>>

คำถามที่พบบ่อย

 • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ ซิลค์แอร์ (MI)?

  เส้นทางบินยอดนิยมของ ซิลค์แอร์ (MI) ได้แก่ กาฐมาณฑุ⇒สิงคโปร์, สิงคโปร์⇒กาฐมาณฑุ และกาฐมาณฑุ⇒สิงคโปร์ กาฐมาณฑุ=>สิงคโปร์เป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 1 เที่ยวต่อวัน
 • ซิลค์แอร์ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

  โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด ซิลค์แอร์ (MI) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามเที่ยวบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
 • ซิลค์แอร์ (MI) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

  สนามบินหลักสำหรับเที่ยวบินไปไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติโซคาร์โนฮัตตา และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • ในช่วง COVID-19 ซิลค์แอร์ (MI) อนุญาตให้เปลี่ยนวันออกเดินทางหรือยกเลิกฟรีหรือไม่?

  นโยบายสายการบินจะแตกต่างตามประเภทตั๋ว เวลาออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง โปรดยืนยันนโยบายกับสายการบินก่อนทำการจอง