ชิงเต่าไปเซี่ยงไฮ้ บินกี่ชั่วโมง&ตารางบิน

ชิงเต่าไปเซี่ยงไฮ้ บินกี่ชั่วโมง & ข้อมูลเที่ยวบิน

ใช้เวลาบินประมาณ1 ชั่วโมง 38 นาที
เที่ยวบินแรกสุด06:25(TAO)⇒08:15(PVG)
เที่ยวบินล่าสุด20:15(TAO)⇒21:50(PVG)
ราคาบินตรง815 บาท TAO⇒PVG

ชิงเต่าไปเซี่ยงไฮ้ บินกี่ชั่วโมง&เช็คเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
ต้นทาง
ปลายทาง
เส้นทางตารางบริการรายสัปดาห์

CZ9479

06:45

TAO

บินตรง

08:30

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-MT-T-Sเช็คราคา

HO3662

06:50

TAO

บินตรง

08:30

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-----F-เช็คราคา

AZ5325

07:10

TAO

บินตรง

08:50

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้S-T-T--เช็คราคา

MF3043

07:15

TAO

บินตรง

08:55

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้---WTF-เช็คราคา

MU5516

07:20

TAO

บินตรง

08:55

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

MU5512

07:25

TAO

บินตรง

09:00

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้S-T-T-Sเช็คราคา

SC4661

07:30

TAO

บินตรง

09:10

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

CZ9455

07:40

TAO

บินตรง

09:15

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

HO3726

07:55

TAO

บินตรง

09:45

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

CZ9453

08:00

TAO

บินตรง

09:50

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

MU5514

08:05

TAO

บินตรง

09:50

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-----F-เช็คราคา

SC4601

08:30

TAO

บินตรง

10:05

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

9C8822

09:05

TAO

บินตรง

10:40

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

SC8743

10:40

TAO

บินตรง

12:25

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

MU9218

10:50

TAO

บินตรง

12:35

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

FM9218

10:55

TAO

บินตรง

12:30

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้---W---เช็คราคา

ZH5088

11:25

TAO

บินตรง

13:00

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้------Sเช็คราคา

MU5518

11:40

TAO

บินตรง

13:20

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

SC4663

11:50

TAO

บินตรง

13:35

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

MU4784

12:00

TAO

บินตรง

13:35

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้------Sเช็คราคา

SC4669

13:00

TAO

บินตรง

14:35

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

CA3272

14:45

TAO

บินตรง

16:20

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-------เช็คราคา

MU5520

14:50

TAO

บินตรง

16:40

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

HO3660

15:00

TAO

บินตรง

16:50

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-----F-เช็คราคา

CZ9278

15:05

TAO

บินตรง

16:40

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-----F-เช็คราคา

FM9232

15:10

TAO

บินตรง

16:55

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SM-W-F-เช็คราคา

CA3276

15:15

TAO

บินตรง

17:00

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

SC4665

15:30

TAO

บินตรง

17:10

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

SC4673

15:35

TAO

บินตรง

17:15

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

FM9276

15:40

TAO

บินตรง

17:25

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SM-W-F-เช็คราคา

FM9230

16:00

TAO

บินตรง

17:40

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-MTWTFSเช็คราคา

EU7113

16:55

TAO

บินตรง

18:35

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-----F-เช็คราคา

KL4509

17:10

TAO

บินตรง

18:45

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

MU5524

17:15

TAO

บินตรง

18:50

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

SC4667

17:25

TAO

บินตรง

19:05

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-----F-เช็คราคา

MF3047

17:35

TAO

บินตรง

19:10

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

MU5530

18:15

TAO

บินตรง

20:05

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้S-T-T-Sเช็คราคา

HO3658

18:50

TAO

บินตรง

20:35

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-----F-เช็คราคา

MU5556

18:55

TAO

บินตรง

20:35

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-M-W-F-เช็คราคา

MU9887

19:15

TAO

บินตรง

20:55

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้------Sเช็คราคา

SC8745

19:30

TAO

บินตรง

21:15

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

CA8801

19:35

TAO

บินตรง

21:15

