>>

คำถามที่พบบ่อย

  • MIAT มองโกเลียนแอร์ไลน์ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด MIAT มองโกเลียนแอร์ไลน์ (OM) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามเที่ยวบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • MIAT มองโกเลียนแอร์ไลน์ (OM) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

    สนามบินหลักสำหรับเที่ยวบินไปไทย ได้แก่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
  • ในช่วง COVID-19 MIAT มองโกเลียนแอร์ไลน์ (OM) อนุญาตให้เปลี่ยนวันออกเดินทางหรือยกเลิกฟรีหรือไม่?

    นโยบายสายการบินจะแตกต่างตามประเภทตั๋ว เวลาออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง โปรดยืนยันนโยบายกับสายการบินก่อนทำการจอง