

TF146

17:15

BMA

บินตรง

18:15

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-------เช็คราคา

AY6129

17:25

BMA

บินตรง

18:35

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

DY4053

17:30

ARN

บินตรง

18:35

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ---W---เช็คราคา

AY6589

17:40

BMA

บินตรง

18:50

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ------Sเช็คราคา

TF152

17:45

BMA

บินตรง

18:50

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

AY6131

17:50

BMA

บินตรง

19:00

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอS------เช็คราคา

SK121

17:55

ARN

บินตรง

19:00

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอSMT----เช็คราคา

TF188

18:20

BMA

บินตรง

19:25

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ------Sเช็คราคา

TF154

18:25

BMA

บินตรง

19:35

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอS------เช็คราคา

TF156

18:30

BMA

บินตรง

19:35

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-M-WTF-เช็คราคา

SK2109

18:35

ARN

บินตรง

19:40

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ---W---เช็คราคา

TF158

19:30

BMA

บินตรง

20:35

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

SK113

19:35

ARN

บินตรง

20:45

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ--T----เช็คราคา

TK8254

19:40

ARN

บินตรง

20:45

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-----F-เช็คราคา

TF190

19:50

BMA

บินตรง

20:55

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอS------เช็คราคา

TF160

20:25

BMA

บินตรง

21:30

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอSMT----เช็คราคา

DY4055

20:40

ARN

บินตรง

21:45

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ--T----เช็คราคา

AY6135

20:50

BMA

บินตรง

21:55

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ-MTW---เช็คราคา

AY6591

20:55

BMA

บินตรง

22:00

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ------Sเช็คราคา

TF164

21:00

BMA

บินตรง

22:05

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ----T--เช็คราคา

AY6593

21:30

BMA

บินตรง

22:35

MMX

สต็อกโฮล์ม - มัลเมอ------Sเช็คราคา
ดูน้อยลง

[ข้อมูลสำคัญ]

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้นโยบายการเข้า-ออกของแต่ละประเทศและภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง โปรดอ่านนโยบายการเข้า-ออกล่าสุดให้ละเอียดก่อนออกเดินทาง

สต็อกโฮล์มไปมัลเมอคำถามที่พบบ่อย

 • เที่ยวบินสต็อกโฮล์ม (STO) - มัลเมอ (MMA) ช่วงไหนราคาถูกที่สุด?

  สายการบินปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบินสต็อกโฮล์ม - มัลเมอตามวันและเวลาการจอง ตามข้อมูลสถิติของ Trip.com วันอังคาร พุธ และเสาร์ ตั๋วเครื่องบินจะมีราคาถูกสุด
 • ตั๋วเที่ยวบินสต็อกโฮล์ม (STO) - มัลเมอ (MMA) ราคาเท่าไร?

  ตามข้อมูลสถิติของ Trip.com ราคาตั๋วถูกสุดอยู่ประมาณ 6,638 บาท
 • เที่ยวบินสต็อกโฮล์ม (STO) - มัลเมอ (MMA) ใช้เวลาบินนานเท่าไร?

  สต็อกโฮล์ม (STO) - มัลเมอ (MMA) ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 6 นาที
 • เดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองมัลเมออย่างไร?

  • ท่าอากาศยานมัลโมห่างจากตัวเมืองประมาณ 24 กม. นั่งแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
 • What time does the earliest flight from สต็อกโฮล์ม to มัลเมอ depart?

  The earliest flight departs from สต็อกโฮล์ม (BMA) at 07:50 and arrives in มัลเมอ (MMX) at 09:05.
 • What time does the latest flight from สต็อกโฮล์ม to มัลเมอ depart?

  The latest flight departs from สต็อกโฮล์ม (ARN) at 21:25 and arrives in มัลเมอ (MMX) at 22:30.
 • สายการบินไหนเป็นที่นิยมสำหรับเที่ยวบินระหว่างสต็อกโฮล์ม (STO) - มัลเมอ (MMA)?

  สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินสต็อกโฮล์ม (STO) - มัลเมอ (MMA) ได้แก่ นอร์วีเจียน, ฟินน์แอร์ และSAS
 • สายการบินไหนเป็นที่นิยมสำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างสต็อกโฮล์ม (STO) - มัลเมอ (MMA)?

  SASให้บริการเที่ยวบินตรง 14 เที่ยว ระหว่างสต็อกโฮล์ม (STO) - มัลเมอ (MMA)
 • มัลเมอ (MMA) มีสนามบินกี่แห่ง?

  รอบๆ มัลเมอ (MMA) มีสนามบินทั้งหมด 1 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานมัลโม
 • คำแนะนำในการเดินทางไปมัลเมอในช่วง COVID-19 มีอะไรบ้าง?

  นโยบายการเข้า-ออกและตารางเที่ยวบินมักจะมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกตลอดเวลา หากคุณวางแผนไปเที่ยวมัลเมอ ดูข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้จากเว็บไซต์สายการบิน หรือดูนโยบายการเข้า-ออกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • สายการบินใดที่ให้เปลี่ยนแปลงวันออกเดินทางได้ฟรีในช่วง COVID-19?

  ไม่มีสายการบินใดบินไปลงเมืองนี้ ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันข้อมูลกับสายการบินก่อนทำการจอง
>>
สต็อกโฮล์มไปมัลเมอ บินกี่ชั่วโมง