กรุงเทพฯไปทัลซา บินกี่ชั่วโมง&เช็คเที่ยวบิน

เที่ยวบิน
ต้นทาง
ปลายทาง
ตารางบริการรายสัปดาห์
 1. TG924

  00:50

  BKK

  11.3h

  07:05

  MUC

  SMTWTFS
 2. LH436

  09:40

  MUC

  9.8h

  12:30

  ORD

  SMTWTFS
 3. UA5795

  08:50

  ORD

  2.2h

  11:02

  TUL

  SM-WTFS
 4. OZ744

  02:00

  BKK

  5.6h

  09:35

  ICN

  SMTWTFS
 5. OZ204

  20:40

  ICN

  11.3h

  16:00

  LAX

  SMTWTFS
 6. AS6947

  09:31

  LAX

  3.1h

  14:39

  TUL

  SMTWTFS
 7. OZ744

  02:00

  BKK

  5.6h

  09:35

  ICN

  SMTWTFS
 8. OZ202

  14:40

  ICN

  11.2h

  09:50

  LAX

  SMTWTFS
 9. UA745

  13:10

  LAX

  5.0h

  20:12

  TUL

  SMTWTFS
 10. QR837

  02:30

  BKK

  6.7h

  05:10

  DOH

  SMTWTFS
 11. AA8125

  07:50

  DOH

  15.0h

  14:50

  ORD

  SMTWTFS
 12. UA5795

  08:50

  ORD

  2.2h

  11:02

  TUL

  SM-WTFS
 13. EK377

  02:50

  BKK

  6.2h

  06:00

  DXB

  SMTWTFS
 14. EK235

  09:55

  DXB

  14.8h

  15:45

  ORD

  SMTWTFS
 15. UA5795

  08:50

  ORD

  2.2h

  11:02

  TUL

  SM-WTFS
 16. UA7968

  07:00

  BKK

  6.3h

  15:20

  NRT

  SMTWTFS
 17. UA7926

  17:00

  NRT

  11.9h

  14:55

  ORD

  SMTWTFS
 18. UA5795

  08:50

  ORD

  2.2h

  11:02

  TUL

  SM-WTFS
 19. NH806

  07:00

  BKK

  6.3h

  15:20

  NRT

  SMTWTFS
 20. NH6450

  16:45

  NRT

  11.9h

  14:40

  IAH

  SMTWTFS
 21. UA6179

  21:57

  IAH

  1.6h

  23:31

  TUL

  SMTWTFS
 22. AY142

  07:15

  BKK

  12.3h

  15:30

  HEL

  SMTWTFS
 23. AY019

  12:25

  HEL

  10.7h

  15:05

  DFW

  SM-WTFS
 24. AA341

  22:45

  DFW

  1.1h

  23:51

  TUL

  SMTWTFS
 25. AY142

  07:15

  BKK

  12.3h

  15:30

  HEL

  SMTWTFS
 26. AY019

  12:25

  HEL

  10.7h

  15:05

  DFW

  SM-WTFS
 27. AA2360

  16:35

  DFW

  1.1h

  17:41

  TUL

  SMTWTFS
 28. AY142

  07:15

  BKK

  12.3h

  15:30

  HEL

  SMTWTFS
 29. AY019

  12:25

  HEL

  10.7h

  15:05

  DFW

  SM-WTFS
 30. AY5665

  16:35

  DFW

  1.1h

  17:38

  TUL

  SM-WTFS
 31. TK059

  07:40

  BKK

  10.5h

  14:10

  IST

  SMTWTFS
 32. TK179

  08:00

  IST

  13.7h

  11:40

  LAX

  SMTWTFS
 33. G42388

  06:30

  LAX

  3.0h

  11:27

  TUL

  S---T--
 34. TK059

  07:40

  BKK

  10.5h

  14:10

  IST

  SMTWTFS
 35. TK185

  06:35

  IST

  11.1h

  09:40

  ORD

  SMTWTFS
 36. UA5795

  08:50

  ORD

  2.2h

  11:02

  TUL

  SM-WTFS
 37. TK059

  07:40

  BKK

  10.5h

  14:10

  IST

  SMTWTFS
 38. TK201

  13:55

  IST

  12.8h

  17:40

  DEN

  -M-WT--
 39. UA4668

  21:10

  DEN

  1.7h

  23:54

  TUL

  SMTWTFS
 40. TK059

  07:40

  BKK

  10.5h

  14:10

  IST

  SMTWTFS
 41. TK185

  06:35

  IST

  11.1h

  09:40

  ORD

  SMTWTFS
 42. UA5517

  15:55

  ORD

  2.1h

  18:01

  TUL

  SM-WT-S
 43. JL708

  08:05

  BKK

  6.2h

  16:15

  NRT

  SMTWTFS
 44. JL7016

  11:55

  HND

  10.2h

  06:05

  LAX

  SMTWTFS
 45. UA745

  13:10

  LAX

  5.0h

  20:12

  TUL

  SMTWTFS
 46. JL708

  08:05

  BKK

  6.2h

  16:15

  NRT

  SMTWTFS
 47. JL7016

  11:55

  HND

  10.2h

  06:05

  LAX

  SMTWTFS
 48. AS6947

  09:31

  LAX

  3.1h

