https://th.trip.com/blog/trippu/

Trip.com โปรแกรมสร้างรายได้จากยอดวิว

Trip.com TH
Trip.com TH
22 ม.ค. 2024

ตารางเนื้อหา

 • โปรแกรมสร้างรายได้จากยอดวิวของ Trip.com คืออะไร ?
 • โปรแกรมสร้างรายได้จากยอดวิว Trip.com คำนวณรายได้อย่างไร ?
 • โปรแกรมสร้างรายได้ในช่วงแรก (ช่วงทดสอบระบบ) เราจะแจ้งจำนวนโพสต์และจำนวนยอดวิวรวมให้ครีเอเตอร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทราบ เมื่อสิ้นสุดช่วงทดสอบ (ระยะเวลาหนึ่งเดือน) รายได้จะถูกคำนวณตามจำนวนยอดวิวที่ไม่ซ้ำ และ Trip Coins จะถูกโอนเข้าไปบัญชี Trip.com ของครีเอเตอร์โดยอัตโนมัติ
 • ปัจจัยในการสร้างรายได้
  • Tips เล็กๆน้อยๆ ในการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ
 • วิธีสมัคร Trip.com โปรแกรมสร้างรายได้จากยอดวิว
 • สิ่งที่ต้องทำหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมสร้างรายได้จากยอดวิว
 • รายละเอียดเพิ่มเติมโปรแกรมสร้างรายได้จากยอดวิวของ Trip.com คือ การสร้างรายได้ตามยอดวิวของคอนเทนต์ใน Trip Moments ที่ครีเอเตอร์โพสต์ มีเป้าหมายเพื่อให้รางวัลสำหรับโพสต์ที่มีรูปภาพ และวิดีโอ ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้จากความนิยม หรือที่เรียกว่า ยอดวิวของโพสต์

*"ยอดวิว"ทั้งหมดในหมดความนี้หมายถึง Unique View


จำนวนรางวัลที่ครีเอเตอร์จะได้รับขึ้นอยู่กับยอดวิวของโพสต์ สำหรับการดูทุกๆ 1,000 ครั้ง จะได้รับรางวัล 300 Trip Coins แต่หากพบว่ามียอดวิวปลอมจะไม่นับรวมในการคำนวณ โดยจำนวน Trip coins ที่ได้รับในแต่ละครั้งจะคำนวณเป็นรายเดือนจากจำนวนยอดวิวที่เพิ่มขึ้น
1.ยอดวิว

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการคำนวณรายได้ที่จะได้รับ คือ ยอดวิวของโพสต์ภายในแอปพลิเคชั่น Trip.com ยอดวิวที่มากขึ้น หมายถึงจำนวน Trip coins ที่ได้รับก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย


2.คุณภาพของคอนเทนต์

คุณภาพของคอนเทนต์ รวมถึงความเป็นต้นฉบับ ความคิดสร้างสรรค์ และ การเชื่อมโยงของเนื้อหา จะมีผลต่อยอดวิวของโพสต์ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อจำนวน Trip coins ที่จะได้รับ ดังนั้นการเลือกรูปภาพปกที่สวยงามและการเขียนหัวข้อเรื่องจึงมีความสำคัญมาก เพราะภาพปกและหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจจะดึงดูดให้ผู้อ่านกดเข้าไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมของโพสต์ ซึ่งจะทำให้เกิดยอดวิวและเกิดการสร้างรายได้
 • การได้รับ Featured Tag โพสต์ที่ได้รับ Featured Tag จะได้รับการแนะนำโดยแพลตฟอร์มเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น
 • รูปปก และ หัวข้อก็สำคัญ!! ภาพหน้าปก และ หัวข้อที่ดี สามารถดึงดูดการคลิกของผู้อ่านได้มากขึ้น ส่งผลให้ได้รับ Unique Views ที่สูงขึ้นทาง Trip.com ได้ส่งคำเชิญไปยังผู้ใช้ให้เข้าร่วมในการทดสอบครั้งแรก โปรดตรวจสอบการแจ้งเตือนบัญชี Trip.com ของคุณเพื่อดูคำเชิญ และ โปรดตอบกลับอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมของคุณ ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับคำเชิญสามารถส่งใบสมัครไปที่อีเมลด้านล่างเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้


รอบทดลองนี้จะรับเฉพาะผู้ใช้งานที่ส่งอีเมลสมัครเข้ามาภายในวันที่ 25 ม.ค. 2024 เท่านั้น และจะนับยอดวิวตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. เป็นต้นไปจนครบ 30 วัน จากนั้นโปรแกรมนี้จะสิ้นสุดลงจนกว่าจะมีการประกาศวันเริ่มโปรแกรมในรอบต่อไปอีกครั้ง


อีเมลสมัคร : moments_th@trip.com1. โพสต์คอนเทนต์ Trip Moments และเลือกภาพที่ดีที่สุดเป็นภาพหน้าปก

2. มีความต่อเนื่องในการโพสต์คอนเทนต์ เนื่องจากรายได้จะคำนวณจากจำนวนยอดวิวรวมของทุกโพสต์

3. ในช่วงทดสอบ เราจะประกาศรายได้ของสัปดาห์ก่อนหน้าในทุกวันอังคาร โปรดเช็คกล่องการแจ้งเตือนข้อความใน Trip.com แอปพลิเคชั่น

Contact Center of the year 2022
Contact Center of the year 2022
Google Material Design Awards 2019
Google Material Design Awards 2019
trip.com group
SkyscannerTrip
Trip.com เป็นธุรกิจในกลุ่มบริษัทจำกัด Trip.com Group หนึ่งในบริษัทผู้นำการจองการท่องเที่ยวออนไลน์ของโลก