นิวยอร์กไปซานฟรานซิสโก บินกี่ชั่วโมง&ตารางบิน

นิวยอร์กไปซานฟรานซิสโก บินกี่ชั่วโมง & ข้อมูลเที่ยวบิน

ใช้เวลาบินประมาณ6 ชั่วโมง 35 นาที
เที่ยวบินแรกสุด06:00(EWR)⇒09:38(SFO)
เที่ยวบินล่าสุด21:15(JFK)⇒01:00(SFO)
ราคาบินตรง10,803 บาท JFK⇒SFO

นิวยอร์กไปซานฟรานซิสโก บินกี่ชั่วโมง&เช็คเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
ต้นทาง
ปลายทาง
เส้นทางตารางบริการรายสัปดาห์

NZ9130

06:00

EWR

บินตรง

09:11

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก------Sเช็คราคา

LY8729

06:48

JFK

บินตรง

10:07

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWT-Sเช็คราคา

B6015

06:50

JFK

บินตรง

10:27

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

AT9560

06:52

JFK

บินตรง

10:11

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก--T----เช็คราคา

AA076

07:00

JFK

บินตรง

10:41

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

AS1183

07:15

EWR

บินตรง

11:00

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-MTWTFSเช็คราคา

AS1031

07:25

JFK

บินตรง

11:16

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-------เช็คราคา

AS653

07:45

JFK

บินตรง

11:10

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS-TWTFSเช็คราคา

DL1979

08:05

JFK

บินตรง

12:07

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-------เช็คราคา

AM5894

08:10

JFK

บินตรง

12:15

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก----TFSเช็คราคา

AD7036

08:15

EWR

บินตรง

11:20

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-M-----เช็คราคา

B61915

08:30

JFK

บินตรง

11:59

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-------เช็คราคา

AT9556

09:11

JFK

บินตรง

13:04

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-----F-เช็คราคา

B6415

09:22

JFK

บินตรง

12:59

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS------เช็คราคา

AS627

09:30

JFK

บินตรง

13:17

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-----F-เช็คราคา

DL983

09:35

JFK

บินตรง

13:27

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-------เช็คราคา

AZ3332

09:40

JFK

บินตรง

13:07

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก----T--เช็คราคา

B6115

09:59

JFK

บินตรง

13:50

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

AS369

10:15

EWR

บินตรง

13:45

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTF-เช็คราคา

AA179

10:30

JFK

บินตรง

14:09

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS----FSเช็คราคา

AT9562

10:55

JFK

บินตรง

14:43

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-------เช็คราคา

BA4347

11:00

JFK

บินตรง

14:22

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-----F-เช็คราคา

EK6127

11:05

JFK

บินตรง

14:31

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-M-----เช็คราคา

AZ3508

11:25

JFK

บินตรง

14:56

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-----F-เช็คราคา

AS629

11:30

JFK

บินตรง

15:17

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-----F-เช็คราคา

NZ9124

12:00

EWR

บินตรง

15:08

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก---W---เช็คราคา

NZ9127

14:00

EWR

บินตรง

17:10

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

NZ9121

15:00

EWR

บินตรง

17:55

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก--T----เช็คราคา

B6915

15:29

JFK

บินตรง

19:08

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS------เช็คราคา

AM5787

15:30

JFK

บินตรง

19:37

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก----TF-เช็คราคา

9W7589

15:40

JFK

บินตรง

19:44

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

9W7588

15:50

JFK

บินตรง

19:33

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

AF3694

15:55

JFK

บินตรง

19:37

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWT-Sเช็คราคา

DL1904

16:00

JFK

บินตรง

19:57

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-------เช็คราคา

EY8295

16:15

JFK

บินตรง

19:56

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก------Sเช็คราคา

AY5739

16:20

JFK

บินตรง

20:00

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMT---Sเช็คราคา

AA2305

16:30

JFK

บินตรง

20:07

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS------เช็คราคา

AS657

16:35

JFK

บินตรง

20:25

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-MTWTF-เช็คราคา

NZ9122

16:59

EWR

บินตรง

19:56

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS------เช็คราคา

AM5788

17:00

JFK

บินตรง

21:07

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก----TF-เช็คราคา

AM5359

17:05

JFK

บินตรง

20:47

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-------เช็คราคา

AA2652

17:09

JFK

บินตรง

21:05

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWT-Sเช็คราคา

AM5603

17:10

JFK

บินตรง

20:55

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTF-เช็คราคา

LY8731

17:11

JFK

บินตรง

20:49

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS------เช็คราคา

DL1432

17:13

JFK

บินตรง

20:56

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

DL426

17:15

JFK

บินตรง

20:59

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWT-Sเช็คราคา

RJ7428

17:25

JFK

บินตรง

21:05

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก----T--เช็คราคา

AS1110

17:30

EWR

บินตรง

21:15

