>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ Albastar (AP)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ Albastar (AP) ได้แก่ ฮันโนเฟอร์⇒ปัลมาเดมายอร์กา, ทราปานี⇒บรินดิซิ และทราปานี⇒มิลาน ฮันโนเฟอร์=>ปัลมาเดมายอร์กาเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 1 เที่ยวต่อวัน
  • Albastar มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด Albastar (AP) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามตั๋วเครื่องบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด