ญาจางไปโฮจิมินห์ บินกี่ชั่วโมง&ตารางบิน

ญาจางไปโฮจิมินห์ บินกี่ชั่วโมง & ข้อมูลเที่ยวบิน

ใช้เวลาบินประมาณ1 ชั่วโมง 2 นาที
เที่ยวบินแรกสุด07:45(CXR)⇒08:55(SGN)
เที่ยวบินล่าสุด21:15(CXR)⇒22:25(SGN)
ราคาบินตรง607 บาท CXR⇒SGN

ญาจางไปโฮจิมินห์ บินกี่ชั่วโมง&เช็คเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
ต้นทาง
ปลายทาง
เส้นทางตารางบริการรายสัปดาห์

VN7345

00:01

CXR

บินตรง

01:05

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์------Sเช็คราคา

VN7359

00:25

CXR

บินตรง

01:25

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VN7523

00:45

CXR

บินตรง

01:45

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์S------เช็คราคา

BL395

01:05

CXR

บินตรง

02:10

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์----T--เช็คราคา

BL391

01:35

CXR

บินตรง

02:40

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์S------เช็คราคา

BL397

02:00

CXR

บินตรง

03:05

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์------Sเช็คราคา

BL365

03:00

CXR

บินตรง

04:05

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์S------เช็คราคา

BL393

03:10

CXR

บินตรง

04:20

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์---W---เช็คราคา

BL389

03:15

CXR

บินตรง

04:20

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์--T----เช็คราคา

VN4729

03:20

CXR

บินตรง

04:30

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์---W---เช็คราคา

VJ697

03:55

CXR

บินตรง

04:55

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VJ617

04:00

CXR

บินตรง

05:00

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์------Sเช็คราคา

VN7349

04:30

CXR

บินตรง

05:35

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์----T--เช็คราคา

VJ601

04:45

CXR

บินตรง

05:45

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์S------เช็คราคา

VN4131

04:55

CXR

บินตรง

06:00

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-M-W-F-เช็คราคา

VJ605

05:00

CXR

บินตรง

06:00

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VJ613

05:05

CXR

บินตรง

06:05

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์------Sเช็คราคา

VN4705

05:10

CXR

บินตรง

06:15

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์---W---เช็คราคา

VN7351

05:15

CXR

บินตรง

06:20

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SMTWTFSเช็คราคา

VJ695

05:25

CXR

บินตรง

06:25

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SMTWTFSเช็คราคา

VN7343

05:45

CXR

บินตรง

06:50

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VJ603

05:55

CXR

บินตรง

06:55

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

H14057

06:00

CXR

บินตรง

07:00

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-------เช็คราคา

VN4725

06:05

CXR

บินตรง

07:10

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์--T----เช็คราคา

AF3320

06:10

CXR

บินตรง

07:10

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์S--W-FSเช็คราคา

VN7353

06:15

CXR

บินตรง

07:20

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SMTWTFSเช็คราคา

VN7355

06:25

CXR

บินตรง

07:30

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์------Sเช็คราคา

SU4471

07:00

CXR

บินตรง

08:05

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SM--TFSเช็คราคา

VN1343

07:15

CXR

บินตรง

08:15

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SMTWTFSเช็คราคา

BL371

07:20

CXR

บินตรง

08:25

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VN7361

07:25

CXR

บินตรง

08:30

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์--T-T-Sเช็คราคา

VN1341

08:00

CXR

บินตรง

09:05

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SMTWTFSเช็คราคา

BL373

08:30

CXR

บินตรง

09:35

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-M-WTF-เช็คราคา

BL375

09:40

CXR

บินตรง

10:45

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

H14267

10:25

CXR

บินตรง

11:25

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SMTWTFSเช็คราคา

VJ607

10:55

CXR

บินตรง

11:55

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์----TF-เช็คราคา

VN1345

11:15

CXR

บินตรง

12:20

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

BL383

12:10

CXR

บินตรง

13:20

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VJ661

12:45

CXR

บินตรง

14:10

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-------เช็คราคา

VN4719

12:55

CXR

บินตรง

14:00

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VN7357

13:00

CXR

บินตรง

14:10

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

BL369

13:10

CXR

บินตรง

14:15

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์----TF-เช็คราคา

H12175

13:40

CXR

บินตรง

14:40

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-------เช็คราคา

VN4133

13:50

CXR

บินตรง

15:00

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VJ1605

14:00

CXR

บินตรง

