>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์ (BG)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์ (BG) ได้แก่ ธากา⇒จิตตะกอง, จิตตะกอง⇒ธากา และซิลเฮ็ต⇒ธากา ธากา=>จิตตะกองเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 5 เที่ยวต่อวัน
  • บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์ (BG) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามเที่ยวบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์ (BG) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

  • ในช่วง COVID-19 บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์ (BG) อนุญาตให้เปลี่ยนวันออกเดินทางหรือยกเลิกฟรีหรือไม่?

    นโยบายสายการบินจะแตกต่างตามประเภทตั๋ว เวลาออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง โปรดยืนยันนโยบายกับสายการบินก่อนทำการจอง