เที่ยวนิวซีแลนด์ต้องขอวีซ่านิวซีแลนด์หรือไม่ ข้อมูลวีซ่านิวซีแลนด์ทั้งหมดที่คุณควรรู้

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียน

โดย Trip Tips

เที่ยวนิวซีแลนด์ต้องขอวีซ่านิวซีแลนด์หรือไม่ ข้อมูลวีซ่านิวซีแลนด์ทั้งหมดที่คุณควรรู้

คุณต้องใช้วีซ่านิวซีแลนด์เมื่อเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่ คุณกำลังวางแผนเดินทางไปนิวซีแลนด์อยู่หรือเปล่า หากเป็นเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดและข้อกำหนดของวีซ่านิวซีแลนด์ในการเข้าประเทศนิวซีแลนด์ คู่มือนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณในการขอวีซ่านิวซีแลนด์เพื่อเดินทางไปนิวซีแลนด์

เที่ยวนิวซีแลนด์ต้องขอวีซ่านิวซีแลนด์หรือไม่ ข้อมูลวีซ่านิวซีแลนด์ทั้งหมดที่คุณควรรู้

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่านิวซีแลนด์ได้นานแค่ไหน

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยวได้นานสุด 9 เดือน

เอกสารในการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ ประเภทท่องเที่ยว

 1. รูปถ่ายวีซ่านิวซีแลนด์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้วฃ
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือน้อยไม่เกินกว่า 1 ปี
 3. แบบฟอร์มขอวีซ่านิวซีแลนด์
 4. หลักฐานทางการเงิน
 5. หนังสือรับรองการทำงาน
 6. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
 7. หลักฐานการจองที่พักตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์
 8. ประกันการเดินทาง (Medical Insurance)
 9. แผนการท่องเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์
 10. เอกสารส่วนตัวอื่นๆ

เอกสารในการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ ประเภทนักเรียน

 1. รูปถ่ายวีซ่านิวซีแลนด์
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือน้อยไม่เกินกว่า 1 ปี
 3. แบบฟอร์มขอวีซ่านิวซีแลนด์
 4. เอกสารการศึกษาหรือผลการเรียนล่าสุด (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
 5. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา โดยระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลาเรียน
 6. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์ (ถ้ามี)
 7. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน เป็นจำนวนเงิน 8,550 บาท ชำระโดยเงินสด
 8. หลักฐานการศึกษาหรือการทำงาน (ถ้าทำงานแล้ว) ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง
 9. ตรวจสุขภาพ กรอกฟอร์มเอ็กซ์เรย์ INZ1096
 10. Sponsor ฟอร์ม INZ 1014

เอกสารในการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ ประเภททำงาน

 1. รูปถ่ายวีซ่านิวซีแลนด์
 2. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองให้ว่าจ้างชาวต่างชาติทำงาน (หากเกี่ยวข้อง) หรือ จดหมายว่าจ้างเข้าทำงานจากนิวซีแลนด์
 4. แบบฟอร์มสำหรับนายจ้าง (INZ 1113)
 5. หลักฐานคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงาน
 6. หลักฐานการจดทะเบียนอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพตามกฎหมายกำหนด
 7. แบบฟอร์มสุขภาพทั่วไปและแบบฟอร์มเอ็กซเรย์
 8. ใบตรวจประวัติอาชญากรรมและต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ขั้นตอนการขอวีซ่านิวซีแลนด์ออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซต์สถานทูตนิวซีแลนด์และสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
 2. ตอบคำถามเพื่อยืนยันประเภทวีซ่าที่คุณเลือก
 3. อ่านเงื่อนไขให้รอบครอบ แล้วคลิ๊ก I agree ตามด้วยกด Continue
 4. กรอกรายละเอียด ข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาที่ท่องเที่ยว, จำนวนเงินในการเดินทาง, วันเดินทาง ขาไป-ขากลับ รวมถึงอายุของผู้ขอวีซ่านิวซีแลนด์
 5. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทาง
 6. กรอกประวัติอาชญากรรม
 7. กรอกข้อมูลผู้สมรส ภรรยา-สามีหรือบุตร
 8. กรอกข้อมูล Other contacts หากผู้เดินทางมีคนรู้จักที่พักอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
 9. อัพโหลดเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์
 10. จ่ายค่าธรรมเนียม วีซ่านิวซีแลนด์
 11. ปริ้นหน้าสุดท้าย พร้อมส่งหนังสือเดินทางไปที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์
 12. รับอีเมลยืนยันการขอยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

ขั้นตอนการขอวีซ่านิวซีแลนด์ออฟไลน์ (Offline)

 1. กรอกฟอร์มวีซ่านิวซีแลนด์ สำหรับท่องเที่ยว (Visitor Visa INZ1017) เป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์สถานทูตนิวซีแลนด์ให้เรียบร้อย
 2. เดินทางไปยื่นเอกสาร พร้อมกับหนังสือเดินทางที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ในขั้นและสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ที่ศูนย์ยื่นเลย
 3. รอผลการพิจารณาคำขอวีซ่า ประมาณ 25 วันทำการ ซึ่งหากผ่านแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน โดยในอีเมลจะมาพร้อมกับ Letter from Immigration New Zealand ซึ่งจะต้องปริ้นใบนี้ออกมา เพื่อใช้ยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ที่สนามบินนิวซีแลนด์
 4. การรับหนังสือเดินทางคืน สามารถเดินทางไปรับเองหรือสามารถให้ทางศูนย์รับยื่นไปรษณีย์คืนก็ได้ โดยทางศูนย์จะถามว่าอยากรับหนังสือเดินทางแบบไหน

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่านิวซีแลนด์

ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยว อยู่ประมาณ 5,750 บาทหรือประมาณ NZ$ 246 บาท

ค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่นวีซ่า จะแบ่งเป็น Handling Fee จำนวน 550 บาทและ Courier Fee จำนวน 50 บาท

สถานที่ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30-16:00 น.

โดยสรุปแล้ว การขอวีซ่านิวซีแลนด์นั้นสามารถเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหากคุณมีเอกสารและข้อมูลจำเป็นทั้งหมด เมื่อคุณได้รับวีซ่านิวซีแลนด์แล้ว ก็ถึงเวลาจองตั๋วเครื่องบินไปนิวซีแลนด์ อย่าพลาดโอกาสในการสัมผัสกับวัฒนธรรมนิวซีแลนด์ จองตั๋วเครื่องบินและที่พักได้แล้ววันนี้ที่ trip.com

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที
เที่ยวนิวซีแลนด์ต้องขอวีซ่านิวซีแลนด์หรือไม่ ข้อมูลวีซ่านิวซีแลนด์ทั้งหมดที่คุณควรรู้
>
วีซ่านิวซีแลนด์