15:00

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-------เช็คราคา

VN1347

15:05

CXR

บินตรง

16:10

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SMTWTFSเช็คราคา

VN7441

15:15

CXR

บินตรง

16:20

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์------Sเช็คราคา

VN1361

15:30

CXR

บินตรง

16:35

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SMTWTFSเช็คราคา

BL381

15:40

CXR

บินตรง

16:45

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์----T--เช็คราคา

H12177

16:35

CXR

บินตรง

17:35

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-------เช็คราคา

VN4731

16:40

CXR

บินตรง

17:45

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์----T--เช็คราคา

BL379

16:45

CXR

บินตรง

17:50

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์S------เช็คราคา

BL385

17:00

CXR

บินตรง

18:05

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SM---F-เช็คราคา

BL388

17:05

CXR

บินตรง

18:10

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-------เช็คราคา

BL387

17:10

CXR

บินตรง

18:15

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VN4721

17:50

CXR

บินตรง

18:55

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SM-WTF-เช็คราคา

VN1349

17:55

CXR

บินตรง

18:55

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์SMTWTFSเช็คราคา

VN1357

18:15

CXR

บินตรง

19:20

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-M-----เช็คราคา

VN4717

18:35

CXR

บินตรง

19:40

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์----T--เช็คราคา

VJ609

19:25

CXR

บินตรง

20:25

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์S-----Sเช็คราคา

VJ1601

20:00

CXR

บินตรง

21:00

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์---W---เช็คราคา

VN1351

20:30

CXR

บินตรง

21:30

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์------Sเช็คราคา

H14335

20:45

CXR

บินตรง

21:45

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-------เช็คราคา

H14378

21:20

CXR

บินตรง

22:20

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-------เช็คราคา

VJ1603

22:30

CXR

บินตรง

23:30

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-----F-เช็คราคา

VN1369

23:10

CXR

บินตรง

00:10

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์---W---เช็คราคา

H14055

23:55

CXR

บินตรง

00:55

SGN

ญาจาง - โฮจิมินห์-------เช็คราคา
ดูน้อยลง

[ข้อมูลสำคัญ]

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้นโยบายการเข้า-ออกของแต่ละประเทศและภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง โปรดอ่านนโยบายการเข้า-ออกล่าสุดให้ละเอียดก่อนออกเดินทาง

ญาจางไปโฮจิมินห์คำถามที่พบบ่อย

 • เที่ยวบินญาจาง (NHA) - โฮจิมินห์ (SGN) ช่วงไหนราคาถูกที่สุด?

  สายการบินปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบินญาจาง - โฮจิมินห์ตามวันและเวลาการจอง ตามข้อมูลสถิติของ Trip.com วันอังคาร พุธ และเสาร์ ตั๋วเครื่องบินจะมีราคาถูกสุด
 • ตั๋วเที่ยวบินญาจาง (NHA) - โฮจิมินห์ (SGN) ราคาเท่าไร?

  ตามข้อมูลสถิติของ Trip.com ราคาตั๋วถูกสุดอยู่ประมาณ 7,043 บาท
 • เที่ยวบินญาจาง (NHA) - โฮจิมินห์ (SGN) ใช้เวลาบินนานเท่าไร?

  ญาจาง (NHA) - โฮจิมินห์ (SGN) ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 2 นาที
 • เดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองโฮจิมินห์อย่างไร?

  • ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กม. นั่งแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
 • What time does the earliest flight from ญาจาง to โฮจิมินห์ depart?

  The earliest flight departs from ญาจาง (CXR) at 07:45 and arrives in โฮจิมินห์ (SGN) at 08:55.
 • What time does the latest flight from ญาจาง to โฮจิมินห์ depart?

  The latest flight departs from ญาจาง (CXR) at 21:15 and arrives in โฮจิมินห์ (SGN) at 22:25.
 • สายการบินไหนเป็นที่นิยมสำหรับเที่ยวบินระหว่างญาจาง (NHA) - โฮจิมินห์ (SGN)?

  สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินญาจาง (NHA) - โฮจิมินห์ (SGN) ได้แก่ เวียดนามแอร์ไลน์, เวียตเจ็ต, เจ็ตสตาร์แปซิฟิกแอร์ไลน์ และแอร์ฟรานซ์
 • สายการบินไหนเป็นที่นิยมสำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างญาจาง (NHA) - โฮจิมินห์ (SGN)?

  เวียดนามแอร์ไลน์ให้บริการเที่ยวบินตรง 59 เที่ยว ระหว่างญาจาง (NHA) - โฮจิมินห์ (SGN)
 • โฮจิมินห์ (SGN) มีสนามบินกี่แห่ง?

  รอบๆ โฮจิมินห์ (SGN) มีสนามบินทั้งหมด 1 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต
 • คำแนะนำในการเดินทางไปโฮจิมินห์ในช่วง COVID-19 มีอะไรบ้าง?

  นโยบายการเข้า-ออกและตารางเที่ยวบินมักจะมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกตลอดเวลา หากคุณวางแผนไปเที่ยวโฮจิมินห์ ดูข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้จากเว็บไซต์สายการบิน หรือดูนโยบายการเข้า-ออกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • สายการบินใดที่ให้เปลี่ยนแปลงวันออกเดินทางได้ฟรีในช่วง COVID-19?

  ไม่มีสายการบินใดบินไปลงเมืองนี้ ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันข้อมูลกับสายการบินก่อนทำการจอง
>>
ญาจางไปโฮจิมินห์ บินกี่ชั่วโมง