>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ ภูฏานแอร์ไลน์ (B3)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ ภูฏานแอร์ไลน์ (B3) ได้แก่ นิวเดลี⇒กาฐมาณฑุ และนิวเดลี⇒กาฐมาณฑุ นิวเดลี=>กาฐมาณฑุเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 6 เที่ยวต่อวัน
  • ภูฏานแอร์ไลน์ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด ภูฏานแอร์ไลน์ (B3) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามตั๋วเครื่องบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • ภูฏานแอร์ไลน์ (B3) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

    สนามบินหลักสำหรับตั๋วเครื่องบินไปไทย ได้แก่ สนามบินอินทิรา คานธี