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก---W---เช็คราคา

RJ7018

17:36

JFK

บินตรง

21:22

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก----TFSเช็คราคา

AY5747

17:45

JFK

บินตรง

21:25

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWT-Sเช็คราคา

NZ9128

18:00

EWR

บินตรง

21:23

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

DL404

18:15

JFK

บินตรง

22:05

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS-TWTFSเช็คราคา

AM5951

18:40

JFK

บินตรง

22:39

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS-----Sเช็คราคา

DL2885

18:50

JFK

บินตรง

22:45

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

AF2540

18:55

JFK

บินตรง

22:45

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSM--T-Sเช็คราคา

UA748

19:00

EWR

บินตรง

22:41

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

AS345

19:10

EWR

บินตรง

22:55

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก---WTF-เช็คราคา

AS1195

19:15

EWR

บินตรง

23:05

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTF-เช็คราคา

AS325

19:25

EWR

บินตรง

22:39

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS--WTFSเช็คราคา

AA177

19:30

JFK

บินตรง

23:07

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS------เช็คราคา

B61415

19:40

JFK

บินตรง

23:29

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก------Sเช็คราคา

DL2509

19:59

JFK

บินตรง

23:51

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWTFSเช็คราคา

FI7889

20:00

JFK

บินตรง

23:45

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก----TF-เช็คราคา

EK6123

20:01

JFK

บินตรง

23:46

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS--WT-Sเช็คราคา

RJ7107

20:10

JFK

บินตรง

23:45

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS-T-T--เช็คราคา

UA1526

20:59

EWR

บินตรง

00:38

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-----F-เช็คราคา

DL2798

21:00

JFK

บินตรง

00:49

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก-------เช็คราคา

AF6810

21:10

JFK

บินตรง

00:47

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMT-T--เช็คราคา

BA4334

21:15

JFK

บินตรง

00:54

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกSMTWT-Sเช็คราคา

AA185

21:30

JFK

บินตรง

01:21

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกS---T-Sเช็คราคา

B61715

21:49

JFK

บินตรง

01:19

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก------Sเช็คราคา

NZ9120

21:59

EWR

บินตรง

01:03

SFO

นิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโก----T--เช็คราคา
ดูน้อยลง

[ข้อมูลสำคัญ]

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้นโยบายการเข้า-ออกของแต่ละประเทศและภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง โปรดอ่านนโยบายการเข้า-ออกล่าสุดให้ละเอียดก่อนออกเดินทาง

นิวยอร์กไปซานฟรานซิสโกคำถามที่พบบ่อย

 • เที่ยวบินนิวยอร์ก (NYC) - ซานฟรานซิสโก (SFO) ช่วงไหนราคาถูกที่สุด?

  สายการบินปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบินนิวยอร์ก - ซานฟรานซิสโกตามวันและเวลาการจอง ตามข้อมูลสถิติของ Trip.com วันอังคาร พุธ และเสาร์ ตั๋วเครื่องบินจะมีราคาถูกสุด
 • ตั๋วเที่ยวบินนิวยอร์ก (NYC) - ซานฟรานซิสโก (SFO) ราคาเท่าไร?

  ตามข้อมูลสถิติของ Trip.com ราคาตั๋วถูกสุดอยู่ประมาณ 9,968 บาท
 • เที่ยวบินนิวยอร์ก (NYC) - ซานฟรานซิสโก (SFO) ใช้เวลาบินนานเท่าไร?

  นิวยอร์ก (NYC) - ซานฟรานซิสโก (SFO) ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 35 นาที
 • เดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองซานฟรานซิสโกอย่างไร?

  • ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโกห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กม. นั่งแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 • What time does the earliest flight from นิวยอร์ก to ซานฟรานซิสโก depart?

  The earliest flight departs from นิวยอร์ก (EWR) at 06:00 and arrives in ซานฟรานซิสโก (SFO) at 09:38.
 • What time does the latest flight from นิวยอร์ก to ซานฟรานซิสโก depart?

  The latest flight departs from นิวยอร์ก (JFK) at 21:15 and arrives in ซานฟรานซิสโก (SFO) at 01:00.
 • สายการบินไหนเป็นที่นิยมสำหรับเที่ยวบินระหว่างนิวยอร์ก (NYC) - ซานฟรานซิสโก (SFO)?

  สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินนิวยอร์ก (NYC) - ซานฟรานซิสโก (SFO) ได้แก่ เจ็ตบลูแอร์เวย์, อลาสกาแอร์ไลน์, ยูไนเต็ดแอร์ไลน์, อเมริกันแอร์ไลน์, เจ็ตแอร์เวย์, อาซุล และแอร์ฟรานซ์
 • สายการบินไหนเป็นที่นิยมสำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างนิวยอร์ก (NYC) - ซานฟรานซิสโก (SFO)?

  ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ให้บริการเที่ยวบินตรง 693 เที่ยว ระหว่างนิวยอร์ก (NYC) - ซานฟรานซิสโก (SFO)
 • ซานฟรานซิสโก (SFO) มีสนามบินกี่แห่ง?

  รอบๆ ซานฟรานซิสโก (SFO) มีสนามบินทั้งหมด 1 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก
 • คำแนะนำในการเดินทางไปซานฟรานซิสโกในช่วง COVID-19 มีอะไรบ้าง?

  นโยบายการเข้า-ออกและตารางเที่ยวบินมักจะมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกตลอดเวลา หากคุณวางแผนไปเที่ยวซานฟรานซิสโก ดูข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้จากเว็บไซต์สายการบิน หรือดูนโยบายการเข้า-ออกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • สายการบินใดที่ให้เปลี่ยนแปลงวันออกเดินทางได้ฟรีในช่วง COVID-19?

  ไม่มีสายการบินใดบินไปลงเมืองนี้ ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันข้อมูลกับสายการบินก่อนทำการจอง
>>
นิวยอร์กไปซานฟรานซิสโก บินกี่ชั่วโมง