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้----T--เช็คราคา

QF4299

20:05

TAO

บินตรง

21:40

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-----F-เช็คราคา

SC4687

20:10

TAO

บินตรง

21:50

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

AF9289

20:15

TAO

บินตรง

21:50

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้----T--เช็คราคา

CA4605

20:25

TAO

บินตรง

22:05

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

FM9170

20:50

TAO

บินตรง

22:30

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-MT-T-Sเช็คราคา

FM9200

21:00

TAO

บินตรง

22:35

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้--T----เช็คราคา

CA8077

21:05

TAO

บินตรง

22:45

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้----T--เช็คราคา

SC3071

21:20

TAO

บินตรง

23:00

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SM-W-F-เช็คราคา

HO1290

22:00

TAO

บินตรง

23:35

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้--T-T--เช็คราคา

MU7227

22:05

TAO

บินตรง

23:45

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMT-T--เช็คราคา

9C8854

22:20

TAO

บินตรง

23:55

SHA

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

HO1242

22:25

TAO

บินตรง

23:55

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้-----F-เช็คราคา

HO1196

22:55

TAO

บินตรง

00:30

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

HU1534

23:05

TAO

บินตรง

00:40

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้----TF-เช็คราคา

MU4690

23:15

TAO

บินตรง

00:50

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้SMTWTFSเช็คราคา

AY3186

23:55

TAO

บินตรง

01:30

PVG

ชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้---W---เช็คราคา
ดูน้อยลง

[ข้อมูลสำคัญ]

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้นโยบายการเข้า-ออกของแต่ละประเทศและภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง โปรดอ่านนโยบายการเข้า-ออกล่าสุดให้ละเอียดก่อนออกเดินทาง

ชิงเต่าไปเซี่ยงไฮ้คำถามที่พบบ่อย

 • เที่ยวบินชิงเต่า (TAO) - เซี่ยงไฮ้ (SHA) ช่วงไหนราคาถูกที่สุด?

  สายการบินปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบินชิงเต่า - เซี่ยงไฮ้ตามวันและเวลาการจอง ตามข้อมูลสถิติของ Trip.com วันอังคาร พุธ และเสาร์ ตั๋วเครื่องบินจะมีราคาถูกสุด
 • เที่ยวบินชิงเต่า (TAO) - เซี่ยงไฮ้ (SHA) ใช้เวลาบินนานเท่าไร?

  ชิงเต่า (TAO) - เซี่ยงไฮ้ (SHA) ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 38 นาที
 • เดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองเซี่ยงไฮ้อย่างไร?

  • ท่าอากาศยานนานาชาติหงเชี่ยวห่างจากตัวเมืองประมาณ 13 กม. นั่งแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
  • ท่าอากาศยานนานาชาติผูตงห่างจากตัวเมืองประมาณ 32 กม. นั่งแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
 • What time does the earliest flight from ชิงเต่า to เซี่ยงไฮ้ depart?

  The earliest flight departs from ชิงเต่า (TAO) at 06:25 and arrives in เซี่ยงไฮ้ (PVG) at 08:15.
 • What time does the latest flight from ชิงเต่า to เซี่ยงไฮ้ depart?

  The latest flight departs from ชิงเต่า (TAO) at 20:15 and arrives in เซี่ยงไฮ้ (PVG) at 21:50.
 • สายการบินไหนเป็นที่นิยมสำหรับเที่ยวบินระหว่างชิงเต่า (TAO) - เซี่ยงไฮ้ (SHA)?

  สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินชิงเต่า (TAO) - เซี่ยงไฮ้ (SHA) ได้แก่ ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์, ชานตงแอร์ไลน์, สปริงแอร์ไลน์, เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ และจูนเย่าแอร์ไลน์
 • สายการบินไหนเป็นที่นิยมสำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างชิงเต่า (TAO) - เซี่ยงไฮ้ (SHA)?

  ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ให้บริการเที่ยวบินตรง 88 เที่ยว ระหว่างชิงเต่า (TAO) - เซี่ยงไฮ้ (SHA)
 • เซี่ยงไฮ้ (SHA) มีสนามบินกี่แห่ง?

  รอบๆ เซี่ยงไฮ้ (SHA) มีสนามบินทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติผูตง, ท่าอากาศยานนานาชาติหงเชี่ยว และShanghai Tomson
 • คำแนะนำในการเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ในช่วง COVID-19 มีอะไรบ้าง?

  นโยบายการเข้า-ออกและตารางเที่ยวบินมักจะมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกตลอดเวลา หากคุณวางแผนไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดูข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้จากเว็บไซต์สายการบิน หรือดูนโยบายการเข้า-ออกประเทศ/ภูมิภาคสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • สายการบินใดที่ให้เปลี่ยนแปลงวันออกเดินทางได้ฟรีในช่วง COVID-19?

  ไม่มีสายการบินใดบินไปลงเมืองนี้ ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันข้อมูลกับสายการบินก่อนทำการจอง
>>
ชิงเต่าไปเซี่ยงไฮ้ บินกี่ชั่วโมง