>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ แมนดารินแอร์ไลน์ (AE)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ แมนดารินแอร์ไลน์ (AE) ได้แก่ มากุง⇒เกาสง, ไถจง⇒มากุง และไทเป⇒มากุง มากุง=>เกาสงเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 7 เที่ยวต่อวัน
  • แมนดารินแอร์ไลน์ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด แมนดารินแอร์ไลน์ (AE) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามเที่ยวบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • แมนดารินแอร์ไลน์ (AE) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

  • ในช่วง COVID-19 แมนดารินแอร์ไลน์ (AE) อนุญาตให้เปลี่ยนวันออกเดินทางหรือยกเลิกฟรีหรือไม่?

    นโยบายสายการบินจะแตกต่างตามประเภทตั๋ว เวลาออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง โปรดยืนยันนโยบายกับสายการบินก่อนทำการจอง