  14:39

  TUL

  SMTWTFS
 49. AA8412

  08:05

  BKK

  6.2h

  16:15

  NRT

  SMTWTFS
 50. AA8408

  17:20

  NRT

  10.2h

  11:30

  LAX

  SMTWTFS
 51. AS6947

  09:31

  LAX

  3.1h

  14:39

  TUL

  SMTWTFS
 52. JL708

  08:05

  BKK

  6.2h

  16:15

  NRT

  SMTWTFS
 53. JL7012

  18:30

  NRT

  12.1h

  16:35

  DFW

  SMTWTFS
 54. AA1446

  21:41

  DFW

  1.1h

  22:47

  TUL

  SMT--FS
 55. AA8242

  09:05

  BKK

  7.0h

  12:05

  DOH

  SMTWTFS
 56. AA8125

  07:50

  DOH

  15.0h

  14:50

  ORD

  SMTWTFS
 57. AA3552

  20:35

  ORD

  2.0h

  22:33

  TUL

  SMTWTFS
 58. AA8242

  09:05

  BKK

  7.0h

  12:05

  DOH

  SMTWTFS
 59. AA8125

  07:50

  DOH

  15.0h

  14:50

  ORD

  SMTWTFS
 60. UA4507

  20:03

  ORD

  2.2h

  22:15

  TUL

  SM-WTFS
 61. QR831

  09:05

  BKK

  6.6h

  11:40

  DOH

  SMTWTFS
 62. AA8125

  07:50

  DOH

  15.0h

  14:50

  ORD

  SMTWTFS
 63. UA4507

  20:03

  ORD

  2.2h

  22:15

  TUL

  SM-WTFS
 64. AA8242

  09:05

  BKK

  7.0h

  12:05

  DOH

  SMTWTFS
 65. AA8122

  01:20

  DOH

  14.4h

  08:45

  IAD

  SMTWTFS
 66. AA4384

  14:29

  DCA

  3.0h

  16:26

  TUL

  SMTWTFS
 67. NH848

  09:35

  BKK

  6.4h

  18:00

  HND

  SMTWTFS
 68. NH7006

  17:15

  HND

  12.1h

  15:20

  ORD

  SMTWTFS
 69. AA3552

  20:35

  ORD

  2.0h

  22:33

  TUL

  SMTWTFS
 70. NH848

  09:35

  BKK

  6.4h

  18:00

  HND

  SMTWTFS
 71. NH7018

  16:55

  NRT

  10.2h

  11:05

  LAX

  SMTWTFS
 72. UA745

  13:10

  LAX

  5.0h

  20:12

  TUL

  SMTWTFS
 73. UA7990

  09:35

  BKK

  6.4h

  18:00

  HND

  SMTWTFS
 74. UA7982

  00:30

  HND

  10.3h

  18:45

  LAX

  SMTWTFS
 75. AS6947

  09:31

  LAX

  3.1h

  14:39

  TUL

  SMTWTFS
 76. AA8270

  09:45

  BKK

  7.0h

  12:45

  DOH

  SMTWTFS
 77. AA8125

  07:50

  DOH

  15.0h

  14:50

  ORD

  SMTWTFS
 78. UA4507

  20:03

  ORD

  2.2h

  22:15

  TUL

  SM-WTFS
 79. JX746

  17:40

  BKK

  3.8h

  22:30

  TPE

  SMTWTFS
 80. JX002

  23:40

  TPE

  11.8h

  20:30

  LAX

  SMTWTFS
 81. UA745

  13:10

  LAX

  5.0h

  20:12

  TUL

  SMTWTFS
 82. JX746

  17:40

  BKK

  3.8h

  22:30

  TPE

  SMTWTFS
 83. JX002

  23:40

  TPE

  11.8h

  20:30

  LAX

  SMTWTFS
 84. AS6947

  09:31

  LAX

  3.1h

  14:39

  TUL

  SMTWTFS
 85. AA8240

  20:00

  BKK

  7.0h

  23:00

  DOH

  SMTWTFS
 86. AA8125

  07:50

  DOH

  15.0h

  14:50

  ORD

  SMTWTFS
 87. UA5795

  08:50

  ORD

  2.2h

  11:02

  TUL

  SM-WTFS
 88. QR835

  20:00

  BKK

  6.5h

  22:30

  DOH

  SMTWTFS
 89. AA8125

  07:50

  DOH

  15.0h

  14:50

  ORD

  SMTWTFS
 90. UA5795

  08:50

  ORD

  2.2h

  11:02

  TUL

  SM-WTFS
 91. AA8240

  20:00

  BKK

  7.0h

  23:00

  DOH

  SMTWTFS
 92. AA8125

  07:50

  DOH

  15.0h

  14:50

  ORD

  SMTWTFS
 93. UA4507

  20:03

  ORD

  2.2h

  22:15

  TUL

  SM-WTFS
 94. QR829

  21:05

  BKK

  7.0h

  00:05

  DOH

  SMTWTFS
 95. QR741

  01:25

  DOH

  16.0h

  07:25

  LAX

  SM-W--S
 96. QR9414

  09:52

  LAX

  3.0h

  14:51

  TUL

  SM-W--S
 97. HX766

  21:35

  BKK

