>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ อามากุสะแอร์ไลน์ (MZ)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ อามากุสะแอร์ไลน์ (MZ) ได้แก่ อามากูซา⇒ฟูกูโอกะ, คุมาโมโตะ⇒โอซากะ และอามากูซา⇒คุมาโมโตะ อามากูซา=>ฟูกูโอกะเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 248 เที่ยวต่อวัน
  • อามากุสะแอร์ไลน์ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด อามากุสะแอร์ไลน์ (MZ) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามตั๋วเครื่องบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • อามากุสะแอร์ไลน์ (MZ) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

    สนามบินหลักสำหรับตั๋วเครื่องบินไปไทย ได้แก่ สนามบินอิตามิ และสนามบินคุมาโมโตะ