ฟรีวีซ่า ไทย-จีน ตั้งแต่ 1 มีนาคมนี้ พร้อมเงื่อนไขที่ต้องรู้

รูปโปรไฟล์ของผู้เขียน

โดย Trip Tips

ใครกำลังวางแผนเดินทางไปประเทศจีน ถึงแม้จะฟรีวีซ่าแต่ก็ต้องเช็คเงื่อนไขวีซ่าดีๆ ในบทความนี้จะรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับวีซ่าจีนไว้ให้แล้ว

นักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในประเทศจีนได้นานแค่ไหน

เงื่อนไขฟรีวีซ่าไทย-จีน❤️🥰

เงื่อนไขฟรีวีซ่าไทย-จีน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา และหนังสือเดินทางกึ่งราชการ จะมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 นี้

ส่วนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศด้วยกิจกรรมอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้า เช่นการทำงาน การศึกษา กิจกรรมสื่อและการตั้งถิ่นฐานตลอดจนผู้ที่ต้องการพำนักเกิน30วันจะต้องดำเนินการขอวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าประเทศ

ทำ Visa on Arrival ได้หรือไม่

ประเภทของวีซ่าจีน

มีวีซ่าจีนหลายประเภทสำหรับประเทศจีน ได้แก่ วีซ่าประเภท L วีซ่าประเภท M วีซ่าประเภท F วีซ่าประเภท Z วีซ่าประเภท Q1,Q2 วีซ่าประเภท S1, S2 วีซ่าประเภท X1,X2 วีซ่าประเภท J1, J2 วีซ่าประเภท C วีซ่าประเภท D วีซ่าประเภท G วีซ่าประเภท R คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณต้องการวีซ่าจีนประเภทใดตามวัตถุประสงค์ของคุณ คุณจะต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง รวมถึงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ แบบฟอร์มการขอวีซ่าที่กรอกสมบูรณ์ รูปถ่ายและหลักฐานการเตรียมการเดินทางและที่พัก ตามด้วยเอกสารที่แต่ละวีซ่าต้องการ

วีซ่าจีน ประเภท L คือ วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (จะได้รับการละเว้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567)

เอกสารสำหรับการขอวีซ่าจีน ประเภท L

- เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับและใบของโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม กรุณายื่นเอกสาร หนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for tourist group) ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต

วีซ่าจีน ประเภท M คือ วีซ่าเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

เอกสารสำหรับการขอวีซ่าจีน ประเภท M

- หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อและเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ

วีซ่าจีน ประเภท F คือ วีซ่าเพื่อกิจกรรมทางด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือนหรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์

เอกสารสำหรับการขอวีซ่าจีน ประเภท F

- หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานในประเทศจีน

วีซ่าจีน ประเภท Z คือ วีซ่าเพื่อทำงาน

เอกสารสำหรับการขอวีซ่าจีน ประเภท Z

- หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ (Notification Letter of Foreigner’s Work Permit in the People’s Republic of China)

วีซ่าจีน ประเภท Q1,Q2 คือ วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อัน ได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลายชายหลานสาว

เอกสารสำหรับการขอวีซ่าจีน ประเภท Q1,Q2

- หนังสือเชิญจากสมาชิกของครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ

- สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน

- สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน

วีซ่าจีน ประเภท S1, S2 คือ วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงาน/เรียน หรือ พำนักด้วยจุดประสงค์อื่นในประเทศจีน แบบระยะสั้นหรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรสและลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

เอกสารสำหรับการขอวีซ่าจีน ประเภท S1, S2

- หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ

- สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย (Residence Permit)ของผู้เชิญ

กรณีเดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว กรุณาแสดงเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ

วีซ่าจีน ประเภท X1,X2 คือ วีซ่าเพื่อศึกษา แบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

เอกสารสำหรับการขอวีซ่าจีน ประเภท X1

- Visa application for study in China (JW201/202) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

- ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/ Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

เอกสารสำหรับการขอวีซ่าจีน ประเภท X2

- ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

รายละเอียดวีซ่าประเภทอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถานทูตจีน >> http://th.china-embassy.gov.cn/th/

เที่ยวบินไปเซี่ยงไฮ้

  • เที่ยวเดียว
  • ไป-กลับ
sortเรียงตาม: ราคาถูกที่สุด
  • เรียงตาม: ราคาถูกที่สุด
  • เรียงตาม: เที่ยวบินเช้าสุด

ราคาที่แสดงคำนวณจากราคาตั๋วในเส้นทางเดียวกันโดยเฉลี่ยรายสัปดาห์บน Trip.com

สถานที่ยื่นขอวีซ่าจีนและระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วันทำการ เวลาและวันเปิดทำการ เวลาและวันเปิดทำการของสถานทูตหรือสถานกงสุลจีนในแต่ละที่อาจแตกต่างกันไป สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบเว็บไซต์หรือติดต่อโดยตรงเพื่อยืนยันเวลาทำการ

สถานที่ทำวีซ่าจีน (กรุงเทพ ภูเก็ต ขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่)

ที่อยู่ของสถานที่ทำวีซ่ากรุงเทพ: 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เวลารับยื่นใบคำร้อง: 9:00 น.- 16:00 น.

เวลาสำหรับรับเอกสารคืน: 9:00 น.- 16:00 น.

ไปเที่ยวจีนทั้งที ก็ต้องมีซิมการ์ด เผื่อค้นหาสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญสามารถอัพรูปชิคๆ ได้ทันทีเลย

eSIM

ปัจจุบัน Trip.com มี eSim มาพร้อม QR code โดยไม่ต้องใช้ซิม ทั้งสะดวก ทั้งราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียงแค่ 28.50 บาท

โดยสรุปแล้ว การขอวีซ่าไปยังประเทศจีนสามารถเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนหากคุณมีเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เมื่อคุณได้รับวีซ่าแล้ว ก็ถึงเวลาจองตั๋วเครื่องบินไปประเทศจีนและเริ่มวางแผนการเดินทางของคุณ อย่าพลาดโอกาสในการสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีน จองตั๋วเครื่องบินและที่พักได้แล้ววันนี้ที่ trip.com แล้วอย่าลืมซื้อ eSim ที่มาพร้อมกับ QR code ไม่ต้องใช้ซิมนะ คลิ๊กซื้อซิม!!!

คำจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำโดยผู้ร่วมสร้างเนื้อหารายบุคคลหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความผิดพลาดเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราและเราจะลบเนื้อหาทันที
>
วีซ่าจีน