>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ Avelo Airlines (XP)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ Avelo Airlines (XP) ได้แก่ ออร์ลันโด⇒บัลติมอร์, ออร์ลันโด⇒บัลติมอร์ และซานตาโรซา⇒เบอร์แบงก์ ออร์ลันโด=>บัลติมอร์เป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 1 เที่ยวต่อวัน
  • Avelo Airlines มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด Avelo Airlines (XP) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามเที่ยวบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • ในช่วง COVID-19 Avelo Airlines (XP) อนุญาตให้เปลี่ยนวันออกเดินทางหรือยกเลิกฟรีหรือไม่?

    นโยบายสายการบินจะแตกต่างตามประเภทตั๋ว เวลาออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง โปรดยืนยันนโยบายกับสายการบินก่อนทำการจอง