>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ เช็กแอร์ไลน์ (OK)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ เช็กแอร์ไลน์ (OK) ได้แก่ ปารีส⇒ปราก, ปราก⇒ซานโตรินี และปราก⇒มาดริด ปารีส=>ปรากเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 1 เที่ยวต่อวัน
  • เช็กแอร์ไลน์ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด เช็กแอร์ไลน์ (OK) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามตั๋วเครื่องบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • เช็กแอร์ไลน์ (OK) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

    สนามบินหลักสำหรับตั๋วเครื่องบินไปไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ และท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