  2.9h

  01:30

  HKG

  SMTWTFS
 98. UA802

  18:55

  HKG

  13.3h

  17:15

  LAX

  SMTWTFS
 99. G42388

  06:30

  LAX

  3.0h

  11:27

  TUL

  S---T--
 100. NH850

  21:35

  BKK

  6.3h

  05:50

  HND

  SMTWTFS
 101. NH7006

  17:15

  HND

  12.1h

  15:20

  ORD

  SMTWTFS
 102. AA3552

  20:35

  ORD

  2.0h

  22:33

  TUL

  SMTWTFS
 103. NH850

  21:35

  BKK

  6.3h

  05:50

  HND

  SMTWTFS
 104. NH7006

  17:15

  HND

  12.1h

  15:20

  ORD

  SMTWTFS
 105. NH7612

  19:55

  ORD

  2.0h

  21:54

  TUL

  SMTWTFS
 106. JL034

  22:05

  BKK

  6.3h

  06:20

  HND

  SMTWTFS
 107. JL7012

  18:30

  NRT

  12.1h

  16:35

  DFW

  SMTWTFS
 108. AA341

  22:45

  DFW

  1.1h

  23:51

  TUL

  SMTWTFS
 109. JL034

  22:05

  BKK

  6.3h

  06:20

  HND

  SMTWTFS
 110. JL7014

  18:15

  HND

  11.9h

  16:10

  DFW

  SMTWTFS
 111. AA1384

  19:45

  DFW

  1.1h

  20:51

  TUL

  SMTWT-S
 112. JL034

  22:05

  BKK

  6.3h

  06:20

  HND

  SMTWTFS
 113. JL7014

  18:15

  HND

  11.9h

  16:10

  DFW

  SMTWTFS
 114. AA2353

  18:00

  DFW

  1.1h

  19:05

  TUL

  SMTWTFS
 115. TK069

  23:05

  BKK

  10.3h

  05:20

  IST

  SMTWTFS
 116. TK185

  06:35

  IST

  11.1h

  09:40

  ORD

  SMTWTFS
 117. UA5795

  08:50

  ORD

  2.2h

  11:02

  TUL

  SM-WTFS
 118. TK069

  23:05

  BKK

  10.3h

  05:20

  IST

  SMTWTFS
 119. TK201

  13:55

  IST

  12.8h

  17:40

  DEN

  -M-WT--
 120. UA4668

  21:10

  DEN

  1.7h

  23:54

  TUL

  SMTWTFS
 121. ZG052

  23:10

  BKK

  6.3h

  07:30

  NRT

  SMTWTFS
 122. ZG024

  14:40

  NRT

  10.3h

  08:55

  LAX

  SMTWTFS
 123. UA745

  13:10

  LAX

  5.0h

  20:12

  TUL

  SMTWTFS
 124. KE652

  23:30

  BKK

  5.4h

  06:55

  ICN

  SMTWTFS
 125. KE5031

  17:25

  ICN

  13.0h

  16:25

  DFW

  SMTWTFS
 126. AA1384

  19:45

  DFW

  1.1h

  20:51

  TUL

  SMTWT-S
 127. TG920

  23:45

  BKK

  11.5h

  06:15

  FRA

  SMTWTFS
 128. TG7714

  10:50

  FRA

  9.1h

  12:55

  ORD

  SMTWTFS
 129. UA5517

  15:55

  ORD

  2.1h

  18:01

  TUL

  SM-WT-S
ดูน้อยลง

กรุงเทพฯไปทัลซา บินกี่ชั่วโมง & ข้อมูลเที่ยวบิน

ราคาบินตรง฿ 42,119

ค้นหาเที่ยวบิน กรุงเทพฯไปทัลซา บินกี่ชั่วโมง

 • เที่ยวเดียว
 • ไป-กลับ
sortเรียงตาม: ราคาถูกที่สุด
 • เรียงตาม: ราคาถูกที่สุด
 • เรียงตาม: เที่ยวบินเช้าสุด

ราคาที่แสดงคำนวณจากราคาตั๋วในเส้นทางเดียวกันโดยเฉลี่ยรายสัปดาห์บน Trip.com

กรุงเทพฯไปทัลซาคำถามที่พบบ่อย

 • ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ (BKK) - ทัลซา (TUL) ช่วงไหนราคาถูกที่สุด?

  สายการบินปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ - ทัลซาตามวันและเวลาการจอง ตามข้อมูลสถิติของ Trip.com วันอังคาร พุธ และเสาร์ ตั๋วเครื่องบินจะมีราคาถูกสุด
 • ตั๋วตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ (BKK) - ทัลซา (TUL) ราคาเท่าไร?

  ตามข้อมูลสถิติของ Trip.com ราคาตั๋วถูกสุดอยู่ประมาณ ฿ 67,840
 • เดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองทัลซาอย่างไร?

  • ท่าอากาศยานนานาชาติทัลซ่าห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กม. นั่งแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที