ปฏิทินวันหยุดของประเทศไทยประจำปี 2564

Trip_blog
5 ต.ค. 2020

ปี 2564 ใกล้เข้ามาแล้ว ปีหน้านี้ในแต่ละเดือนจะมีวันหยุดตรงกับวันอะไร

ตารางเนื้อหา

เดือนมกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนเมษายน 2564
เดือนพฤษภาคม 2564
เดือนมิถุนายน 2564
เดือนกรกฎาคม 2564
เดือนสิงหาคม 2564
เดือนตุลาคม 2564
เดือนธันวาคม 2564

ช่วงไหนมีวันหยุดยาวบ้าง หากใครกำลังหาข้อมูลวันหยุดเพื่อวางแผนชีวิตล่วงหน้า

ทั้งวางแผนทริปท่องเที่ยวหรือจัดงานสำคัญต่างๆ Trip.com รวบรวมข้อมูลปฏิทิน

วันหยุดประจำปีของประเทศไทย รวมวันหยุดราชการ วันพระและวันสำคัญต่างๆ

รวมถึงช่วงวันหยุดยาวของปีพ.ศ. 2564 มาให้ทุกคนกันที่นี่แล้ว

เดือนมกราคม 2564

• วันที่ 1 มกราคม 2564 (วันศุกร์) วันขึ้นปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

• วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันศุกร์) วันมาฆบูชา

วันหยุดยาว (รวมเสาร์อาทิตย์) : 26-28 กุมภาพันธ์ 2564

เดือนเมษายน 2564

• วันที่ 6 เมษายน 2564 (วันอังคาร) วันจักรี

• วันที่ 13 เมษายน 2564 (วันอังคาร) วันสงกรานต์

• วันที่ 14 เมษายน 2564 (วันพุธ) วันสงกรานต์

• วันที่ 15 เมษายน 2564 (วันพฤหัสบดี) วันสงกรานต์

วันหยุดยาว (รวมเสาร์อาทิตย์) : 13-15 เมษายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564

• วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (วันเสาร์) วันแรงงานแห่งชาติ

• วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (วันจันทร์) วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

• วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 (วันอังคาร) วันฉัตรมงคล

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (วันพุธ) วันวิสาขบูชา

• วันพืชมงคล (รอประกาศ)

วันหยุดยาว (รวมเสาร์อาทิตย์) : 1-4 พฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564

• วันที่ 3 มิถุนายน 2564 (วันพฤหัสบดี) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม 2564

• วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 (วันเสาร์) วันอาสาฬหบูชา

• วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (วันอาทิตย์) วันเข้าพรรษา

• วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 (วันจันทร์) วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

• วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 (วันพุธ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันหยุดยาว (รวมเสาร์อาทิตย์) : 24-26 กรกฎาคม 2564

เดือนสิงหาคม 2564

• วันที่ 12 สิงหาคม 2564 (วันพฤหัสบดี) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม 2564

• วันที่ 13 ตุลาคม 2564 (วันพุธ) วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

• วันที่ 23 ตุลาคม 2564 (วันเสาร์) วันปิยมหาราช

• วันที่ 25 ตุลาคม 2564 (วันจันทร์) วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุดยาว (รวมเสาร์อาทิตย์) : 23-25 ตุลาคม 2564

เดือนธันวาคม 2564

• วันที่ 5 ธันวาคม 2564 (วันอาทิตย์) วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)

• วันที่ 6 ธันวาคม 2564 (วันจันทร์) วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

• วันที่ 10 ธันวาคม 2564 (วันศุกร์) วันรัฐธรรมนูญ

• วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (วันศุกร์) วันสิ้นปี

วันหยุดยาว (รวมเสาร์อาทิตย์) : 4-6 ธันวาคม 2564

10-12 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565